Mühendislik Yönetimi

Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


Tarihçe

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın tarihi 1980’li yılların ikinci yarısına kadar geriye gider. O tarihlerde, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’na bağlı olarak Mühendislik Yönetimi doktora ve Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programları açıldı. Yüksek lisans programının eğitime başladığındaki ders planı, zaman içinde yeni dersler de eklenerek 2002 yılına kadar uygulandı. 2002 yılında İTÜ’de lisansüstü eğitimde köklü değişikliğe gidilmesi nedeniyle, Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programının da ders planı o yıllardaki bilimsel gelişmeler dikkate alınarak tamamen yenilendi. Keza 2002 yılında Mühendislik Yönetimi Doktora Programı, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı ile birleştirildi. Bu birleşme sonucunda Mühendislik Yönetimi konularıyla ilgili doktora çalışmaları, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı bünyesinde gerçekleştirilmeye başlandı. 2011 yılında, üniversite çapındaki lisansüstü programlarının yeniden yapılandırılması çalışmaları sonucunda Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın günümüzde de uygulanan ders planı ortaya çıktı.Araştırma Alanları

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programının temel araştırma alanları:

 

 • Yönetim Teorisi ve Modellemesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Organizasyon Teorisi ve Modellemesi
 • Bilgi Yönetimi

 • Teknoloji Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

 • Stratejik Yönetim
 • Gelecekler Araştırması

 • Yenilik Yönetimi
 • Ar-Ge Yönetimi

 • Proje Yönetimi
 • İşlemler Yönetimi

 • Karar Modellemesi
 • Kalite Yönetimi

 • Süreç Yönetimi
 •    Başarı Değerlendirmesi
  Mezuniyet Koşulları
 • Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.
 • Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
 • Toplam sekiz dersin dördü, ders planlarında belirtilen zorunlu dersler olmalı; kalan dördü de seçmeli ders gruplarından seçilmeli ve başarıyla tamamlanmış olmalıdır. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders Planı;

   

  Ders Kodu

  GÜZ

  Ders Kodu

  BAHAR

  Zorunlu

  Kredi

  Zorunlu

  Kredi

  MHY 509E

  Management of Technology and Innovation

  (3+0)

  MHY 506E

  Strategic Management

  (3+0)

  END 500E

  Engineering Mathematics

  (3+0)

  MHY 510

  Mühendislik Matematiği

  (3+0)

  MHY 516

  Yönetimde Modelleme

  (3+0)

  MHY 596

  Seminer Dersi-Kredisiz

  (2+0)

  MHY 596

  Seminer Dersi-Kredisiz

  (2+0)

  MHY 597

  Uzmanlık Alan Dersi-Kredisiz

  (3+0)

  MHY 597

  Uzmanlık Alan Dersi-Kredisiz

  (3+0)

 • Öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar.
 • Öğrencinin, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini teslim etmesi ve tez sınavında başarılı olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin lisans eğitimi boyunca aldığı dersler göz önünde bulundurularak, Program Yürütme Kurulu tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

   

  Kodu

  Dönemi

  Ders Adı

  Kredi (saat)

  Dersin Alınacağı Program

  END337

  Güz

  Yöneylem Araştırmasına Giriş

  3

  Lisans Programı

  END311

  Güz

  İstatistik

  3

  Lisans Programı

  END211

  Güz

  Sistem Analizine Giriş

  3

  Lisans Programı

  END431

  Güz

  Yönetim ve Organizasyon

  3

  Lisans Programı

  END433E

  Güz

  Marketing and Sales Management

  3

  Lisans Programı

  END312

  Bahar

  Mühendislik Ekonomisi

  3

  Lisans Programı

 •  

 • Öğrencilerin, Yüksek Lisans eğitimi boyunca, aşağıdaki tabloda belirtilen 1. Grup Seçmeli Derslerden en az 2 ders ve 2. Grup Seçmeli Derslerden en fazla 2 ders seçmesi gerekmektedir.
 •  

  1. Grup Seçmeli Dersler

  2. Grup Seçmeli Dersler

  MHY 503E Engineering Project Management

  MHY 502E Research & Development Management

  MHY 504E Managerial Decision Making

  MHY 508E E-commerce Technology and Management

  MHY 505E Business Development

  MHY 515 Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri

  MHY 511 Yönetimde Yeni Paradigmalar

  MHY 530E Decision Making Techniques

  MHY 512 İnsanKaynakları Yönetim Sistemleri Değerlendirme Modelleri

  MHY 529E Constraints Management

  MHY 531 Yönetimde İstatistiksel Analiz Uygulamaları

  MHY 524 Kalite Yönetim Modelleri

  MHY 519E Options Theory and Flexibility

  END 516 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Ders planına diğer programdan (Endüstri Mühendsiliği YL Programı) dahil edilen ders)

  MHY 521 Yönetim ve Organizasyonun Ekonomik Temelleri

  END 564E Integrated Product and Process Development (Ders planına diğer programdan (Endüstri Mühendsiliği YL Programı) dahil edilen ders)

  MHY 523 Aile Şirketi Yönetimi

  MHY 518 Gelecekler Araştırması

  MHY 527 İnsan Yönetiminde Ölçümleme

  MHY 522 Yönetimde Bilişim Sistemleri  Misyon
  Yönetimi mühendisleştirmek.

  Vizyon
  Yönetim sorunlarının çözümünde referans olmak.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMühendislik programları
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMühendislik Programları
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarEngineering programs
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarEngineering Programs
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı END500E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı END516
  (Yüksek Lisans)
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  (Logistics and Supply Chain Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı END564E
  (Yüksek Lisans)
  Entegre Ürün ve Süreç Geliştirme
  (Integrated Product and Process Development)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY502E
  (Yüksek Lisans)
  Araştırma ve Geliştirme Yönetimi
  (Research & Development Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY503E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Projelerinin Yönetimi
  (Engineering Project Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY504E
  (Yüksek Lisans)
  Yönetimde Karar Verme
  (Managerial Decision Making)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY505E
  (Yüksek Lisans)
  İş Geliştirme
  (Business Development)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY506E
  (Yüksek Lisans)
  Stratejik Yönetim
  (Strategic Management)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY508E
  (Yüksek Lisans)
  E-ticaret Uygulamaları
  (E-Commerce Applications)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY509E
  (Yüksek Lisans)
  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
  (Management of Technology and Innovation)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY510
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY511
  (Yüksek Lisans)
  Yönetimde Yeni Paradigmalar
  (New Paradigms on Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY512
  (Yüksek Lisans)
  İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Değerlendirme Modelleri
  (Human Reources Management Systems Assesment Models)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY515
  (Yüksek Lisans)
  Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
  (Knowledge Management and Technologies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY516
  (Yüksek Lisans)
  Yönetimde Modelleme
  (Modelling in Management)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY517
  (Yüksek Lisans)
  Sistem Metodolojileri
  (Systems Methodologies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY518
  (Yüksek Lisans)
  Gelecekler Araştırması
  (Futures Research)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY519E
  (Yüksek Lisans)
  Opsiyon Teorisi ve Esneklik
  (Option Theory and Flexibility)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY521
  (Yüksek Lisans)
  Yönetim Organizasyonun Ekonomik Temelleri
  (The Economics of Management and Organization)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY522
  (Yüksek Lisans)
  Yönetimde Bilişim Sistemleri
  (Information Systems for Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY523
  (Yüksek Lisans)
  Aile Şirketleri Yönetimi
  (Family Business Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY524
  (Yüksek Lisans)
  Kalite Yönetimi Modelleri
  (Quality Management Models)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY526E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Yönetiminde Özel Konular
  (Special Topics in Engineering Management)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MHY527
  (Yüksek Lisans)
  İnsan Yönetiminde Ölçümleme
  (Measurement of Human Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY529E
  (Yüksek Lisans)
  Kısıtların Yönetimi
  (Constraints Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY530E
  (Yüksek Lisans)
  Karar Verme Teknikleri
  (Decision Making Techniques)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MHY531
  (Yüksek Lisans)
  Yönetimde İstatistiksel Analiz Uygulamaları
  (Statistical Analysis Practices in Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MHY596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MHY597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.