Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Bölüm Misyonu

Misyonumuz, güncel dizayn ve üretim tekniklerinin yanı sıra temel matematik ve mühendislik formasyonu veren, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye'de gemi inşaatı ve gemi makinelerı eğitimine öncülük etmektir. Böyle bir programı oluşturmadaki amaç, öğrencilere iletişim, karar verme, problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmanın yanı sıra en son teknolojik gelişmeleri takip etmelerini de sağlamaktır.

Eğitsel Hedefler

1. Öğrencilere her türlü gemiyi dizayn etme becerisini kazandırmak,

2. Öğrencilere problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli vermek,

3. Öğrencilere takım çalışması yapabilecekleri ve zor durumların altından kalkabilecekleri becerileri kazandırmak,

4. Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak,

5. Mezunlarımızı akademik hayata, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya teşvik etmek.


Tarihçe

Ülkemizde Gemi İnşaatı Mühendisliği yetiştirilmesi için ilk adım 1944 yılında atılmış ve İTÜ Makina Fakültesi içinde “Gemi Bölümü” açılmıştır. Makina Fakültesinin üst sınıflarından da öğrenci alan bu bölüm ilk mezunlarını 1947 yılında vermiştir. Makine Fakültesi bünyesinde kurulan iki Gemi İnşaatı Kürsüsü uzun zaman bu bölümle ilgili dersleri vermiş ve öğretimin esas ağırlığını yüklenmiştir. 1970 yılında İTÜ Senatosu’nun almış olduğu kararla Gemi İnşaatı Fakültesi resmen kurulmuş olup, Makina Fakültesi Gemi İnşaatı Kürsülerinin elemanları yeni fakültenin temellerini oluşturmuşlardır. İTÜ Senatosu’nun 31.05.1979 tarihli kararıyla fakültenin adı “Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun gereği olarak, 01.09.1982 tarihinde İTÜ Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Fen Bilimleri Enstitüsünde, bölümümüz Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı olarak yerini almıştır. Anabilim Dalımız lisansüstü yönetmeliklere uygun olarak çağdaş bilim ve teknolojinin gelişmesini izleyip bunları ülkemizde uygulama alanına aktarabilecek araştırma niteliği kazanmış yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmek üzere gerekli faaliyetlerini sürdürmektedir.Araştırma Alanları

Tekne form optimizasyonu ve model deneyleri; Küçük teknelerin form tasarımı ve deneysel değerlendirilmesi; Gemilerin hidrodinamiği; Gemilerin hidroelastisitesi; Gemilerin yapısal tasarımı ve analizi; Gemilerde yangın modellemesi; Gemi dizellerinin çalışma koşullarının deneysel incelenmesi;Kompozit malzemeler ve gemilere uygulamalarıBaşarı Değerlendirmesi

İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullar uygulanmaktadır.

Lisansüstü programımızda yer alan derslerden toplamda 24 kredilik ders alınarak başarmak zorunludur ve bu derslerin en az %30’u İngilizce dilinde olmalıdır.

Lisansüstü program dersleri arasında yer alan GEM.501E (Numerical Techniques for Engineering Problems), GEM.509 (Mühendislikte Matematiksel Yöntemler), GEM.514E (Applied Experimental Methods in Naval Architecture) ve GEM.596 (Seminer) kodlu 4 dersimizi programa kayıtlı öğrencilerimizin alması zorunludur. Öğrenciler bu dersleri diledikleri zaman alabilirlerse de program koordinatörlüğü bu zorunlu derslerden sadece GEM.596 (Seminer) dersini teze yazılan dönemde alınmasını önermektedir. Çünkü tez döneminden önce almak dersin amacına uygun olmadığı gibi öğrencimize de yararı olamayacaktır.

Lisansüstü programımızda yer alan zorunlu derslerden olup isimleri yukarıda yazılı dersler arasında yer almayan derslerden ise (ki bunlar sadece 3 tanedir) sadece 1 tanesi alınacaktır. Lisansüstü tezini “Gemi Makinaları” alanında hazırlayacaklar GEM.515 (Gemi Makine Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu) kodlu dersimizi, tezini “Gemi İnşaatı veya Gemi Yapısal Dayanımı” alanında hazırlayacaklar GEM.513 (Gemi Yapı Analizi) kodlu dersimizi, tezini “Gemi Hidrodinamiği, Sevk ve Pervane” alanında hazırlayacaklar ise GEM.520E (Hydrodynamics of Floating Bodies) kodlu dersimizi ek olarak seçmek zorundadır. Öğrencilerimizin almakla yükümlü olmadıkları diğer 2 zorunlu dersimiz ise tez alanı dışında kalmasına rağmen, öğrencilerimiz isterlerse normal ! seçmeli ders yerine alarak ders kredilerini tamamlayabilirler.Misyon
Türkiye’de Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında lisansüstü eğitimin öncüsü olarak; yaşam boyu öğrenme, eğitim ve araştırmaya yönelik sürekli gelişim felsefesini özümsemiş, çevreye ve etik değerlere saygılı, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, matematik ve fen bilimleri alanında geçerli ilkeler ile teknolojik ve bilimsel yenilikleri mühendisliğe uygulayan, analitik düşünen, eleştirel bakan ve problem çözebilen mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında, üst düzeyde bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makina Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makina Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture and Marine Engineering, Ship Building and Ocean Engineering, Mechanical Engineering
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture and Marine Engineering, Ship Building and Ocean Engineering
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Makina Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendislik
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture and Marine Engineering, Shipbuilding and Ocean Engineering, Marine Engineering, Mechanical Engineering
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture and Marine Engineering, Shipbuilding and Ocean Engineering, Marine Engineering
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı GEM501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Problemleri için Sayısal Teknikler
(Numerical Techniques for Engineering Problems)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM502
(Yüksek Lisans)
Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği
(Hydrodynamics of Ship Propellers)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM503E
(Yüksek Lisans)
Yelkenli ve Motor Yatların Aerodinamik ve Hidrodinamiği
(Aero-Hydrodynamics of Sailing and Motor Yachts)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM509
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte Matematiksel Yöntemler
(Mathematical Methods in Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM512E
(Yüksek Lisans)
Gemi Stabilitesi ve Güvenliği
(Ship Stability and Safety)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM513
(Yüksek Lisans)
Gemi Yapı Analizi
(Ship Structure Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM514E
(Yüksek Lisans)
Gemi Mühendisliğinde Uygulamalı Deneysel Teknikler
(Applied Experimental Methods in Naval Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM515
(Yüksek Lisans)
Gemi Makina Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu
(Marine Systems Design and Optimization)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM516E
(Yüksek Lisans)
Üretim Planlama ve Tersane Bilişim Sistemleri
(Production Planning and Shipyard Information Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM517E
(Yüksek Lisans)
Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanları Yöntemleri
(Boundary Element Methods in Ship Hydrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM518E
(Yüksek Lisans)
Gemi Diesel Motorları Simülasyon ve Kontrolu
(Marine Diesel Engines Simulation and Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM520E
(Yüksek Lisans)
Yüzen Cisimlerin Hidrodinamiği
(Hydrodynamics of Floating Bodies)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM532
(Yüksek Lisans)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Naval Architecture and Marine Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEM532E
(Yüksek Lisans)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Naval Architecture and Marine Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEM533
(Yüksek Lisans)
Deniz Taşıtlarının Dinamik Stabilitesi
(Dynamic Stability of Marine Craft)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM534
(Yüksek Lisans)
Gemi Etrafındaki Viskoz Akışın Hesaplamalı Analizi
(Computational Analysis of Viscous Flow around Ships)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM536
(Yüksek Lisans)
Yapısal Analiz için Sayısal Yöntemler
(Numerical Methods for Structural Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM538
(Yüksek Lisans)
Tersanelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
(Occupational Safety and Health at Shipyards)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM540E
(Yüksek Lisans)
Uygulamalı Sonlu Elemanlar Yönetimi
(Applied Finite Element Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEM601E
(Doktora)
Enerji Dönüşüm Sistemleri
(Energy Conversion Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM606E
(Doktora)
Pervane Dizaynında Kavitasyon ve Gürültünün Etkileri
(Effects of Cavitation and Noise on Propeller Design.)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM610E
(Doktora)
Kapalı Hacimlerde Yangın Dinamiği
(Enclosure Fire Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM612
(Doktora)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Naval Architecture and Marine Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEM612E
(Doktora)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Naval Architecture and Marine Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEM614E
(Doktora)
Gemi Yapılarının Spektral Yorulma Analizi
(Spectral Fatigue Design of Ship Structures)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM615
(Doktora)
Yüzen Yapıların Titreşimi
(Vibration of Floating Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM616
(Doktora)
Gemi Makine Yataklarının Tasarımı ve Titreşim Analizi
(Foundation Design for Marine Engines and Vibration Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEM617
(Doktora)
Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri
(Turbulent Flow and Turbulence Models)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.