Ulaştırma Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Araştırma Konuları 

 Dinamik Ağ Modellemesi
 Karayolu ve Demiryolu Üstyapı Tasarımı
 Karayolu Kavşak Tasarımı
 Kentiçi Toplu Taşıma Sistemleri
 Kentiçi Trafik Yönetimi
 Kombine Taşımacılık
 Trafik Akım Modellemesi ve Denetimi
 Trafik İstem Modellemesi
 Ulaştırma Ağ Tasarımı
 Ulaştırma Ekonomisi
 Ulaştırma Planlaması
 Üstyapı Yönetim Sistemleri
 Yüksek Hızlı Demiryollarının Planlanması

Araştırma Laboratuvarları

 Sürtünme Pandülü
 Cilalandırma Cihazı
 Düklilite Ölçüm Cihazı
 Viskozite Ölçüm Cihazı
 Universal Asphalt Tester
 CBR Ölçüm Cihazı
 Penetrasyon Cihazı
 Marshall Aleti
 Elekler

Kimler Faydalanabilir?

 İnşaat, Bilgisayar, Çevre, Deniz Ulaştırma, Elektrik, Elektronik, Endüstri, Geomatik, Haberleşme, İşletme, Kontrol, Maden, Matematik başta olmak üzere ulaştırmayla ilgili mühendislik diploması olanlar
 Şehir Plancısı diploması olanlar


Tarihçe

Ulaştırma Mühendisliği dalında yüksek lisans ve doktora programları oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu programa 1974 yılından itibaren (Mühendislik ve Mimarlık Lisans Sonrası-MMLS döneminde) öğrenci alınmakta olup, o dönemlerde akademik yıl basına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 6-7 civarında kalırken, 1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne geçişle bu sayı artarak, günümüzde hem güz vem de bahar yarıyıllarında toplam 30-35 öğrenciye ulaşmıştır. Araştırma Alanları

1. Trafik Mühendisliği

1.1. Trafik etütleri

1.2. Trafik yönetimi uygulamaları

1.3. Trafik güvenliği

1.4. Akıllı ulaşım sistemleri

1.5. Kentiçi karayolu tasarımı

2. Ulaştırma Planlaması

2.1. Ulaştırmada talep analizi

2.2. Ulaştırma ağları ve modelleri

2.3. Ulaştırma yatırımlarının planlanması ve ekonomik değerlendirilmesi

2.4. Ulaştırmanın çevresel etkileri ve dışsal maliyetler

2.5. Kentiçi toplu taşıma sistemleri

3. Altyapı ve üstyapı tasarımı

3.1. Ulaştırma sistemleri altyapı tasarımı

3.2. Demiryolu üstyapı tasarımı ve uygulamaları                 

3.3. Havatolu üstyapı tasarımı ve uygulamaları

3.4. Karayolu üstyapı tasarımı ve uygulamaları

3.5. Üstyapı yönetim sistemleri

 Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Bir araştırmayı planlayıp yürüten, sonuçlandıran, çağdaş gelişmelere açık, disiplinler arası çalışabilen, ulusal ve evrensel kültüre sahip, çevre sorunlarına önem veren, çağdaş yöntem ve araçları kullanabilen, ulaştırma mühendisliği konu ve problemlerinin analiz ve sentezini yapabilen, deneysel veya kuramsal modelleme becerisi olan, bilgiyi  paylaşmayı ilke edinmiş, ulusal düzeyde ulaştırma mühendisliği alanındaki ihtiyacı karşılayacak ve alanında uygulanan çalışmaların standardını yükseltebilecek düzeyde Ulaştırma mühendisleri yetiştirmektir.Vizyon

Konumuzla ilgili sistemleri sürdürülebilir kalkınma kavramı bağlanımda planlama, tasarlama ve gerçekleştirme becerisine sahip, gelişmiş ilkelerde gündemde olan yenilikleri takip eden, dünya standartlarında araştırma yapabilen mesleki ve etik sorumluluklara sahip, çağdaş bilgiler ile donanımlı olmaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen ProgramlarMühendislik, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama lisans diplomalarından birine sahip olmak, ulaştırma müh. konusunda yüksek lisans mezunu olmak veya ulaştırma alanında çalışıyor olmak. Ek bilgi; Danışman kabul mektubu gerekli.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,45
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen ProgramlarMühendislik, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama lisans diplomalarından birine sahip olmak, ulaştırma müh konusunda yüksek lisans mezunu olmak veya ulaştırma alanında çalışıyor olmak.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree has to be in engineering, architecture, landscape architecture, urban and regional planning. Students who are not graduated from civil engineering department will take 2 mandatory scientific preparation courses. This procedure could be applied for Civil Engineers who are not graduated from İTÜ Civil Engineering department.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree has to be in engineering, architecture, landscape architecture, urban and regional planning and masters degree has be related to Transportation Engineering.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislikler, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama lisans diplomalarından birine sahip olmak. İnşaat Müh. dışındaki programlardan gelenler 2 zorunlu bilimsel hazırlık dersi alacaklar. Bu uygulama İTÜ İnşaat Müh. Bölümü dışından gelen inşaat müh için de geçerli olabilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,35
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislikler, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama. İnşaat Müh. dışındaki programlardan gelenler 2 zorunlu bilimsel hazırlık dersi alacaklar. Bu uygulama İTÜ İnşaat Müh. Bölümü dışından gelen inşaat müh için de geçerli olabilir.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree has to be in engineering, architecture, landscape architecture, urban and regional planning and masters degree has be related to Transportation Engineering.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering, architecture, landscape architecture, urban and regional planning. Students who are not graduated from civil engineering department will take 2 mandatory scientific preparation courses. This procedure could be applied for Civil Engineers who are not graduated from İTÜ Civil Engineering department.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı ULS501E
(Yüksek Lisans)
Ulaştırma Mühendisliğinde Matematik ve İstatistik Yöntemler
(Mathematical and Statistical Methods in Transportation Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS502E
(Yüksek Lisans)
Asfalt Üstyapıların Koruyucu Bakımı
(Preventative Maintenance of Asphalt Pavements)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS503E
(Yüksek Lisans)
Yol Altyapı Analizi
(Transport Infrastructure Analysis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS504E
(Yüksek Lisans)
Ulaştırma Modelleri
(Transportation Models)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS505E
(Yüksek Lisans)
Ulaştırma Sistemleri Analizi
(Transportation Systems Analysis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS506
(Yüksek Lisans)
Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı
(Highway and Airport Pavement Design)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS508
(Yüksek Lisans)
Otoyolların Geometrik Planlaması
(Geometrical Design of Motorways)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS509
(Yüksek Lisans)
Karayolu Tasarımında Güvenlik İlkeleri
(Safety Principles on Highway Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS510
(Yüksek Lisans)
Yüksek Hızlı Demiryolları
(High Speed Railways)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS511
(Yüksek Lisans)
Ulaştırma Ekonomisi
(Transportation Economics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS512
(Yüksek Lisans)
Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları
(Railway Superstructure Computations)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS514
(Yüksek Lisans)
Havaalanı Planlaması ve Tasarımı
(Airport Planning and Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS515
(Yüksek Lisans)
Trafik Tekniği ve Etüdleri
(Traffic Technics and Studies)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS515E
(Yüksek Lisans)
Trafik Tekniği ve Etüdleri
(Traffic Technics and Studies)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS516
(Yüksek Lisans)
Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
(Environmental Effects of Transportation)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS517E
(Yüksek Lisans)
Ulaştırma Mühendisliğinde Yöneylem Araştırması Yöntemleri
(Operational Research Methods in Transportation Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS518E
(Yüksek Lisans)
Toplu Taşıma
(Public Transportation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS519E
(Yüksek Lisans)
Bitümlü Malzemeler
(Bituminous Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS520
(Yüksek Lisans)
Trafik Yönetimi
(Traffic Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS521E
(Yüksek Lisans)
Ulaştırma Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Transportation Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS522
(Yüksek Lisans)
İleri Kaplama Teknolojisi
(Advanced Pavement Technology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS523
(Yüksek Lisans)
Yolkenar Güvenliği Tasarımı ve Uygulamaları
(Roadside Safety Design and Applications)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS524E
(Yüksek Lisans)
Çarpışma Analiz ve Simülasyonu
(Crash Analysis and Simulation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS601E
(Doktora)
Ulaştırma Uygulamaları için Simülasyon
(Simulation Models for Transportation Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS602
(Doktora)
Karayollarının Yüzey Özellikleri
(Road Surface Characteristics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS603
(Doktora)
Demiryolu Üstyapısında Özel Konular
(Special Subjects on Railway Superstructure)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS604E
(Doktora)
Trafik Akım Kuramları
(Traffic Flow Theories)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS605E
(Doktora)
Üstyapı Yönetim Sistemleri
(Pavement Management Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS607E
(Doktora)
Akıllı Ulaşım Sistemleri
(Intelligent Transportation Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS609E
(Doktora)
Sürdürülebilir Ulaştırma
(Sustainable Transportation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS610E
(Doktora)
Ulaştırma Mühendsiliğinde Özel Konular
(Advanced Topics in Transportation Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS611E
(Doktora)
Ulaştırma Projelerinin Kontrol ve Yönetimi
(Transportation Projects Control and Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ULS612E
(Doktora)
Ulaştırmada Kesikli Tercih Modelleri
(Discrete Choice Modelling in Transportation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ULS696
(Doktora)
Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
(Scientific Research, Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ULS697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.