Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Özgörev

Türk teknolojik gelişimine, kalite ve teknik olarak Türk sanayinin Dünya çapında rekabet gücüne katkıda bulunacak, nükleer tıptan eğitime kadar birçok alanda hizmet verecek uluslar arası düzeyde Fizik Mühendisleri yetiştirmek.
Üniversitemiz tüm mühendislik öğrencilerine Dünyanın iyi üniversiteleri düzeyinde genel fizik dersi vermek
Türkiye’de sürekli genişleyen ve gittikçe daha büyük oranda okullaşan çağ nüfusunun gerek duyduğu öğretim üyelerini yetiştirmek.
Uluslar arası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, bunları bilimsel dergilerde yayınlamak ve geliştirerek Dünya biliminin ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sunmak.
 
Özgörüş
 
Fizik ve fizik mühendisliği dallarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde veren, temel ve uygulamalı alanlarda dünyada öncü rol alacak araştırmacıları, yetiştiren ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip, önde gelen bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.
 
Değerler
 
Bilimsel araştırma ve mühendislik eğitiminde etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal anlamda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmek esastır.

Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarA) Tüm Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, , Fizik Mühendisliği lisans programı mezunları, B) Tüm Üniversitelerin Fizik ve Matematik Lisans programı mezunları, C) İTÜ Fizik Mühendisliği Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan (bitirmemiş olabilir) İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimyagerlik Lisans Programları mezunları, D) Tüm Üniversitelerin Astronomi Lisans Programı mezunu olup, yüksek lisans derecesini Fizik ya da Fizik Mühendisliği programından almış olanlar başvurabilirler.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen Programlar- GRE: 652 (minimum) - Electric Engineering, Electronics Engineering, Metallurgical Engineering, Materials Engineering, and Chemical Engineering, Physics and Mathematics undergraduates. and the ones whom have a master degree in the above mentioned programs.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarA) Tüm Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, , Fizik Mühendisliği lisans programı mezunları, B) Tüm Üniversitelerin Fizik ve Matematik Lisans programı mezunları, C) İTÜ Fizik Mühendisliği Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan (bitirmemiş olabilir) İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimyagerlik Lisans Programları mezunları başvurabilirler.
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar- GRE: 610 (minimum) - Electric Engineering, Electronics Engineering, Metallurgical Engineering, Materials Engineering, and Chemical Engineering, Physics and Mathematics undergraduates.
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı FIZ503E
(Yüksek Lisans)
Fizikte Matematiksel Yöntemler
(Mathematical Methods in Physics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ532E
(Yüksek Lisans)
Lazerler ve Fotonik
(Lasers and Photonics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ531
(Yüksek Lisans)
Taramalı Uç Teknikleri
(Scanning Probe Techniques)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
(Scientific Research, Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ515
(Yüksek Lisans)
Klasik Mekanik
(Classical Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ502E
(Yüksek Lisans)
İstatistiksel Fizik
(Statistical Physics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ504E
(Yüksek Lisans)
Relativistik Kuantum Mekanığı
(Relativistic Quantum Mechanics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ505E
(Yüksek Lisans)
Yarı iletken Aygıtların Fiziği ve Teknolojisi I
(Physics and Technology of Semiconductor Devices I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ506E
(Yüksek Lisans)
Yarı iletken Aygıtların Fiziği ve Teknolojisi II
(Physics and Technology of Semiconductor Devices II)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ507E
(Yüksek Lisans)
Nükleer Fizikte Deneysel Yöntemler - I
(Experimental Metods in Nuclear Physics I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ508E
(Yüksek Lisans)
Hesaplamalı Fizik
(Computational Physics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ509E
(Yüksek Lisans)
Yoğun Madde Fiziği I
(Condensed Matter Physics I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ510
(Yüksek Lisans)
İnce Film Fiziği
(Physics of Thin Films)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ501E
(Yüksek Lisans)
Elektromagnetik Teori
(Electromagnetic theory)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ511E
(Yüksek Lisans)
Nükleer Fizik I
(Nuclear Physics I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ513E
(Yüksek Lisans)
Lazer Spektroskopisinin Teknikleri ve Uygulamaları
(Techniques and Applications of Laser Spectroscopy)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ514
(Yüksek Lisans)
Temel parçacıklar Fiziğine Giriş
(Introduction to Particle Physics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ516
(Yüksek Lisans)
Kuantum mekanik II
(Quantum Mechanics II)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ519
(Yüksek Lisans)
Kuantum Mekaniği I
(Quantum Mechanics I)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ521
(Yüksek Lisans)
Atom ve Molekül Fiziği I
(Atomic and Molecular Physics I)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ602E
(Doktora)
Grup Teorisi I
(Group Theory I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ603E
(Doktora)
Çekirdek Fiziği II
(Nuclear Physics II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ604
(Doktora)
Spektroskopi II
(Spectroscopy II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ605E
(Doktora)
Çekirdek Fiziğinde Deneysel Yöntemler II
(Experimental Methods in Nuclear Physics II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ606E
(Doktora)
Yoğun Madde Fiziği II
(Condensed Matter Physics II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ611E
(Doktora)
Grup Teorisi II
(Group Theory II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ615
(Doktora)
Atom ve Molekül Fiziği II
(Atomic and Molecular physics II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ617
(Doktora)
Eğri Uzayda Kuantum alanlar Kuramı II
(Quantum field theory in Curved Spaces)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ619
(Doktora)
Eğri Uzayda Kuantum Alanlar Kuramı I
(Quantum Field theory in Curved Spaces I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ621
(Doktora)
Evrensellik, Ölçeklenme ve Dalgalanmalar
(Universality, Scaling and Fluctuations)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ623
(Doktora)
Genel Görelilik Kuramı
(General Relativity)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ625
(Doktora)
Kuantum Alan Teorisi I
(Quantum Field Theory I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ627
(Doktora)
Kuantum alan Teorisi II
(Quantum Field Theory II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ631
(Doktora)
Parçacık Fiziği
(Particle Physics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ633
(Doktora)
Spektroskopi I
(Spectroscopy I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ634
(Doktora)
Düzensiz Sistemlerde Durulma ve Dielektrik Spektroskopinin Temelleri
(The Basis of Dielectric Spectroscopy and Relaxation in Disordered Systems)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ635E
(Doktora)
İleri Astrofizik
(Advanced Astrophysics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ636E
(Doktora)
Fizikte İstatistiksel Metodlar ve Hata Analizi
(Error Analysis and Statistical Methods in Phycics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ637E
(Doktora)
Kozmoloji I
(Cosmology I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ638E
(Doktora)
Kozmoloji II
(Cosmology II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ639E
(Doktora)
Deneysel Parçacık Fiziği
(Experimental Particle Physics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ640E
(Doktora)
Moleküler Dinamik Benzetimler
(Moleculer Dynamics Simulations)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ641E
(Doktora)
Fizikte Monte Carlo Benzetimleri
(Monte Carlo Simulations in Physics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ642E
(Doktora)
Astrofizikte Sayısal Yöntemler
(Computational Methods in Astrophiysics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ643
(Doktora)
Nanomanyetizma ve Spintironik
(Nanomagnetisms and its Spuntronics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ645E
(Doktora)
Süperiletkenlik, Süperakışkanlık ve Yoğuşma
(Supercontductivty, Superfluids and Condensates)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ647E
(Doktora)
Doğrusal Olmayan Fizik
(Nonlinear Physics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ649E
(Doktora)
Matematiksel Fizikte Özel Konular I
(Special Topics in Mathematical Physics I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ697
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ670E
(Doktora)
Matematiksel Fizikte Özel Konular II
(Special Topics in Mathematical Physics II)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ665E
(Doktora)
Matematiksel Fizikte Özel Konular III
(Special Topics in Mathematical Physics III)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ651E
(Doktora)
Yoğun Madde Fiziğinde Özel Konular I
(Special Topics in Condensed Matter Physics I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ651
(Doktora)
Yoğun Madde Fiziğinde Özel Konular II
(Special Topics in Condensed Matter Physics II)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ655E
(Doktora)
Yoğun Madde Fiziğinde Özel Konular III
(Special Topics in Condensed Matter Physics III)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ657E
(Doktora)
Yüksek Enerji Fiziğinde Özel Konular I
(Special Topics in High Energy Physics I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ659E
(Doktora)
Yüksek Enerji Fiziğinde Özel Konular II
(Special Topics in High Energy Physics II)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ661E
(Doktora)
Yüksek Enerji Fiziğinde Özel Konular III
(Special Topics in High Energy Physics III)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ633E
(Yüksek Lisans)
Spektroskopi I
(Spectroscopy I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ596E
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ696
(Doktora)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı FIZ696E
(Doktora)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.