Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı'na bağlı Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) programları yer almaktadır.

Yüksek Lisans programı 1989, Doktora programı ise 1996'dan bu yana devam etmektedir.

Disiplinlerarası ve araştırma odaklı yapısıyla Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile birlikte mimarlık, güzel sanatlar, belirli mühendislik ve sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) alanında lisans derecesine sahip adayların başvurularına açıktır.

Bu adaylar kabul edildiklerinde 15 kredilik bir lisans bilimsel hazırlık programını bitirmek zorundadır.

Programlar tasarım araştırmaları odaklıdır. Lisansüstü düzeyde tez/araştırma konuları: tasarım yöntemleri ve süreçleri, tasarım araştırma yöntemleri, tasarım kuramı/tarihi ve eleştirisi, kullanıcı odaklı tasarım, etkileşim tasarımı, tasarım politikaları, tasarım yönetimi, tasarım stratejileri, tasarım bağlamında kültür, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, girişimcilik, anlambilim, göstergebililm, inovasyon vb. dir. Ayrıntılı konu listeleri için Bölüm öğretim üyelerinin çalışma konularının yer aldığı web sayfaları incelenebilir. 1998'den bu yana İTÜ Yüksek Lisans programında tamamlanmış tezlerin (MSc) özetlerine ulaşmak için lütfen bağlantıyı takip edin.

İTÜ Lisansüstü programları güçlü ERASMUS ve yerel sanayi bağlantılarıyla desteklenmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisanüstü Programına kayıtlı öğrenciler, 9 farklı Avrupa ülkesinden 17 tasarım okulunda en az bir dönem eğitim görme imkanı kazanıyorlar.

Hem Yüksek Lisans (MSc) hem de Doktora (PhD) programının felsefesi evrensel anlamda tasarıma dair yeni bilgi ve yöntem arayışını hedefleyen, yerel ve küresel aktörlere, gelişmelere ve etkilere açık, onlardan beslenen ve onları besleyebilen, kendisini sürekli yenileyebilen dinamik bir tasarım araştırmaları kültürüne dayanmaktadır.


Tarihçe

İTÜ'de Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yüksek lisans eğitimi 1989 yılında, doktora eğitimi ise 1996 yılında başladı. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlatılan Endüstri Ürünleri Tasarımı lisansüstü eğitimi, giderek güçlendi ve 2000'li yıllarda Türkiye'de tasarım araştırmaları konusundaki en önemli platformlardan birisini oluşturdu. Hem Yüksek Lisans (MSc) hem de doğal olarak Doktora (PhD) programının felsefesi evrensel anlamda tasarıma dair yeni bilgi ve yöntem arayışını hedefleyen, yerel ve küresel aktörlere, gelişmelere ve etkilere açık, onlardan beslenen ve onları besleyebilen, kendisini sürekli yenileyebilen dinamik bir tasarım araştırmaları kültürüne dayanmaktadır.Araştırma Alanları

Tasarımda Yöntem

Tasarım Süreci Araştırmaları

Tasarım Eğitimi

Tasarım Felsefesi

Tasarım Kuramı / Tarihi / Eleştirisi

Tasarım ve Anlam

Maddi Kültür, Gündelik Hayat ve Tasarım

Anlambilim ve Göstergebilim Çalışmaları

Etnografik Kullanıcı Araştırmaları

Yaratıcılık Çalışmaları

Bilişsel Tasarım

Zanaat ve Tasarım

Stratejik Tasarım

Tasarım Odaklı İnovasyon ve Girişimcilik

Sosyal İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Tasarım

Sanat ve Tasarım: Güncel ve Tarihsel Çalışmalar

Tasarım Yönetimi

Tasarım Politikası

İstanbul Odaklı Tasarım Çalışmaları

Malzeme ve Strüktür

Ergonomi/kullanılabilirlik araştırmaları

Kullanıcı deneyimiBaşarı Değerlendirmesi

Programda yüksek lisans çalışmasının başarılı sayılması için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilan ettiği formatta teorik bir tez yazılması beklenmektedir. Proje / tasarım uygulamaları temelli bir lisansüstü programı değildir.Misyon

Tasarım alanında yeni bilgi üretimi ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla disipliner ve disiplinlerarası akademik yetkinlikleri yaratmak ve kazandırmak,

Türkiye’de endüstriyel tasarım ve eğitimi alanında akademik araştırma kültür ve geleneğinin oluşmasına katkıda bulunmak,

Tasarım araştırmalarının sonuç ve çıktılarını toplumsal faydaya yönelik şekilde kullanılması için ilgili tüm kesimlerle paylaşmak.Vizyon

Tasarım araştırmalarında Türkiye’nin lider lisansüstü programı olmak ve bu konumu sürdürmek; uluslararası tasarım araştırmaları ağının Türkiye’deki asli ortağı olmak.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı4
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,44
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, Diş Hekimliği, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen Programlar-
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, Diş Hekimliği, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı9
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı8
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,33
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, Diş Hekimliği, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, Diş Hekimliği, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı EUT501E
(Yüksek Lisans)
Araştırma Yöntemleri
(Research Methods)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT502E
(Yüksek Lisans)
Etikleşimli Tasarımda Kavramlar ve Metotlar
(Concepts and Methods in Interaction Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT504E
(Yüksek Lisans)
Tasarım Yönetiminde Örnek Olay Çalışmaları
(Case Studies in Design Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT505E
(Yüksek Lisans)
Tasarım Yönetimi
(Design Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT507E
(Yüksek Lisans)
İleri Tasarım Projesi I
(Advanced Design Project I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT508E
(Yüksek Lisans)
İleri Tasarım Projesi II
(Advanced Design Project II)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT508E
(Yüksek Lisans)
Tasarım Hukuku ve Uygulamaları
(Design Law and Practices)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT512E
(Yüksek Lisans)
Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar
(Directed Studies in Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT513
(Yüksek Lisans)
Endüstri Ürünleri Tasarımında Biçim Arama Yöntemleri
(Form Searching Methods in Industrial Product Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT518
(Yüksek Lisans)
Tasarım Anlambilimi
(Design Semantics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT524
(Yüksek Lisans)
Tasarım Süreci Kuramları
(Paradigms of Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT526
(Yüksek Lisans)
Malzeme Özellikleri ve Tasarımda Biçimlendirme
(Material Properties and Form Giving in Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT544
(Yüksek Lisans)
Montaj Odaklı Tasarım
(Design for Assembly ( DFA ))

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT545
(Yüksek Lisans)
Erken Cumhuriyet Dönemi Tasarımı Tarihi
(Design History of Turkey in the Early Republic)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT547E
(Yüksek Lisans)
İtalyan Tasarım Tarihi: İtalyan Kültürünün Simgeleri
(History of Italian Design: Signs of the Italian Culture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT551E
(Yüksek Lisans)
Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik İçin Tasarım
(Design for Social Innovation and Sustainability)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT552E
(Yüksek Lisans)
Tasarımda Kuramsal Çalışmalar
(Theoretical Studies in Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT554E
(Yüksek Lisans)
Istanbul’da Tasarımın Haritası
(Mapping Design in Istanbul)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT555E
(Yüksek Lisans)
Tasarım Araştırmalarında Görselleştirme
(Visualization in Design Research)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT557E
(Yüksek Lisans)
Endüstri Ürünleri Tasarımında Özel Konular
(Special Topics in Industrial Product Design)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT559
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Tasarımda Kullanılabilirlik Araştırmaları
(Usability Research in Industrial Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT561E
(Yüksek Lisans)
Tasarım Düşüncesi
(Design Thinking)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı EUT596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT601
(Doktora)
Tasarımda Folklorik Kaynaklar
(Folkloric Sources of Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT612E
(Doktora)
Tasarım Yönetiminde İleri Konular
(Advanced Topics in Design Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT613E
(Doktora)
Tasarıma Kültürel Yaklaşımlar
(Cultural Approaches to Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT614E
(Doktora)
Tasarım Tarihi ve Eleştirisi
(Design History and Criticism)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT618E
(Doktora)
Uygulamaya Bağlı Tasarım Araştırmaları Metodları
(Methods for Practice-led Design Research)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT619
(Doktora)
Tasarım Araştırmalarında Uygulamalı İnsan Faktörleri Metotları
(Applied Human Factors Methods in Design Research)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT620E
(Doktora)
Endüstri Ürünleri Tasarımında İleri Konular
(Advanced Topics in Industrial Product Design)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı EUT697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.