Telekomünikasyon Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Programı lisansüstü düzeyde araştırma-geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Vizyonu telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili ileri düzey bilgi birikimi yaratma, temel telekomünikasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik analiz yeteneği kazandırma ve ulusal-uluslar arası alanda endüstriyel projelere katılarak gelişime yönelik bir yarış ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Programın misyonu, yaratıcı düşünme becerisine sahip, en ileri telekomünikasyon teknolojilerini teorik ve pratik alanlarda uygulayabilen, analiz ve kapsamlı düşünme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.

Kimler Başvurmalı?

• Elektronik Mühendisliği

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

• Telekomünikasyon Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Elektrik Mühendisliği

• Kontrol Mühendisliği

mezunları  başvurabilir.

Programı Bitirme Koşulları?

Yüksek Lisans Programı için P’si zorunlu dersler havuzundan olmak üzere en az 8 adet ders (24 kredi), bir seminer dersi ve yüksek lisans tezi başarı ile tamamlanmalıdır. Derslerin en az     0’u İngilizce olmak zorundadır. Programı tamamlama süresi 4 yarıyıldır ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalıdır. 

Doktora programı için en az 8 adet ders (24 kredi), yeterlik sınavı, tez önerisi ve doktora tezi başarı ile tamamlanmalıdır. Derslerin en az 0’u İngilizce alınmak zorundadır.  Programı tamamlama süresi 8 yarıyıldır.

Araştırma Alanları

• Sayısal/Analog İletişim Kuramı, Kanal ve Kaynak Modelleme, Kodlama

• Sayısal İşaret İşleme

• Mikrodalga Devre ve Sistemleri

• Telsiz İletişim

• Elektromagnetik Saçılım Problemleri ve Görüntüleme

• Video, Görüntü, Ses İşleme, Tanılama ve Sınıflandırma

• Uydu ve Optik İletişim Sistemleri

• Anten Tasarımı ve Uygulamaları, Elektromagnetik Uyumlu

Araştırma Laboratuvarları

Elektromagnetik Ölçme ve Görüntüleme Laboratuvarı

Çoğulortam Sinyal İşleme ve Örüntü Tanıma Laboratuvarı

Telsiz Haberleşme Araştırma Laboratuvarı

Kütüphane Olanakları

İTÜ’nün öğrencilerine sunduğu,

450,000 adet tam metin yüksek lisans ve doktora tezine erişim,

18,000’den fazla basılı ve elektronik dergiye erişim,

500,000 ciltten fazla kitap ve dergi,

1,600 adet IEEE standardına erişim,

103 veritabanına erişim,

50,000 elektronik kitap.


Tarihçe
P { margin-left: 0.01in; margin-right: 0in; text-indent: -0.01in; margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { }P.cjk { }P.ctl { font-family: "Calibri"; }

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans üstü programları 2002-2003 yılı güz döneminden başlayarak Elektronik, Telekomünikasyon ve Biyomedikal Mühendisliği programları olarak üç ayrı uzmanlık alanında düzenlenmiştir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Telekomünikasyon Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları, 2002-2003 öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır.Araştırma Alanları

 Telekomünikasyon  Mühendisliği Programı araştırma alanları üç temel başlık altında toplanmaktadır. I.İletişim Kuramı

 • Analog ve Sayısal İletişim Sistemlerinin İlkeleri ve Tasarımı
 • Gezgin İletişim Sistemleri ve Şebekeleri
 • Sayısal Modülasyon Teknikleri
 • Kanal Kodlama, Kodlamalı Modülasyon
 • Çok-girişli Çok-çıkışlı (MIMO) İletişim Sistemleri
 • Çeşitleme Teknikleri (Uzay-Zaman Kodlaması, İşbirlikli Çeşitleme)
 • Turbo ve LDPC Kodlar
 • Veri İletimi ve Bağlaşma Devreleri
 • II. İşaret İşleme

 • İstatistiksel İşaret İşleme
 • Sezim ve Kestirim Kuramı
 • Uyarlamalı Sistemler
 • Sayısal Görüntü, Video, Ses İşleme
 • İstatistiksel Örüntü Öğrenme, Tanılama, Sınıflandırma, İzleme
 • Çoğulortam İçerik Güvenliği
 • Radar İşaret İşleme
 • Seyrek Gösterimler, Dönüşümler
 • Sualtı Akustik İşaret İşleme
 • Dizinsel İşaret İşleme
 • III. Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Teknolojileri
 • Elektromagnetik Teori
 • Saçılma ve Propagasyon
 • Antenler ve Anten Tasarımı (analiz-sentez)
 • Aktif ve Pasif Mikrodalga Uygulamaları
 • Ters Saçılma Problemleri
 • Elektromagnetik Tomografi
 • Elektromagnetik Uyumluluk (EMC)
 • Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama


 • Başarı Değerlendirmesi


  Misyon
  P { margin-left: 0.01in; margin-right: 0in; text-indent: -0.01in; margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { }P.cjk { }P.ctl { font-family: "Calibri"; }  

  P { margin-left: 0.01in; margin-right: 0in; text-indent: -0.01in; margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { }P.cjk { }P.ctl { font-family: "Calibri"; }

  Programın misyonu, yaratıcı düşünme becerisine sahip, ileri teknolojileri teorik ve pratik alanlarda uygulayabilen, analiz ve kapsamlı düşünme yeteneği gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.  Vizyon
    P { margin-left: 0.01in; margin-right: 0in; text-indent: -0.01in; margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { }P.cjk { }P.ctl { font-family: "Calibri"; }

  Telekomünikasyon Mühendisliği lisansüstü programlarının vizyonu, telekomünikasyon teorisi, teknikleri ve teknolojileri kapsamında ileri düzey bilgi birikimi yaratma, telekomünikasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik analiz ve sentez yeteneği kazandırma ve ulusal/uluslararası projelere katılarak gelişime yönelik bir yarış ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarYÜKSEK LİSANS DERECESİ ile Doktora Programına Başvurma Koşulu: a) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği alanlarından birinde Lisans derecesine, ve b) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislği, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama alanlarından birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. LİSANS DERECESİ ile Doktora Programına Başvurabilme Koşulu: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği alanlarından birinde Lisans derecesine sahip olmak. DOKTORAYA BAŞVURAN HER BİR ADAYIN mülakat sırasında kendisinin danışmanlığını kabul eden Telekomünikasyon Programı öğretim üyesi tarafından hazırlanmış, tez konusunu da içeren imzalı bir mektup getirmesi zorunludur.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve haberleşme müh, telekomünikasyon müh, elektronik müh, bilgisayar müh, elektrik-elektronik müh, elektrik müh., kontrol mühendisliği matematik mühendisliği veya fizik mühendisliği lisans derecesine ve aynı dallardan birisinden bir mühendislik yüksek lisans derecesine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarHolding MSc degree in one of the fields of Electronics and Communications Engineering, Telecommunications Engineering, Electronics Engineering, Electrical Engineering and Control Engineering. Holding BSc degree in one of the fields of Electronics and Communications Engineering, Telecommunications Engineering, Electronics Engineering, Computer Science Engineering, Electrical Engineering and Control Engineering.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarHolding MSc degree in Electronics and Communications Eng., Telecommunications Eng., Electronics Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, and Control Engineering. Holding BSc degree in Electronics and Communications Eng., Telecommunications Eng., Electronics Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, and Control Engineering.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve Haberleşme Müh., Telekomünikasyon Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Fizik Müh., Matematik Müh. derecelerinden en az birisine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı40
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve haberleşme müh, telekomünikasyon müh, elektronik müh, bilgisayar müh, elektrik-elektronik müh, elektrik mühendisi, kontrol mühendisliği, fizik müh., matematik müh. derecelerinden en az birisine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarHolding BSc degree in one of the fields of Electronics and Communications Engineering, Telecommunications Engineering, Electronics Engineering, Computer Science Engineering, Electrical Engineering, Control Engineering, Mathematics Engineering and Physics Engineering
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarHolding BSc degree in Electronics and Communications Eng., Telecommunications Eng., Electronics Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, Control Engineering, Mathematics Engineering or Physics Engineering.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı TEL596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL511
  (Yüksek Lisans)
  Kuvantum Elektroniği ve Laser Kuramı
  (Quantum Electronics and Laser Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL503E
  (Yüksek Lisans)
  Uygulamalı Elektromanyetik Kuramı
  (Applied Electromagnetic Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL523
  (Yüksek Lisans)
  Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme
  (Imaging Radars and Signal Processing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL505E
  (Yüksek Lisans)
  Gezgin İletişim Sistemleri
  (Mobile Communications Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL515E
  (Yüksek Lisans)
  İstatistiksel İşaret İşleme
  (Statistical Signal Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL517
  (Yüksek Lisans)
  Bilgi Kuramı
  (Information Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL527E
  (Yüksek Lisans)
  Konuşma ve Ses İşleme
  (Speech and Audio Signal Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL501E
  (Yüksek Lisans)
  Radarların Temelleri
  (Principles of Radars)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL526
  (Yüksek Lisans)
  Uydu İletişim Sistemleri
  (Satellite Communication Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL506E
  (Yüksek Lisans)
  Düzlemsel Optik Dalga Kılavuzları ve Fiberler
  (Planar Optical Wavequides and Fibers)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL524E
  (Yüksek Lisans)
  Hesaplamalı Elektromanyetik
  (Computational Electromagnetics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL514
  (Yüksek Lisans)
  Telsiz İletişim
  (Wireless Communications)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL525E
  (Yüksek Lisans)
  Uzaktan Algılama Sistemleri
  (Remote Sensing Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL509E
  (Yüksek Lisans)
  Mikrodalga Sistem Mühendisliği
  (Microwave System Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL516E
  (Yüksek Lisans)
  Anten Teorisi ve Tasarımı
  (Antenna Theory Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL519E
  (Yüksek Lisans)
  Görüntü İşleme
  (Image Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL502E
  (Yüksek Lisans)
  Sezim ve Kestirim Kuramı
  (Detection and Estimation Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL508
  (Yüksek Lisans)
  Sayısal İletişim Kuramı
  (Digital Communication Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL520E
  (Yüksek Lisans)
  Sayısal Video İşleme
  (Digital Video Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL510E
  (Yüksek Lisans)
  Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi
  (Telecommunication Network Planning and Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL608E
  (Doktora)
  İzge Kestirim Yöntemleri
  (Spectral Estimation Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL614E
  (Doktora)
  Kuyruk Kuramı
  (Queueing Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL603E
  (Doktora)
  Telekomünikasyonda İleri Konular
  (Advanced Topics in Telecommunications)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL611
  (Doktora)
  Radyo Dalgası Yayılımı
  (Radiowave Propagation over Ground)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL531E
  (Yüksek Lisans)
  İstatistiksel Örüntü Analizi ve Sınıflandırma
  (Statistical Pattern Analysis and Classifıcation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL612
  (Doktora)
  Radar Kesit Alanı Kestirme ve Düşürme Teknikleri
  (Radar Cross Section Prediction and Reduction Techniqııes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL601E
  (Doktora)
  Elektromanyetik Dalga Kılavuzları
  (Electromagnetic Waveguides)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL607
  (Doktora)
  İleri Kodlama Kuramı
  (Advanced Coding Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Filed Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(4+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL606
  (Doktora)
  Uyarlamalı İşaret İşleme
  (Principles of Adaptive Signal Processing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL618E
  (Doktora)
  Gezgin İletişimde İleri Kestirim Yöntemleri
  (Advenced Estimation Methods in Wireless Communications)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL529
  (Yüksek Lisans)
  İleri Mühendislik Matematiği
  (Advanced Engineering Mathematics)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL617E
  (Doktora)
  Dışbükey Analiz ve Büyük Ölçekli Eniyileme
  (Convex Analysis and Large Scale Optimization)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı TEL620E
  (Doktora)
  Telekomünikasyonda Eniyileme Modelleri
  (Optimization Models in Telecommunications)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı TEL528E
  (Yüksek Lisans)
  Telekomünikasyon Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Telecommunication Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi : Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL596E
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL696
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı TEL696E
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.