Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

 

İTÜ'deki Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki iki lisansüstü programdan biridir.

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 1973 yılında başlamış olup, 36 yıllık bir birikim ve tecrübeye sahiptir. Programın, 40 civarındaki uluslararası üne sahip öğretim üyesi ve 20 civarındaki araştırma görevlisi ile önemli bir araştırma / geliştirme ve eğitim potansiyeli mevcuttur. Akademik kadro çok sayıda büyük ölçekli ulusal ve uluslararası araştırma projesi gerçekleştirmiş olup, halen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma / geliştirme projeleri yürütmektedir. Gerek yüksek lisans gerekse doktora aşamalarındaki öğrenciler hem önemli araştırma projelerinde görev alabilmekte, hem de tez çalışmalarını yürütebilmektedirler. Programın amacı; profesyonel ahlak anlayışı olan, çevre bilimleri ve teknolojileri konusunda uluslararası ölçekte itibara sahip, alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemelere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, evrensel ölçekte araştırma projelerinde deneyimi olan, süreklilik çerçevesinde çevreyi korumak için gerekli politikaları kullanabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

 


Tarihçe
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği(CBM) Yüksek Lisans ve Doktora Programı Dünya’daki gelişmelere paralel 1973 yılında başlatılmış olup, 41 yıllık bir birikim ve tecrübeye sahiptir. Programın, 40 civarındaki uluslararası üne sahip öğretim üyesi ve 20 civarındaki araştırma görevlisi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte önemli bir araştırma / geliştirme ve eğitim potansiyeli mevcuttur. Akademik kadro çok sayıda büyük ölçekli araştırma projesi gerçekleştirmiş olup, halen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma / geliştirme projeleri  yürütmektedir.

 Gerek yüksek lisans gerekse doktora aşamalarındaki öğrenciler hem önemli araştırma projelerinde görev alabilmekte, hem de tez çalışmalarını yürütebilmektedirler. Programın amacı; profesyonel ahlak anlayışı olan, çevre bilimleri ve teknolojileri konusunda uluslararası ölçekte itibara sahip, alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemlere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, evrensel ölçekte araştırma projelerinde deneyimi olan, süreklilik çerçevesinde çevreyi korumak için gerekli politikaları kullanabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

CBM programına ait genel verilere bakıldığında, programa 2013-2014 eğitim öğretim yılında 42 hazırlık, 157 YL ve 42 doktora olmak üzere toplam 241 öğrencinin kayıtlı olduğu görülmektedir. Programın mevcut akademik kadrosu ve öğrenci sayıları dikkate alındığında öğretim üyesi başına ortalama 5 YL programı öğrencisi ve 1 doktora öğrencisi dağılımı söz konusudur.

 Araştırma Alanları
 • Su Kirlenmesi Kontrolü ve Yönetimi
 • Su ve Atıksu Arıtımı Teknolojileri
 • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü ve Yönetimi
 • Kimyasal, Fiziksel ve Biyokimyasal Arıtma Yöntemleri
 • Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Biyolojik Arıtımı
 • Arıtma Tesisleri Tasarımı ve İşletilmesi
 • Tehlikeli Atık Kontrolü ve Yönetimi
 • Su Kalitesi ve Bütünleşik Havza Yönetimi
 • Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü ve Yönetimi
 • Hava Kirlenmesi Kontrolü ve Yönetimi
 • Besi Maddesi Giderimi ve Geri Kazanım Uygulamaları
 • Su ve Atıklardan Geri Kazanım Uygulamaları


 • Başarı Değerlendirmesi
  Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ek olarak, CBM503E kodlu Fate and Transport of Pollutants in the Environment ve CBM533 kodlu Çevresel Sistemlerin Matematiksel Analizi* dersleri tüm öğrenciler için zorunludur, mezuniyet için bu derslerin başarılmış olması koşulu aranır.

  * Bu ders yerine isteyen öğrenci Mühendislik Matematiği dersini de alabilir.  Misyon
  Dünyada ve Türkiye’de eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ile kamu ve endüstrinin talep ve beklentilerini karşılayacak üstün nitelikte araştırıcı ve uzmanlar yetiştirmek, özgün bilimsel çalışmalar yaparak bilimin ve insanlığın hizmetine sunmaktır.

  Vizyon
  Çevre Mühendisliği alanında, dünyanın en iyi üniversiteleri ile eşdeğer düzeyde Lisansüstü eğitimi veren ve bu alanda öncü olacak araştırmacılar yetiştiren, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.  

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarÇevre Mühendisliği dışı alanlaradan gelen adaylar 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır. Kimya Müh., İnşaat Müh., Mimarlık, Geomatik Müh., Maden Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Jeoloji Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik Müh., Deniz Teknolojileri Müh., Meteoroloji Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Peyzaj Mimarlığı., Şehir ve Bölge Planlama, Su Ürünleri Müh., Ekoloji Müh., Ekoloji
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarStudents with a different bachelor degree than Environmental Engineering master degree will also take a flexible 1 year scientific preparation program depending on their study area and thesis topic. Chemical Eng., Civil Eng., Architecture, Geomatics Eng., Mine Eng., Metallurgical Eng., Materials Eng., Geological Eng., Molecular Biology and Genetics Eng., Shipbuilding and Ocean Eng., Meteorology Eng., Agriculture Eng., Forest Eng., Oil and Natural Gas Eng., Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Fisheries Eng., Ecology Eng., Ecology
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarÇevre Mühendisliği dışı alanlaradan gelen adaylar 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır. Kimya Müh., İnşaat Müh., Mimarlık, Geomatik Müh., Maden Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Jeoloji Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik Müh., Deniz Teknolojileri Müh., Meteoroloji Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Peyzaj Mimarlığı., Şehir ve Bölge Planlama, Su Ürünleri Müh., Ekoloji Müh., Ekoloji
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarStudents with a different bachelor degree than Environmental Engineering will take 1 year scientific preparation program. Chemical Eng., Civil Eng., Architecture, Geomatics Eng., Mine Eng., Metallurgical Eng., Materials Eng., Geological Eng., Molecular Biology and Genetics Eng., Shipbuilding and Ocean Eng., Meteorology Eng., Agriculture Eng., Forest Eng., Oil and Natural Gas Eng., Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Fisheries Eng., Ecology Eng., Ecology
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı CBM501
  (Yüksek Lisans)
  Fizikokimyasal Prosesler ve Arıtma
  (Physicochemical Processes and Treatment)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM501E
  (Yüksek Lisans)
  Fizikokimyasal Prosesler ve Arıtma
  (Physicochemical Processes and Treatment)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM502E
  (Yüksek Lisans)
  İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme
  (Statistical Analysis for Experimental Design and Data Processing)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM503E
  (Yüksek Lisans)
  Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışı
  (Fate and Transport of Pollutants in the Environment)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM504E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Kirlenme Kontrolünde Gelişmeler
  (Advances in Industirial Pollution Control)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM506E
  (Yüksek Lisans)
  Katı Atık, Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri
  (Solid Waste Recycling and Treatment Technologies)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM507
  (Yüksek Lisans)
  Atıksulardan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi
  (Biological Nitrogen and Phosphorus Removal From Wastewaters)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM508E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel ve Kentsel Atıksuların Anaerobik Arıtımı
  (Anaerobic Treatment for Industrial and Municipal Wastewaters)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM514
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Sistemlerinde Koku ve Emisyon Kontrolu
  (Odor and Emission Control in Environmental Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM517E
  (Yüksek Lisans)
  Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanımı
  (Wastewater Reclamation and Reuse)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM519E
  (Yüksek Lisans)
  Su ve Atıksu Arıtma Sistemlerinde Model-Prototip İlişkileri
  (Scale up of Water and Wastewater Treatment Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM523
  (Yüksek Lisans)
  Yeraltısuyu Kirlenmesi
  (Groundwater Contamination)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM524
  (Yüksek Lisans)
  Özel Atıkların Yönetimi
  (Special Waste Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM525
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Altyapı ve Çevre Planlaması
  (Urban Infrastructure and Environmental Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM526E
  (Yüksek Lisans)
  Toprak Kirlenmesi : Prosesler ve Dinamikler
  (Soil Pollution: Processes and Dynamics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM527E
  (Yüksek Lisans)
  Mikrokirleticilerin Çevredeki Etkileri ve Kontrolü
  (Fate and Management of Micropollutants)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM528E
  (Yüksek Lisans)
  Tehlikeli Atıkların Yönetiminde Arıtma ve Uzaklaştırma
  (Hazardous Waste Management: Treatment and Disposal)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM530E
  (Yüksek Lisans)
  Çevresel Aktivitelerde Çoklu Kriter Karar Analizi
  (Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) for Enviromental Activities)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM532E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Atıksuların Kimyasal Arıtımı
  (Chemical Treatment of Industrial Wastewater)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM533
  (Yüksek Lisans)
  Çevresel Sistemlerin Matematiksel Analizi
  (Mathematical Analysis of Enviromental Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM535
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Environmental Sciences and Engineering Program)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CBM537
  (Yüksek Lisans)
  Su Ekosistemlerinin Yönetimi
  (Management of Aquatic Ecosystems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM539E
  (Yüksek Lisans)
  Hava Kirlenmesi
  (Air Pollution)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM541E
  (Yüksek Lisans)
  Tehlikeli Maddeler için Çevresel Risk Değerlendirmesi
  (Enviromental Risk Assessment for Hazardous Materials)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM542E
  (Yüksek Lisans)
  Ötrofikasyon
  (Eutrophication)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM543
  (Yüksek Lisans)
  Su Kimyası
  (Aquatic Chemistry)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM544E
  (Yüksek Lisans)
  Atık Azaltımı, Geri Kazanımı ve Temiz Teknolojiler
  (Waste Minimization, Recycling and Cleaner Technologies)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM546E
  (Yüksek Lisans)
  Bütünleşmiş Havza Yönetimi
  (Integrated Watershed Management)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM547E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Mühendisliğinde İleri Analitik Yöntemler
  (Advanced Analytical Tools in Environmental Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM549E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilir Mühendislik
  (Industrial Ecology and Sustainable Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM551E
  (Yüksek Lisans)
  Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği
  (Energy Efficiency in Wastewater Treatment)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM553E
  (Yüksek Lisans)
  Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi
  (Energy Production From Waste and Biomass)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM555E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Atıksuların Nanokatalizörler ile Arıtımı
  (Treatment of Industrial Wastewaters by Nanocatalysts)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM557E
  (Yüksek Lisans)
  Biyorafineri Yaklaşımı ile Mikroalg Uygulamaları
  (Microalgae Applications with Biorefinery Approach)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CBM597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CBM601E
  (Doktora)
  Refrakter ve Toksik Organik Kirleticiler İleri Oksidasyon Proesleriyle Arıtımı
  (Treatment of Refractory and Toxic Organic Pollutants with Advanced Oxidation Processes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM603
  (Doktora)
  Su ve Atıksu Arıtımında Akışkan Yataklı Reaktörler
  (Fluidized Bed Reactors in Water and Wastewater Treatment)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM605
  (Doktora)
  Bütünsel Ekosistem Modellemesi
  (Holistic Ecosystem Modelling)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM606
  (Doktora)
  Kimyasal Arıtma Proseslerinin Modellenmesi
  (Modelling of Chemical Treatment Processes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM608
  (Doktora)
  Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler
  (Membrane Processes in Environmental Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM609
  (Doktora)
  İçme Sularında Organik Madde Kontrolü
  (Control of Organic Matter in Drinking Water)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM610E
  (Doktora)
  Çevre Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Environmental Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CBM616E
  (Doktora)
  Akım ayırımına dayalı ekolojik evsel atıksu yönetimi & ECOSAN
  (Segregated Collection and Management of Domestic Wastewater & Ecological Sanitation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM618E
  (Doktora)
  Atmosfer Kimyası
  (Atmospheric Chemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM619E
  (Doktora)
  Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değişimi
  (Adsorption and Ion Exchange in Environmental Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM621E
  (Doktora)
  Yayılı Kirlilik
  (Diffuse Pollution)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM623
  (Doktora)
  Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi
  (Remediation of Contaminated Sites)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM626E
  (Doktora)
  Çevresel Tesislerin Sağlık Riskleri
  (Health-Related Risks of Environmental Facilities)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM627
  (Doktora)
  Atıksuların Kimyasal Yöntemler ile Arıtımı
  (Chemical Treatment of Wastewaters)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM628
  (Doktora)
  Katı Atık Sızıntı Sularının Kontrolu
  (Control of Landfill Leachates)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CBM629E
  (Doktora)
  Hava Kirliliğinin Uzaktan Algılanması
  (Remote Sensing of Air Pollution)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CBM697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.