Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Özgörev ve Hedef

 • Bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanma yetisine sahip, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının bütünüyle farkında olan, bilimsel ve uygulamalı araştırma yürütme becerisine sahip yüksek lisans ve doktora düzeyinde mühendisler yetiştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yayınlamak.
 • Yüksek nitelikte eğitim ve araştırma yürütebilmek için gereksinim duyulan insan kaynakları ve olanaklarını yaratmak ve desteklemek.

 


Tarihçe

Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği programının geçmişi 1982 de kurulmuş olan İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içerisinde yer almış olan Su Mühendisliği Yüksek Lisans programına dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda bu program iki yüksek lisans programına ayrılmıştır. Bunlardan birisi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği, diğeri ise disiplinlerarası bir program olan Kıyı ve Deniz Bilimleri programı olmuştur.

Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans Programının hedefleri aşağıda ifade edilmektedir:

Bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanma yetisine sahip, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının bütünüyle farkında olan, bilimsel ve uygulamalı araştırma yürütme becerisine sahip yüksek lisans ve doktora düzeyinde mühendisler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yayınlamak.

Yüksek nitelikte eğitim ve araştırma yürütebilmek için gereksinim duyulan insan kaynakları ve olanaklarını yaratmak ve desteklemek.

Her yılın güz döneminde Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Programında ortalama olarak yüksek lisans için 25, doktora için 5 kontenjan açılmaktadır. Bu kontenjanlar bahar döneminde sırasıyla ortalama olarak 10 ve 5 olmaktadır. Böylelikle programda kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık olarak 120 civarındadır. 

Programın mezunları DSİ, İSKİ gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde mühendis ve yönetici olarak çalışma ortamı bulmaktadırlar. Mezunlar arasında akademik hayatı seçenler de büyük bir yer tutmaktadır.

Su kaynakları planlama ve yöneticileri olarak yetiştirilecek mezunlara havza bazında su kaynakları geliştirme yeteneğini kazandırmak; Havza hidrolojisi ve su kaynaklarının geliştirilmesinde ülke amaçlarını sağlamayı hedefleyen yüksek kaliteli bir araştırma programı kurmak; araştırma faaliyetlerini su kaynakları sürdürülebilir geliştirilmesinde mezunlarını yönetici ve karar verici liderler olarak yetiştirmek; su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin bir şekilde tahsisini ve kullanımını sağlamak için kurallar, yönetmelikler ve uygulamaya yönelik yöntemler geliştirmektir.

​​​​​​​​​​

Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği programının geçmişi 1982 de kurulmuş olan İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içerisinde yer almış olan Su Mühendisliği Yüksek Lisans programına dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda bu program iki yüksek lisans programına ayrılmıştır. Bunlardan birisi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği, diğeri ise disiplinlerarası bir program olan Kıyı ve Deniz Bilimleri programı olmuştur.

Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans Programının hedefleri aşağıda ifade edilmektedir:

Bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanma yetisine sahip, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının bütünüyle farkında olan, bilimsel ve uygulamalı araştırma yürütme becerisine sahip yüksek lisans ve doktora düzeyinde mühendisler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yayınlamak.

Yüksek nitelikte eğitim ve araştırma yürütebilmek için gereksinim duyulan insan kaynakları ve olanaklarını yaratmak ve desteklemek.

Her yılın güz döneminde Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Programında ortalama olarak yüksek lisans için 25, doktora için 5 kontenjan açılmaktadır. Bu kontenjanlar bahar döneminde sırasıyla ortalama olarak 10 ve 5 olmaktadır. Böylelikle programda kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık olarak 120 civarındadır. 

Programın mezunları DSİ, İSKİ gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde mühendis ve yönetici olarak çalışma ortamı bulmaktadırlar. Mezunlar arasında akademik hayatı seçenler de büyük bir yer tutmaktadır.Araştırma Alanları

Çalışma Alanları:

 • Yer altı su kaynaklarının belirlenmesi ve yönetimi
 • Yüzeysel su kaynakları planlama ve yönetimi
 • İçme suyu projesi planlama ve tasarımı
 • Taşkın ve kuraklık
 • Hidroelektrik enerji
 • Akarsu taşımacılığı
 • Su yapıları ve Kıyı-deniz yapıları
 • Akım-yapı etkileşimleri
 • İklim değişikliği ve etkilerinin araştırılması
 • Katı madde taşınımı
 • Soğutma suyu kullanımı


 • Başarı Değerlendirmesi


  Misyon

  Su kaynakları planlama ve yöneticileri olarak yetiştirilecek mezunlara havza bazında su kaynakları geliştirme yeteneğini kazandırmak; Havza hidrolojisi ve su kaynaklarının geliştirilmesinde ülke amaçlarını sağlamayı hedefleyen yüksek kaliteli bir araştırma programı kurmak; araştırma faaliyetlerini su kaynakları sürdürülebilir geliştirilmesinde mezunlarını yönetici ve karar verici liderler olarak yetiştirmek; su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin bir şekilde tahsisini ve kullanımını sağlamak için kurallar, yönetmelikler ve uygulamaya yönelik yöntemler geliştirmektir.  Vizyon

  Ülkenin ve bölgenin su kaynaklarının sürdürülebilir gelişmesi için hidrolojik risk ve çevresel değerlerle entegre yaklaşımları geliştirip ülke ve dünya üzerinde söz sahibi olmak; program mezunlarına ileri teknoloji ve bilgi gerektiren su kaynakları endüstrisi, özel ve kamu sektöründe günümüzün dinamik ve küresel ekonomisinde gerek yurtiçi gerek yurtdışında rekabet ortamında yarışabilecek nitelikleri vermektir. ​

  Ülkenin ve bölgenin su kaynaklarının sürdürülebilir gelişmesi için hidrolojik risk ve çevresel değerlerle entegre yaklaşımları geliştirip ülke ve dünya üzerinde söz sahibi olmak; program mezunlarına ileri teknoloji ve bilgi gerektiren su kaynakları endüstrisi, özel ve kamu sektöründe günümüzün dinamik ve küresel ekonomisinde gerek yurtiçi gerek yurtdışında rekabet ortamında yarışabilecek nitelikleri vermektir.

   

     Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Hidrojeoloji lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Hidrojeoloji lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
  Kabul Edilen ProgramlarApplicants should have the bachelor's degree from Civil Engineering, Environmental Engineering, Geomatics Engineering, Meteorology Engineering, and Hydrogeology departments or have graduated from master degree programs such as Hydraulic and Water Resources, or Coastal Engineering.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
  Kabul Edilen ProgramlarApplicants should have the bachelor's degree from Civil Engineering, Environmental Engineering, Geomatics Engineering, Meteorology Engineering, and Hydrogeology departments or have graduated from master degree programs such as Hydraulic and Water Resources, or Coastal Engineering.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Hidrojeoloji Müh.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Hidrojeoloji Bölümü
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarCivil Eng., Environmental Eng., Geomatic Eng., Meteorology Eng., Hydrogeology
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarCivil Eng., Environmental Eng., Geomatic Eng., Meteorology Eng., Hydrogeology
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı HSK501E
  (Yüksek Lisans)
  Su Kaynakları Sistemleri
  (Water Resources Systems)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK503
  (Yüksek Lisans)
  İleri Akışkanlar Mekaniği
  (Edvanced Fluid Mechanics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK504
  (Yüksek Lisans)
  Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi
  (Design and Operation of Storage Reservoirs)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK505
  (Yüksek Lisans)
  Su Hukuku ve Politikası
  (Water Law and Water Policy)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK506E
  (Yüksek Lisans)
  Su Kaynakları Geliştirme Projelerinin Etkileri
  (Impacts of Water Resources Development Projects)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK508
  (Yüksek Lisans)
  Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi
  (Hydrology of Droughts and Floods)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK511E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi
  (Fuzzy Logic Modelling in Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK513
  (Yüksek Lisans)
  Hidrolojik Modeller
  (Hydrologic Models)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK514
  (Yüksek Lisans)
  Baraj Planlama ve Tasarımı
  (Planning and Design of Dams)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK515
  (Yüksek Lisans)
  Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi
  (Irrigation System Design and Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK516
  (Yüksek Lisans)
  Hidrolik Modeller ve Ölçümler
  (Physical Models and Measurements)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK517
  (Yüksek Lisans)
  Akarsu Düzenlemesi
  (River Regulation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK518E
  (Yüksek Lisans)
  Türbülans
  (Turbulence)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK520
  (Yüksek Lisans)
  Su Kuvveti Tesisleri
  (Hydro Power Plants)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK521
  (Yüksek Lisans)
  Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği
  (Loose Boundary Hydraulics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK525E
  (Yüksek Lisans)
  Hesaplamalı Hidrolik
  (Computational Hydraulics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK526
  (Yüksek Lisans)
  Su Mühendisliğinde Olasılık ve İstatistik
  (Probability and Statistics in Water Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK527
  (Yüksek Lisans)
  Boşluklu Ortamlarda Sıvıların Dinamiği
  (Dynamics of Fluids in Porous Media.)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK529
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Altyapı Hidroliği
  (Urban Hydraulic Structure)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK531E
  (Yüksek Lisans)
  Uzaktan Algılama ile Hidrolojik modelleme
  (Hydrologic Modelling with Remote Sensing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK533E
  (Yüksek Lisans)
  Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Hydraulics and Water Resources Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK601E
  (Doktora)
  Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
  (Computer Applications in Water Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK602
  (Doktora)
  Değişken Akımların Hidroliği
  (Hydraulics of Varying Flows)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK603
  (Doktora)
  Havza Hidrolojisi
  (Basin Hydrology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK604E
  (Doktora)
  Hidroinformatik
  (Hydroinformatics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK605E
  (Doktora)
  Akarsu Havzası Yönetimi
  (River Basin Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK606E
  (Doktora)
  Yapay Zeka Metodları
  (Soft Computational Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK607E
  (Doktora)
  Hidroklimatoloji
  (Hydroclimatology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK610E
  (Doktora)
  Yamaç Hidrolojisi
  (Hillslope Hydrology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK611E
  (Doktora)
  Yeraltı Suyu Hidroliği
  (Groundwater Hydraulics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK613E
  (Doktora)
  Taşkın Kontrolü
  (Flood Control)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı HSK615E
  (Doktora)
  Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Hydraulics and Water Resources Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK616E
  (Doktora)
  Hidrolojide Stokastik Modelleme Teknikleri
  (Stochastic Modeling Techniques in Hydrology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı HSK619E
  (Doktora)
  İleri Yeryüzü Modelleri
  (Advanced Land Surface Models)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı HSK697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.