Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Özgörev ve Özgörü

Gıda Mühendisliği Bölümünün özgörevi; birincil üretimden tüketicinin sofrasına kadar geçen tüm kademelerde öncelikle güvenli, sağlıklı ve yüksek kalitede gıdaların ve ekonomik sistemlerin tasarlanması, üretimi ve sürekliliğinin sağlanması için uygun bilgi ve becerilerle donatılmış gıda mühendisleri yetiştirmek; yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmaktır.

Bölümümüzün özgörüsü, öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla lisans ve lisansüstü eğitimi veren, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan ve alanında uluslararası düzeyde önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Lisansüstü Eğitim

Gıda Mühendisliği Lisansüstü Yüksek Lisans programı 12 kredilik zorunlu 4 ders ile 11 adet 500 kodlu ders ile 12 adet 600 kodlu dersten oluşmaktadır.  Programda açılan 12 dersin dili İngilizcedir.  Doktora programında zorunlu ders yoktur.


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluş çalışmaları, 1987 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İhsan ÇATALTAŞ tarafından başlatılmış olup, ilk öğrencilerini 1990-1991 öğretim yılında alarak Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Yüksek Lisans programı 1992 yılında ve doktora programı ise 1995 yılında başlatılmıştır. Lisansüstü eğitim programı 2002 yılında tekrar gözden geçirilerek tamamen revize edilmiştir. 2011 yılında Lisansüstü Eğitimde Sürekli Kalite İyileştirme Sistemi (LESKİS) kapsamında program tekrar değerlendirilmiştir.Araştırma Alanları

Programın  araştırma alanları gıda bilimi, gıda teknolojileri, gıda işleme, gıda toksikolojisi, gıda güvenliği, gıda mikrobiyolojisi ve gıda kalite kontrolü gibi konuları içermektedir.

 • Mikrobiyal metabolitler

 • Yeni ürün geliştirme

 • Fonksiyonel gıdalar

 • Mikotoksinler (Aflatoksin, Okratoksin vb. gibi)

 • Gıda bulaşanları (Ağır Metaller, Tarımsal İlaç Kalıntıları, Hormonlar, vb. gibi).

 • Gıda katkı maddeleri (Antioksidanlar, Emülgatörler, Renklendiriciler, vb. gibi)

 • Gıda işleme teknolojileri (Hububat süt, yağ, meyve-sebze vb gibi)

 • Gıda sanayinde HACCP sistemi uygulamaları ve kalite güvence sistemleri

 • Gıda ambalajlama - Modifiye Atmosfer Ambalajlama

 • Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

 • Mikrobiyolojik analizler

 • Reoloji ve gıda dokusu

 • Gıdaların raf ömrü

 • Gıdaların sağlıklı bileşenleri ve antioksidan kapasiteleri

 • Gıdaların ışınlanması

 • Mikrodalga teknolojisi

 • Nanoteknoloji uygulamaları • Başarı Değerlendirmesi
  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ndeki koşullara ek olarak mezuniyet için istenen koşul bulunmamaktadır.

  Misyon

  İTÜ Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans programının misyonu, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama yeteneği ve mesleki konularda derin bilgi kazandırmaktır.

  İTÜ Gıda Mühendisliği Doktora programının misyonu, öğrenciye kendi başına bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları daha derin ve geniş bir bakış açısıyla irdeleyerek kendi yorumunu yapabilme, yeni sentezlere ulaşabilme için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırabilmektir.   Vizyon

  İTÜ Gıda Mühendisliği  Lisansüstü  programının vizyonu, çağdaş eğitim değerlerini kendine kılavuz edinerek öğrencilerine verdiği yüksek lisans ve doktora eğitimi ile, gıda mühendisliği alanında uluslararası düzeyde kabul edilen niteliklerde mezunlar veren ve gıda endüstrisinin yararlanabileceği tezler düzenleyip gerçekleştirerek, uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere temel oluşturacak bilgileri üreten ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan, Ülkemizin önder lisansüstü egitim ve araştırma kurumu olmaktır.

  Yürütülen tezlerde üretilen bilgilerin uluslararası bilime yenilik getirme, yeni yöntemler geliştirme nitelikli olmasının sağlanması ile, Science Citation Indeks (SCI) tarafından taranan prestijli yayınlarda yer ve atıf alma sıklığının arttırılması, öğrencilerin tez çalışmaları sürecinde tez konularında önde gelen ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumları ile temaslarının sağlanması ve yine tez konularına ilişkin bu kuruluşlarla müşterek araştırma projelerinin düzenlenmesi veya bu kuruluşlarda  varolan araştırma projelerine katılımlarının sağlanması, lisansüstü programlarımızın diğer bir vizyonudur.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen ProgramlarGıda Mühendisliği Lisans veya Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı14
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen ProgramlarGıda Mühendisliği Lisans, Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen ProgramlarM.Sc. in Food Engineering, Food Science or Food Technology
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen ProgramlarM.Sc. in Food Engineering, Food Science or Food Technology
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı25
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarGıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Gıda Teknolojileri (Süt Teknolojisi, Et Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Biyoteknoloji, vb.), Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Su ürünleri işleme teknolojisi/mühendisliği lisans mezunları
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı19
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarGıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Biyoteknoloji, Su ürünleri işleme teknolojisi/mühendisliği lisans mezunları
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarB.Sc. in Food Engineering, Food Science, Food Technology, Biosystems Engineering, other related majors
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarB.Sc. in Food Engineering, Food Science, Food Technology, Biosystems Engineering, other related majors
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı GID501E
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Analizleri: Teori ve Uygulamalar
  (Food Analysis: Theory and Applications)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID502
  (Yüksek Lisans)
  İstatistik
  (Statistics)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID503
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Güvenlik Sistemleri
  (Food Safety Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID504
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Fermantasyon Prosesleri
  (Food Fermentation Processes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID505
  (Yüksek Lisans)
  Gıda İşleme Modellenmesinde Sayısal Analiz Uygulamaları
  (Numerical Analysis Applications in Food Process Modeling)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID506E
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Stabilitesi
  (Food Stability)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID507
  (Yüksek Lisans)
  Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı
  (New Food Product Development)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID510E
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Proseslerinde Besin Öğelerindeki Değişimler
  (Nutritional Changes During Food Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID511
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Toksikolojisi
  (Food Toxicology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID512E
  (Yüksek Lisans)
  Ekmek ve Makarna Üretiminin Temel İlkeleri
  (Fundamentals of Baking and Pasta Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID513
  (Yüksek Lisans)
  İleri Gıda Mikrobiyolojisi
  (Advanced Food Microbiology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID514E
  (Yüksek Lisans)
  Yeni Gıda İşleme Teknikleri
  (Novel Food Processing Techniques)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID523E
  (Yüksek Lisans)
  Süt İşlemede ileri Teknolojiler
  (Advanced Technologies in Dairy Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID524E
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Food Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID5XX
  (Yüksek Lisans)
  Gıdalarda İleri Duyusal Analiz Teknikleri ve Tüketici Testleri
  (Advanced Sensory Analysis and Consumer Preferences)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :2+1 (3) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID601E
  (Yüksek Lisans)
  Gıda Araştırmaları ve Deneysel Tasarım
  (Food Research and Experimental Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID602E
  (Doktora)
  Gıda Proteinleri
  (Food Proteins)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID603E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Gıda Biyokimyası
  (Advanced Food Biochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID604E
  (Doktora)
  Gıda Karbonhidratları
  (Food Carbohydrates)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID605E
  (Yüksek Lisans)
  Beslenme Biyokimyası
  (Nutritional Biochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID607E
  (Doktora)
  Meyve ve Sebzelerin Hasat Sonrası Fizyolojisi
  (Postharvest Physiology of Fruits and Vegetables)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID608
  (Doktora)
  Nem Kontrolü İle Gıda Muhafazası
  (Food Preservation By Moisture Control)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID609E
  (Doktora)
  Gıda Lipidleri
  (Food Lipids)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID610
  (Doktora)
  Gıda Kaynaklı Patojen Mikroorganizmalar
  (Food-borne Pathogenic Microorganisms)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID611
  (Doktora)
  Fonksiyonel Gıdalar
  (Functional Foods)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID612
  (Yüksek Lisans)
  Mikotoksijenik Küfler
  (Mycotoxigenic Molds)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID613E
  (Doktora)
  Gıdalarda Faz ve Durum Geçişleri
  (Phase and State Transitions in Foods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID615E
  (Doktora)
  Gıda Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Food Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GID697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.