Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Bölüm Misyonu

Misyonumuz, yaşam boyu öğrenme, eğitim ve araştırmaya yönelik devamlı gelişmeye önem vererek, Türkiye'deki tek Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği eğitim programını devam ettirmektir. Bu eğitim programı matematik, bilim ve mühendislik temellerinin yanı sıra modern analiz ve karar verme yöntemleriyle, deniz yapı ve sistemlerini dizayn etme, üretme ve kullanma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitsel Hedefler

1. Öğrencilere her türlü deniz araçları, kıyı ve açık deniz yapıları dizayn etme becerisini kazandırmak,

2. Öğrencilere problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli vermek,

3. Öğrencilere farklı çalışma alanlarından ötürü çok disiplinli takım çalışması yapabilecekleri ve zor durumların altından kalkabilecekleri becerileri kazandırmak, çevreye ve diğer güncel konulara duyarlı olmaya yöneltmek,

4. Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak,

5. Mezunlarımızı akademik hayata, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya teşvik etmek.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

a. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

d. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

g. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

i. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

j. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

k. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

l. Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi


Tarihçe

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Deniz Bilimleri bölümünde Lisansüstü programı 1982-1983 ders yılında başlatılmıştır. Program içeriğinde yer alan araştırma alanlarının ve derslerin, deniz teknolojileri ile ilgili konuları kapsaması ve gemi mühendisliğine ait araştırma alanları bulunması nedeniyle programın adı Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü programı olarak değiştirilmiştir.Araştırma Alanları

Gemi ve Açık Deniz Yapılarının Dizaynı                                                                    

Gemi ve Açık Deniz Yapılarının Hidrodinamiği                                                              

İleri Hidrodinamik Analiz Yöntemleri                                                                     

İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği                                                                      

Demirleme Sistemleri ve Analizi                                                                                   

Gemi Kökenli Deniz Kirliliği  Yönetimi                                                                                                               

İleri Oşinografi                                                                                                        

Biyolojik İzleme ve Risk Değerlendirme                                                                       

Su Altı Akustiği                                                                                                            

 Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanındaki konuları çok yönlü irdeleyebilmek; her türlü yüzer ve sabit deniz yapısı için dizayn, üretim ve işletme aşamalarında ortaya çıkabilecek mühendislik problemleri için araştırmaya dayalı çözümler üretebilmek; gemi ve açık deniz yapıları için Hidrodinamik, Mukavemet, Stabilite, Deniz Kirliliği alanlarında ve arakesitlerinde araştırmalar önermek ve yürütmek; bu alanlardaki yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri kullanabilmeyi öğretmek.Vizyon
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanında kuramsal ve deneysel bilimsel çalışmalar konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip uzman mühendisler yetiştirmek

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı7
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarGemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı7
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarGemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarOcean Engineering, Naval Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Aerospace Engineering, Industrial Engineering
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarOcean Engineering, Naval Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Aerospace Engineering
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı7
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarOcean Engineering, Naval Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Aerospace Engineering, Industrial Engineering
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı7
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarOcean Engineering, Naval Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Aerospace Engineering
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı DTM502E
(Yüksek Lisans)
Deniz Yapılarının Dinamiği
(Dynamics of Marine Structures)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM503E
(Yüksek Lisans)
Deniz Teknolojisinde Sistemler Analizi
(Systems Analysis in Offshore Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM505E
(Yüksek Lisans)
Denizcilik için Gemi Dizaynı
(Ship Design for Seakeeping)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM506
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Yapılarının Dinamik Analizi
(Dynamic Analysis of Offshore Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM507E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Problemleri için Sayısal Teknikler
(Numerical Techniques for Engineering Problems)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM511
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Yapıları İçin Difraksiyon Teorisi
(Diffraction Theory for Offshore Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM512E
(Yüksek Lisans)
Yüzen Üretim Sistemlerinin Hidrodinamiği
(Hydrodynamics of Floating Production Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM513
(Yüksek Lisans)
Gemi Kökenli Deniz Kirlenmesi
(Ship Based Marine Pollution)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM518E
(Yüksek Lisans)
Deniz Dalgalarının Dinamiği
(Dynamics of Ocean Waves)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM523E
(Yüksek Lisans)
Deniz Araştırmalarında Biyoizleme Teknikleri ve Risk Değerlendirme
(Biomonitoring Techniques and Risk Assessment in Marine Research)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM525E
(Yüksek Lisans)
Deniz Teknolojisinde Risk Analizi
(Risk Analysis in Marine Technology)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM528
(Yüksek Lisans)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Shipbuilding and Ocean Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM528E
(Yüksek Lisans)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Shipbuilding and Ocean Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM530E
(Yüksek Lisans)
Yüzen Cisimlerde Kontrol Yüzeylerinin Tasarımı
(Design of Control Surfaces on Floating Objects)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM532E
(Yüksek Lisans)
Denizde Petrol Yayılımının Modellenmesi, Analizi ve Mücadele Yöntemleri
(Oil Spill Modelling, Analysis and Response Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM601E
(Doktora)
Gemi Hidrodinamiğinde Sonlu Hacimler Yöntemi
(Finite Volume Methods in Ship Hydrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM606E
(Doktora)
Gemi Tekne Titreşimi
(Ship Hull Vibration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM610
(Doktora)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Shipbuilding and Ocean Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM610E
(Doktora)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Shipbuilding and Ocean Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM612E
(Yüksek Lisans)
Yüzen Cisimlerin Stabilite ve Güvenlik Değerlendirmesi
(Stability and Safety Analysis of Floating Objects)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DTM614E
(Doktora)
İleri Deniz Hidrodinamiği
(Advanced Marine Hydrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı DTM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.