Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca Elektrik Mühendisliği; Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

Eğitim ve öğretime başlama tarihi 1926 yılına kadar uzanan Elektrik Mühendisliği Bölümü (Şubesi) 1944 yılında kurulmuştur. Şu ana kadar Elektrik Mühendisliği Lisans Programı'ndan 4400 mühendis, Yüksek Lisans Programı'ndan 400 Yüksek Mühendis ve Doktora Programı'ndan 45 doktor unvanlı mezun verilmiştir. Halen Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı'nda 510, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nda 98 öğrenci ve Doktora Programı'nda ise 43 öğrenci eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Elektrik Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü çalışmalarını yürüten akademik kadroda, 8 Profesör, 3 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 24 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Elektrik Mühendisliği ve ilgili Teknolojilerde köklü ve prestijli bir eğitim ve öğretim kurumu olan, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğrenim çalışmalarını kendi Misyonu ve Vizyonu çerçevesinde yönlendirmektedir. Modern ve inter-aktif bir şekilde yapılan Elektrik Mühendisliği eğitiminde teorik seviyedeki dersler; tasarım projesi, bilgisayar simülasyonu ve gelişmiş ve zengin laboratuvar altyapısına sahip derslerle desteklenmektedir. Ayrıca mühendislik eğitiminde öğretme-modundan öğrenme-moduna geçilmesi ile öğrencilerin teorik bilgilerini etkin olarak kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2005 yılından itibaren 6 yıllık ABET Akredite Eşdeğerlik Belgesine sahip olan İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, 2011 yılı Eylül ayı itibariyle ABET tarafından tam olarak akredite edilmiştir.


Tarihçe

Eğitim ve öğretime başlama tarihi 1926 yılına kadar uzanan Elektrik Mühendisliği Bölümü (Şubesi) 1944 yılında kurulmuştur. Şu ana kadar Elektrik mühendisliği Lisans Programı'ndan 4400 mühendis, Yüksek Lisans Programı'ndan 400 Yüksek Mühendis ve Doktora Programı'ndan 45 doktor unvanlı mezun verilmiştir. Halen Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı'nda 510, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nda 98 öğrenci ve Doktora Programı'nda ise 43 öğrenci eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Elektrik Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü çalışmalarını yürüten akademik kadroda, 10 Profesör, 9 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi ve 23 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Elektrik mühendisliği ve ilgili teknolojilerde köklü ve prestijli bir eğitim ve öğretim kurumu olan, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğrenim çalışmalarını kendi misyonu ve vizyonu çerçevesinde yönlendirmektedir. Modern ve interaktif bir şekilde yapılan Elektrik mühendisliği eğitiminde teorik seviyedeki dersler; tasarım projesi, bilgisayar simülasyonu ve gelişmiş ve zengin laboratuvar altyapısına sahip derslerle desteklenmektedir. Ayrıca mühendislik eğitiminde öğretme-modundan öğrenme-moduna geçilmesi ile öğrencilerin teorik bilgilerini etkin olarak kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2005 yılından itibaren 6 yıllık ABET Akredite Eşdeğerlik Belgesine sahip olan İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, 2011 yılı Eylül ayı itibariyle ABET tarafından tam olarak akredite edilmiştir.

 

 Araştırma Alanları
Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca Elektrik mühendisliği; Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

Başarı Değerlendirmesi
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programı elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, kontrol, fizik, matematik, endüstri, makine, mekatronik ve enerji mühendisliği mezunlarına yönelik bir programdır.  Elektrik mühendisliği dışındaki programlardan gelenler program yürütme kurulunun belirlediği lisans kredilerinden eksik olanları tamamlamak zorundadır. Yüksek Lisans Programı’nda öğrenciler 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik dersten başarılı olduktan sonra, Yüksek lisans derecesini almak için Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden başarılı olmak zorundadırlar. Yüksek lisans tezinde öğrencinin bir konu hakkında uzmanlaşması ve bir yöntemi öğrenmesi beklenir. Yüksek Lisans tezinden en az bir uluslararası sempozyum ve/veya konferanslarda sunulacak bildiri hazırlaması beklenir.  Doktora öğrencileri çalışma alanlarına yönelik seçime bağlı 24 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Lisansüstü programında öğrencinin aldığı toplam kredilerin %30’unun İngilizce olması gerekmektedir. Yeterlilik Sınavı ve Doktora Tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar. Doktora tezinde öğrencinin bir özel konuda uzmanlaşması, o konuda yenilikler ortaya koyması veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması ve ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yer alacak en az birer adet bir bilimsel makalesinin kabul edilmiş olması gerekir.

Misyon

Elektrik mühendisliği ve elektrik enerjisinin tedariki, sunulması ve kullanımı alanında ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak bilime ve endüstriye katkıda bulunacak, sorumluluk sahibi, fark yaratan, çevresine duyarlı, yaratıcı ve bağımsız olarak çalışan araştırmacılar yetiştirmek, özgün bilimsel çalışma yapmak, çalışmalarını bilim ve insanlığın hizmetine sunmak, dünyada ve Türkiye’de araştırma geliştirme odaklı çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan öğretim elemanı ve üyeleri ile endüstride teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitmen, araştırıcı yetiştirmek, elektrik mühendisliğini ve yakın disiplinleri de kapsayan çalışma yelpazesinde bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 Vizyon
Elektrik mühendisliği ile ilgili alanlarda, üst düzey bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, uzman insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı7
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarElektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji mühendisliği, Raylı Sistemler mühendisliği lisans mezunları tercih edilir. Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. Adaylar, Doktora eğitiminden beklentilerini ve amaçlarını içeren bir niyet mektubunu, Özgeçmişi ve varsa Yayınları ile beraber sunmalıdır. Adayların başvuru sırasında, yürütücülüğünde doktora çalışması yapmayı planladıkları öğretim üyesinden aldıkları, çalışma konusunu da içerir bir kabul mektubu sunmaları gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarKabul edilen programlar: Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji mühendisliği lisans mezunları tercih edilir. Diğer Koşullar: Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. Adaylar, Doktora eğitiminden beklentilerini ve amaçlarını içeren bir niyet mektubunu, Özgeçmişi ve varsa Yayınları ile beraber sunmalıdır. Adayların başvuru sırasında, yürütücülüğünde doktora çalışması yapmayı planladıkları öğretim üyesinden aldıkları, çalışma konusunu da içerir bir kabul mektubu sunmaları gerekmektedir. MÜLAKAT ÖNCESİ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İLETİLECEK BELGELER: - Kısa özgeçmiş - Lisans not dökümü - ALES (veya GRE) belgesi - En az 2 adet kapalı ve imzalı zarfta referans mektubu - Niyet mektubu –çalışması yapmayı planladıkları öğretim üyesinden Kabul mektubu.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarEnginnering departments of Electrical, Electronics, Electrical & Electronics, Electronics and Telecommunications, Telecommunications, Computer, Control, Control and Automation, Mechatronics, Physics, Mathematics, Mechanical, Manufacturing, Aeronautical, Astronautical, Mining, Geological, Industrial, Marine, Energy and Railway. Required documents: Two letters of recommendation. Statement of purpose. An acceptance letter from a department staff
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarAccepted Programs: Enginnering departments of Electrical, Electronics, Electrical & Electronics, Electronics and Telecommunications, Telecommunications, Computer, Control, Control and Automation, Mechatronics, Physics, Mathematics, Mechanical, Manufacturing, Aeronautical, Astronautical, Mining, Geological, Industrial, Marine, Energy. Other requirements: Required documents: Two letters of recommendation. Statement of purpose. An acceptance letter from a department staff
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı40
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar4 yıllık lisans diploması sahibi olmak koşulu ile Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji ve Raylı Sistemler mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar4 yıllık lisans diploması sahibi olmak koşulu ile Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. MÜLAKAT ÖNCESİ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İLETİLECEK BELGELER: - Kısa özgeçmiş - Lisans not dökümü - ALES (veya GRE) belgesi - En az 2 adet kapalı ve imzalı zarfta referans mektubu. Önemli Not: Yatay geçiş için Lisans ortalaması 2,4 ve üzeri olmalıdır.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarEnginnering departments of Electrical, Electronics, Electrical & Electronics, Electronics and Telecommunications, Telecommunications, Computer, Control, Control and Automation, Mechatronics, Physics, Mathematics, Mechanical, Manufacturing, Aeronautical, Astronautical, Mining, Geological, Industrial, Marine, Energy and Railway. Required documents: Two letters of recommendation. Statement of purpose.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAccepted Programs: Enginnering departments of Electrical, Electronics, Electrical & Electronics, Electronics and Telecommunications, Telecommunications, Computer, Control, Control and Automation, Mechatronics, Physics, Mathematics, Mechanical, Manufacturing, Aeronautical, Astronautical, Mining, Geological, Industrial, Marine, Energy. Diğer Koşullar (Other requirements): Two letters of recomendation.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı ELK501
(Yüksek Lisans)
Enerji Sistemlerinin Analizi
(Power System Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK501E
(Yüksek Lisans)
Enerji Sistemlerinin Analizi
(Power System Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK502E
(Yüksek Lisans)
Sistem Tanıma ve Kontrolu için Yapay Sinir Ağları
(Artificial Neural Networks for System Identification and Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK503E
(Yüksek Lisans)
Güç Elektroniği Sistemleri
(Power Electronic Systems)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK504E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Makinalarının Dinamiği
(Dynamics of Electrical Machines)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK505
(Yüksek Lisans)
Yüksek Gerilim Yeraltı Kabloları
(High Voltage Underground Cables)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK506E
(Yüksek Lisans)
Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Analizi ve Tasarımı
(Analysis and Design of Switched Mode Power Supplies)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK507
(Yüksek Lisans)
Elektrik Makinalarında Harmonikler
(Harmonics in Electrical Machines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK508E
(Yüksek Lisans)
Güç Sistemlerinin Bilgisayarla Korunması
(Computer Relaying for Power Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK509
(Yüksek Lisans)
Yüksek Gerilim Ölçme Tekniği
(High Voltage Measurement Techniques)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK510
(Yüksek Lisans)
Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi
(Finite Element Method for Electrical Engineers)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK511E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Enerji Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi
(Reliability Analysis in Power Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK512
(Yüksek Lisans)
Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolu
(Power System Control)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ELK513E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü
(Flexible Control of Distribution Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK514
(Yüksek Lisans)
Elektrik Enerji Sistemlerinde Optimizasyon ve Durum Kestirimi
(Optimisation and State Estimation in Power Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK516
(Yüksek Lisans)
Senkron Makinaların Bilgisayar Destekli Tasarımı
(Computer-Aided Design of Synchronous Machines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK518
(Yüksek Lisans)
Enerji Sistemlerinin Kararlılığı
(Power Systems Stability)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK518E
(Yüksek Lisans)
Enerji Sistemlerinin Kararlılığı
(Power Systems Stability)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK519E
(Yüksek Lisans)
Rezonans Güç Çeviricileri
(Resonant Power Converters)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK531E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Electrical Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK554E
(Yüksek Lisans)
Fotovoltaik Sistemler
(Photovoltaic Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK571E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Makinalarında Durum İzleme ve Arıza Tanısı
(Condition Monitoring and Fault Diagnosis in Electrical Machines)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK571E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Makinalarında Durum İzleme ve Arıza Tanısı
(Condition Monitoring and Fault Diagnosis in Electrical Machines)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK578E
(Yüksek Lisans)
Elektrik Piyasaları
(Electricity Markets)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK579E
(Yüksek Lisans)
Otomotiv Uygulamalarında İleri Elektrik ve Elektronik Sistemler
(Advanced Electrical and Electromechanical Systems in Automotive Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ELK597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ELK602
(Doktora)
Yüksek Gerilimde Yalıtım Koordinasyonu
(High-Voltage Insulation Coordination)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK603E
(Doktora)
Dalgacık Kuramı ve Uygulamaları
(Wavelet Theory and Its Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK604
(Doktora)
Enerji Sistemlerinde Geçici Olaylar
(Transients in Power Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK605
(Doktora)
Alternatif Akım Makinalarında Vektör Denetimi
(Vector Control of A.C. Machines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK606E
(Doktora)
Fırçasız Servomotorlar ve Uygulamaları
(Brushless Servomotors and their Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELK607E
(Doktora)
Elektrik Sistemlerinde Harmonikler
(Power System Harmonics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK608E
(Doktora)
Elektrik Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Electrical Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ELK609E
(Doktora)
Güç Sistemleri Dinamiğinin Analizi
(Analysis of Power System Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK613E
(Doktora)
Uygulamalı Süperiletkenlik
(Applied Superconductivity)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELK697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.