Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Eğitim

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nün amacı, mühendis ve mühendis adayı öğrencilere, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır.

EHMB öğrencileri ve mezunları elektronik ve haberleşme sistemleri sektöründe Türkiye'nin değişik bölge ve şehirlerinde hizmet veren ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve/veya pazarlama birimlerinde rahatlıkla staj ve iş olanakları bulabilmektedirler.

Yüksek Lisans Programları

EHMB Bölümü'nün FBE'de açtığı Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.

 • Elektronik Mühendisliği
 • Telekomunikasyon Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği

Anabilim Dalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği anabilim dalı bulunmaktadır.


Tarihçe
1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün Kurulması ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programı açılmıştır. 2001 yılında Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı altında  Elektronik Mühendisliği ve Telekomünikasyon Mühendisliği olarak iki Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) program haline gelmiştir.   

Araştırma Alanları
 • Analog ve Sayısal Devre Tasarımı (RF Devre Tasarımı, VLSI Tasarım, Akım Modlu Tasarım, Karışık Modlu Devre Tasarımı)
 • MEMS ve Nano-elektronik Uygulamaları (Algılayıcılar, Nano-elektronik Dizileri, Kuantum Hesaplama)
 • Sistem, Devre ve Eleman Modelleme
 • Graf Teorisi
 • Duyarlık ve Hata Analizi
 • Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler
 • Sistem Kuramı
 • Bilişsel Bilimler ve Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi
 • Yapay Sinir Ağları ve Dinamik Ağlar
 • Akustik Fiberler
 • Akustik İşaret İşleme
 • Optimizasyon
 • Petri Ağları ve Uygulamaları
 • Gömülü Sistemler ve Uygulamaları (Biyometri, Görüntü işleme, Kriptografi, Robotik)
 •    Başarı Değerlendirmesi

  Bakınız: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Misyon
  Yaratıcı düşünme becerisine sahip, en ileri elektronik teknolojilerini teorik ve pratik alanlarda uygulayabilen, analiz ve kapsamlı düşünme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.

  Vizyon
  Elektronik alanında ileri düzey bilgi birikimi yaratmak, temel ve ileri elektronik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik analiz yeteneği kazandırmak, ulusal ve uluslararası arenada endüstriyel projelere katılarak gelişime yönelik bir yarış ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı4
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve Haberleşme Müh, Elektronik Müh, Telekomünikasyon Müh, Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır), Makine Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır) derecesine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,9
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve Haberleşme Müh, Elektronik Müh, Telekomünikasyon Müh, Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır), Makine Müh. (Elektronik Müh. YL derecesi aranır) derecesine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı4
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarElectronics and Communication Eng., Electronics Eng., Telecommunications Eng., Computer Eng., Electrical-Electronics Eng., Electrical Eng., Control Eng., Mechatronics Eng. (expected to have taken graduate degree in Electronics Eng.), Mechanical Eng. (expected to have taken graduate degree in Electronics Eng.) degree.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,9
  Kabul Edilen ProgramlarElectronics and Communication Eng., Electronics Eng., Telecommunications Eng., Computer Eng., Electrical-Electronics Eng., Electrical Eng. Control Eng., Mechatronics Eng. (expected to have taken graduate degree in Electronics Eng.), Mechanical Eng. (expected to have taken graduate degree in Electronics Eng.) degree.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh., Makine Müh. lisans derecesine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı30
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarElektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh., Makine Müh. lisans derecesine sahip olmak.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarElectronics and Communication Eng., Electronics Eng., Telecommunications Eng., Computer Eng., Electrical-Electronics Eng., Electrical Eng., Control Eng., Mechatronics Eng., Mechanical Eng. degree
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarElectronics and Communication Eng., Electronics Eng., Telecommunications Eng., Computer Eng., Electrical-Electronics Eng., Electrical Eng., Control Eng., Mechatronics Eng., Mechanical Eng. degree
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı ELE512E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Analog Tümdevre Tasarımı
  (Advanced Analog IC Design)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ELE596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE508E
  (Yüksek Lisans)
  Yüksek Frekans Mikroelektroniği
  (RF Microelectronics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE505E
  (Yüksek Lisans)
  Düşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı
  (Low-Voltage Analog Integrated Circuit Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE504
  (Yüksek Lisans)
  Sayısal MOS Tümdevre Tasarımı
  (Digital MOS Integrated Circuit Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE514
  (Yüksek Lisans)
  Sistem Kuramı
  (System Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ELE501E
  (Yüksek Lisans)
  Elektronik Düzenlerde ve Sistemlerinde Gürültü
  (Noise in Electronic Devices and Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE511
  (Yüksek Lisans)
  Doğrusal Olmayan Devreler, Sistemler ve Kaos
  (Nonlinear Circuits, Systems and Chaos)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE519
  (Yüksek Lisans)
  Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
  (Mathematical Methods in Electrical Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ELE509E
  (Yüksek Lisans)
  Akım-Modlu Analog Devre Tasarımı
  (Current-Mode Analog Circuit Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE519
  (Yüksek Lisans)
  Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
  (Mathematical Methods in Electrical Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ELE506E
  (Yüksek Lisans)
  Duyarlık ve Tolerans Analizi
  (Sensitivity and Tolerance Analysis)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE510
  (Yüksek Lisans)
  İleri Lojik Devre Tasarımı
  (Advanced Logic Circuit Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE514
  (Yüksek Lisans)
  Sistem Kuramı
  (System Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ELE597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE503E
  (Yüksek Lisans)
  Aktif Devre Sentezi
  (Active Network Synthesis)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ELE615E
  (Doktora)
  Yarıiletken Elemanların ve Düzenlerin Modellenmesi
  (Modeling of Semiconductor Components and Devices)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ELE697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(4+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE612E
  (Doktora)
  Tümleşik Veri Dönüştürücü Tasarımı
  (Design of Integrated Data Converters)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE605E
  (Doktora)
  Yüksek Frekans Devrelerinin Tasarımı
  (RF Circuit Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE608E
  (Doktora)
  Faz Kilitlemeli Sistemler
  (Phase-Locked Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE609E
  (Doktora)
  Düşük Güçlü Elektronik Sistem Tasarımı
  (Low-power Electronic System Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE606
  (Doktora)
  Elastik Dalga Elemanları ve Uygulamaları
  (Elastic Wave Devices and Applications)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE603E
  (Doktora)
  Elektronikte İleri Konular 1
  (Advanced Topics in Electronics 1)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE610E
  (Doktora)
  BSIM3 ile MOSFET Modelleme ve Analog Devre Tasarımı
  (MOSFET Modeling and Analog Circuit Design with BSIM3)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE602
  (Doktora)
  VLSI Teknolojisinde Temel Süreçler
  (Basic Processes in VLSI technologies)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE523E
  (Yüksek Lisans)
  Hesaplamalı Nanoelektronik
  (computational Nanoelectronics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE603
  (Doktora)
  Elektronikte İleri Konular 1
  (Advanced Topics in Electronics 1)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE526E
  (Yüksek Lisans)
  Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Electronic Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi : Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE525
  (Yüksek Lisans)
  Gömülü İşletim Sistemleriyle Tasarım
  (Design with Embedded Operating Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE596E
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE696
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE696E
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE 527E
  (Yüksek Lisans)
  Fotonik
  (Photonics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE 528
  (Yüksek Lisans)
  Biyometrik Sistemler
  (Biometric Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE 617E
  (Doktora)
  VLSI Sayısal İşaret İşleme Sistemleri
  (VLSI Digital Signal Processing Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE 619E
  (Doktora)
  Görüntü Algılayıcı Tasarımı
  (Image Sensor Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE 529E
  (Yüksek Lisans)
  Gömülü Sistemler
  (Embedded Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ELE 531E
  (Yüksek Lisans)
  Devre Sentezi ve Pasif Filtre Tasarımı
  (Network Synthesis and Passive Filter Design)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ELE 532E
  (Yüksek Lisans)
  BioMEMS ve Mikroakış Sistemleri
  (BioMEMS and Microfluidic Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.