Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Endüstri Mühendisliği; insan, makine, malzeme gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen bir bilim dalıdır. Temel amacı organizasyonların performansını artırmaktır.

Misyon:

1. Bilim ve teknolojideki küresel gelişmeleri ulusal ekonomiye uyarlayarak ulusal gelişmeye katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmek.

2. İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden meydana gelen sistemleri geliştirmek ve yerleştirmek.
3. Bu sistemlerin performansını artırmak için gerekli bilimsel desteği sağlamak.
4. Bu hususlarla ilgili olarak teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Vizyon:

Ulusal endüstrinin ilk tercihi olan ve uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören özgün bir birim olmak.


Tarihçe

Endüstri Mühendisliği (EM); insan, makine, malzeme, bilgi gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen bir bilim dalıdır. Temel amacı üretim-yönetim sistemlerinin performansını artırmaktır. Endüstri Mühendisleri daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha kârlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratmak amacıyla söz konusu sistemleri incelemek, planlamak, örgütlemek, yürütmek, denetlemek ve geliştirmek durumundadırlar. Endüstri Mühendisliği mezunları eğitimleri sırasında aldıkları analitik ve teknolojik bilgileri sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurarak imalat sanayisi, banka ve sigortacılık hizmetleri, turizm, sağlık sektörü gibi çok çeşitli alanlarda çalışmaktadır.

Programın kuruluşu 1973 yılına kadar gider. Makine Fakültesi içinde Mimarlık Mühendislik Lisans Sonrası eğitimi olarak başlamıştır. 1982’de yasa değişikliği ile eğitim programlarının yapısının değişmesi sonucunda İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Endüstri Mühendisliği Programı adını almıştır.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının hedefleri ise, endüstri mühendisliği veya farklı bir mühendislik lisans programından mezun mühendislerin, Endüstri mühendisliğinin disiplinler arası etkileşimli yapısını kavraması; bu alandaki özgün bilimsel araştırmalara dayanan tezler üretmesi; çeşitli sektörlerdeki sistemlerin, endüstri mühendisliğinin araçlarını kullanarak uzmanlık düzeyinde etkin tasarımı, uygulamaya alınması ve sürekli geliştirme ortamının yaratılması; bilimsel bilgi ışığında, gerçek sektör sorunlarına uzmanlığa dayalı çözüm önerileri üretmesi, uygulamacılarla ve karar vericilerle paylaşması için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

 

 

Endüstri Mühendisliği mezunlarının çalışma alanları hem teorik hem uygulamalı alanları içermektedir. Bazı çalışma alanları şunlardır: üretim sistemlerinin tasarımı, üretim planlama, kalite mühendisliği, ergonomi ve iş etüdü, teknoloji yönetimi, bilişim, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi,  insan kaynakları yönetimi, bankacılık, sigortacılık, turizm, sağlık.Araştırma Alanları
Bilişim Sistemleri Ergonomi Kalite Yönetimi Mühendislik Ekonomisi Teknoloji Yönetimi Üretim Sistemleri Yöneylem Araştırması ve İstatistik

Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının özgörevi, nitelikli mühendislere, akademik ve iş dünyasında endüstri mühendisliği çalışma alanlarında sistem tasarlayan ve geliştiren yetkin mühendisler olmalarını sağlayacak şekilde yüksek lisans eğitimi vermektir. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı ​

Endüstri mühendisliği alanında, bilimsel bilgi üretimi ve yayılımını daha ileriye götürebilen; yüksek kalitede güncel araştırmalar yapabilme yetkinliğine sahip araştırmacılar yetiştirmek; bilimsel bilgi gelişimine katkıda bulunmak.

 Vizyon

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının özgörüsü, sektörlerde ulusal/uluslararası kuruluşlara yön verebilecek yetkin mühendisler ve öğretim elemanları yetiştirmek. ​Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Endüstri mühendisliği alanında bilimsel bilgi üretimine öncülük etmek.

 Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3
Kabul Edilen Programlar1. Lisansı veya yüksek lisansı Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Matematik Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği programlarından olanlar öncelikle tercih edilir. 2. Programa kabul edilen öğrenciler kabul edildikten sonra, gerekirse bilimsel hazırlık dahil olmak üzere Program Yürütme Kurulu'nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen Programlar1. Lisansı veya yüksek lisansı Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği programlarından olanlar öncelikle tercih edilir. 2. Programa kabul edilen öğrenciler kabul edildikten sonra, gerekirse bilimsel hazırlık dahil olmak üzere Program Yürütme Kurulu'nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır. 3. Aşağıdaki tez çalışma alanlarında çalışacak öğrenciler tercih edilecektir: 1) Stratejik Yönetimde karar verme 2) Üretim planlama ve stok yönetimi 3) Mühendislik ekonomisi 4) Çok ölçütlü karar verme 5) Endüstriyel veri analitiği 6) Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi 7) Sağlık sistemleri yönetimi
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,2
Kabul Edilen Programlar1) Candidates having either an undergraduate or graduate degree of Industrial Engineering, Computer Engineering, Electrical-Electronic Engineering, Management Engineering, Mathematical Engineering or Operations Research are preferred. 2) The candidates who are accepted must satisfy the requirements determined by the Program Execution Committee, including the scientific preparation program. 3) An online interview can be requested from each international candidate, for the decision.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,75
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen Programlar1. The candidates who have either bachelor's or master's degree from Industrial Engineering, Engineering Management, Operations Research or Management Engineering programs may apply. 2. The candidates who are accepted must satisfy the requirements determined by the Program Execution Committee. 3. An online interview will be made with each candidate, for the decision.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar---
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı25
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar1. Yalnızca mühendislik lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. 2. Programa kabul edilen öğrenciler, gerekli durumlarda Program Yürütme Kurulu'nun belirlediği bilimsel hazırlık derslerini almakla yükümlüdür.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar---
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,75
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar1. The candidates who have an Engineering Bachelor's degree may apply. 2. The candidates who are accepted must satisfy the requirements determined by the Program Execution Committee, including the scientific preparation program where needed.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı END500
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END500E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END501E
(Yüksek Lisans)
Bilişim Sistemleri Yönetimi
(Information Systems Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END503E
(Yüksek Lisans)
Lineer Olmayan Programlama Teori ve Algoritmaları
(Non-Linear Programming Theory and Algorithms)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END504E
(Yüksek Lisans)
Çok Amaçlı Karar Verme
(Multiple Objective Decision Making)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END505
(Yüksek Lisans)
Üretimde Sıralama ve Çizelgeleme
(Sequencing and Scheduling in Manufacturing)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END506E
(Yüksek Lisans)
İleri Mühendislik Ekonomisi
(Advanced Engineering Economics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END507
(Yüksek Lisans)
Üretim Sistemlerinin Benzetim ile Analizi
(Simulation Analysis of Production Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END508
(Yüksek Lisans)
Matematiksel Programlama
(Mathematical Programming)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END509
(Yüksek Lisans)
İnsan Makine Sistemleri Tasarımı
(Human Machine Systems Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END510
(Yüksek Lisans)
Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
(Analysis and Design of Information Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END511
(Yüksek Lisans)
Yalın Üretim ve Yönetim
(Lean Production and Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END513
(Yüksek Lisans)
İleri İstatistiksel Analiz
(Advanced Statistical Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END514
(Yüksek Lisans)
Üretim Hatlarının Modellenmesi
(Modeling of Manufacturing Lines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END516
(Yüksek Lisans)
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
(Logistics and Supply Chain Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END556
(Yüksek Lisans)
Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler
(Statistical Techniques in Quality Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END557E
(Yüksek Lisans)
Sezgisel Eniyileme Metodları
(Heuristic Optimization Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END558E
(Yüksek Lisans)
Stokastik Süreçlerin Modellenmesi
(Stochastic Processes Modelling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END559
(Yüksek Lisans)
Depo Tasarımı ve Yönetimi
(Warehouse Design and Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END560
(Yüksek Lisans)
Müşteri İlişkileri Yönetiminde Veri Madenciliği
(-)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı END561
(Yüksek Lisans)
Lojistik Bilişim Sistemleri
(Logitics Informations Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END562E
(Yüksek Lisans)
Bakım ve Güvenilirlik Mühendisliği
(Maintenance and Reliability Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END564E
(Yüksek Lisans)
Entegre Ürün ve Süreç Geliştirme
(Integrated Product and Process Development)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END565E
(Yüksek Lisans)
Zaman Serisi Çözümlemesi
(Time Series Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END566E
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Veri Analitiği
(Industrial Data Analytics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END568
(Yüksek Lisans)
Karar Destek ve Zeki Sistemler
(Decision Support and Intelligent Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END569E
(Yüksek Lisans)
İleri Deney Tasarımı ve Analizi
(Advanced Design and Analysis of Experiments)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı END597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı END5XXE
(Yüksek Lisans)
Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Industrial Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :. Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı END601E
(Doktora)
Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller
(Stochastic Models in Operations Research)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END602E
(Doktora)
İleri Kalite Mühendisliği
(Advanced Quality Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END603E
(Doktora)
Yöneylem Araştırması ve Matematik­sel Modelleme
(Operations Research and Mathematical Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END604E
(Doktora)
Çok Amaçlı Karar Vermede Katılım
(Group Decision Making Under Multiple Criteria)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END605
(Doktora)
İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları
(Applications of Advanced Operations Research)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END606E
(Doktora)
Bulanık Mantık ve Modelleme
(Fuzzy Logic and Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END607E
(Doktora)
Çizelgelemede İleri Konular
(Advanced Topics in Scheduling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END608
(Doktora)
Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı
(Modeling and Design of Production Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END610
(Doktora)
Yönetimde İleri Konular
(Advanced Topics in Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı END612
(Doktora)
Optimizasyon Teorisinin Matematiksel Esasları
(Mathematical Foundations of Optimization Theory)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END613
(Doktora)
Ajan Temelli Benzetim
(Agent Based Simulation)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END614E
(Doktora)
Enerji Optimizasyonunda Akıllı Yöntemler
(Intelligence in Energy Optimization)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END616E
(Doktora)
Tedarik Zinciri Yönetimi için Sayısal Modeller
(Quantitative Models for Supply Chain Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END620
(Doktora)
Endüstri Mühendisliğinde Çok değişkenli İstatistiksel Analiz
(Endüstri Mühendisliğinde Çok değişkenli İstatistiksel Analiz)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END621E
(Doktora)
Uygulamalı Stokastik
(Applied Stochastics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END622E
(Doktora)
Teknolojik İnovasyon ve Stratejik Yönetim
(Technological Innovation and Strategic Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END623E
(Doktora)
Gelir Yönetimi ve Dinamik Fiyatlama
(Revenue Management and Dynamic Pricing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END624
(Yüksek Lisans)
Karar Teorisi
(Decision Theory)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END625E
(Doktora)
İleri Yapısal Eşitlik Modelleme
(Advanced Structural Equation Modelling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı END6XXE
(Doktora)
Endüstri Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Industrial Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :. Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.