Cevher Hazırlama Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

 

Özgörevi;

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ile ilgili alanlarda, öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek, üst düzey akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

 

Özgörüsü;

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ile ilgili alanlarda, üst düzey bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Araştırma Alanları:

·         Metalurjik Zenginleştirme (Krom, Bakır, Kurşun, Çinko, Alüminyum vb.)

·         Altın, Gümüş, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme

·         Demir-Çelik (Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi, peletleme ve hammadde hazırlama)

·         Cam, Seramik, Gübre, Yem, Deterjan, İnşaat-Agrega, Malzemeleri, Dolgu, Boya, Sert Plastik Endüstrisi

·         Endüstriyel Minerallerden Çeşitli Sektörlere Uygun Ürün Geliştirilmesi

·         Endüstriyel Minerallerin Mikronize Öğütme Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu

·         Termik Enerji Santralleri Kırma ve Öğütme Sistemlerinin Geliştirilmesi

·         Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri)

·          Nükleer Hammadde (Uranyum, Toryum, vb.) Üretimi

·         Nanoteknoloji Kullanımı İçin Uygun Kil ve Diğer Mineral Bazlı Hammadde Üretimi

·         Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher Zenginleştirme

·         Artıkların Güvenli Depolanması

·         Artıkların Geri Dönüşümü ve Atıksız Cevher Hazırlama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

·         Toprak Islahı

·         Çimento Hammaddelerinin Hazırlanması ve Öğütülmesi

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

 

·         Pilot Tesis Laboratuvarı

·         Boya Teknolojisi Laboratuvarı

·         Proses Mineralojisi Laboratuvarı

·         Kömür Hazırlama ve Teknolojisi Laboratuvarı

·         Kömür Pilot Tesis Laboratuvarı

·         Parça Mekaniği Laboratuvarı

·         Kil Karakterizasyonu Laboratuvarı

·         Yüzey Kimyası Laboratuvarı

·         Flotasyon ve Flokülasyon Laboratuvarı

·         Manyetik Ayırma Laboratuvarı

·         Reoloji Laboratuvarı

·         Kimyasal Zenginleştirme Laboratuvarı

·         Kıymetli Metaller Zeng. Laboratuvarı

·         Kimyasal Analiz Laboratuvarı


Tarihçe
Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu, endüstrinin hammadde gereksinimi de hızla artmakta ve çeşitlenmektedir.  Yüksek öğrenim kurumlarında konuyla ilgili geleceğin, hatta günümüzün gereksinimini karşılamak amacı ile İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde, yurt dışındaki “Minerals Engineering” bölümleri eşdeğerinde bir “Cevher Hazırlama Mühendisliği” bölümünün açılması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu'nca 19.03.2007 tarihinde uygun bulunarak, "Cevher Hazırlama Mühendisliği" bölümü açılmıştır. İlk öğrencilerini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında alarak İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Cevher hazırlama mühendisliği yüksek lisans programı ise 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği doktora programı ise 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu, endüstrinin hammadde gereksinimi de hızla artmakta ve çeşitlenmektedir.  Yüksek öğrenim kurumlarında konuyla ilgili geleceğin, hatta günümüzün gereksinimini karşılamak amacı ile İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde, yurt dışındaki “Minerals Engineering” bölümleri eşdeğerinde bir “Cevher Hazırlama Mühendisliği” bölümünün açılması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu'nca 19.03.2007 tarihinde uygun bulunarak, "Cevher Hazırlama Mühendisliği" bölümü açılmıştır. İlk öğrencilerini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında alarak İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Cevher hazırlama mühendisliği yüksek lisans programı ise 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği doktora programı ise 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir.Araştırma Alanları
 • Metalurjik Zenginleştirme (Krom, Bakır, Kurşun,Çinko vb.)
 • Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme
 • Demir-çelik (Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi, peletleme ve hammadde hazırlama)
 • Cam, Seramik, Gübre, Yem, Deterjan, İnşaat-Agrega Malzemeleri, Dolgu, Boya, Sert Plastik Endüstrisi
 • Endüstriyel Minerallerden Çeşitli Sektörlere Uygun Ürün Geliştirilmesi
 • Termik Enerji Santralleri, Kırma ve Öğütme Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri Tasarımı ve Geliştirilmesi)
 • Nükleer Hammadde (Uranyum, Toryum, vb.) Üretimi ve Tesis Tasarımı
 • Nanoteknoloji Kullanımı için Uygun Kil ve Diğer Mineral Bazlı Hammadde Üretimi
 • Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher Zenginleştirme Tesisleri
 • Artıkların Güvenli Depolanması
 • Artıkların Geri Dönüşümü ve Atıksız Cevher Hazırlama Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Toprak Islah Çalışmaları
 • Çimento Hammaddelerinin Hazırlanması ve Öğütülmesi
 • Nanocevher Hazırlama(Nanoteknoloji Kullanımı için)
 • Kalite Kontrol
 • Doğal Minerallerin katkısıyla Ürün Geliştirme
 • Çöp ve Katı Atık Ayırma ve Değerlendirme (Atıksız Cevher Hazırlama Teknolojileri Geliştirme
 • Temiz Kömür Teknolojileri
 • Metalurjik Zenginleştirme (Krom, Bakır, Kurşun,Çinko vb.)
 • Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme
 • Demir-çelik (Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi, peletleme ve hammadde hazırlama)
 • Cam, Seramik, Gübre, Yem, Deterjan, İnşaat-Agrega Malzemeleri, Dolgu, Boya, Sert Plastik Endüstrisi
 • Endüstriyel Minerallerden Çeşitli Sektörlere Uygun Ürün Geliştirilmesi
 • Termik Enerji Santralleri, Kırma ve Öğütme Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri Tasarımı ve Geliştirilmesi)
 • Nükleer Hammadde (Uranyum, Toryum, vb.) Üretimi ve Tesis Tasarımı
 • Nanoteknoloji Kullanımı için Uygun Kil ve Diğer Mineral Bazlı Hammadde Üretimi
 • Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher Zenginleştirme Tesisleri
 • Artıkların Güvenli Depolanması
 • Artıkların Geri Dönüşümü ve Atıksız Cevher Hazırlama Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Toprak Islah Çalışmaları
 • Çimento Hammaddelerinin Hazırlanması ve Öğütülmesi
 • Nanocevher Hazırlama(Nanoteknoloji Kullanımı için)
 • Kalite Kontrol
 • Doğal Minerallerin katkısıyla Ürün Geliştirme
 • Çöp ve Katı Atık Ayırma ve Değerlendirme (Atıksız Cevher Hazırlama Teknolojileri Geliştirme
 • Temiz Kömür Teknolojileri


 • Başarı Değerlendirmesi
  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde bulunan koşullar dışında, herhangi bir ek koşul bulunmamaktadır.

  Misyon
  Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ile ilgili alanlarda, üst düzey bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ile ilgili alanlarda, üst düzey bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

  Vizyon
  Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ile ilgili alanlarda, öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek, üst düzey akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

  Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ile ilgili alanlarda, öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek, üst düzey akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,3
  Kabul Edilen ProgramlarCevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,3
  Kabul Edilen ProgramlarCevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,3
  Kabul Edilen ProgramlarMineral Processing Engineering, Mining Engineering, Metallurgical Engineering, Chemical Engineering, Ceramics Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering, Environmental Engineering, Mechatronics Engineering, Bio Engineering, Industrial Engineering, Energy Engineering, Physical Engineering, Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,3
  Kabul Edilen ProgramlarMineral Processing Engineering, Mining Engineering, Metallurgical Engineering, Chemical Engineering, Ceramics Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering, Environmental Engineering, Mechatronics Engineering, Bio Engineering, Industrial Engineering, Energy Engineering, Physical Engineering, Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarCevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarCevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMineral Processing Engineering, Mining Engineering, Metallurgical Engineering, Chemical Engineering, Ceramics Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering, Environmental Engineering, Mechatronics Engineering, Bio Engineering, Industrial Engineering, Energy Engineering, Physical Engineering, Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMineral Processing Engineering, Mining Engineering, Metallurgical Engineering, Chemical Engineering, Ceramics Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering, Environmental Engineering, Mechatronics Engineering, Bio Engineering, Industrial Engineering, Energy Engineering, Physical Engineering, Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı CHZ501E
  (Yüksek Lisans)
  Flotasyon ve flokülasyonın kimyası
  (Chemistry of flotation and flocculation)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ506E
  (Yüksek Lisans)
  Çözelti Madenciliği
  (Solution Mining)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ509
  (Yüksek Lisans)
  Değerli Metallerin Zenginleştirilmesi
  (Concentration of Precious Metals)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ511
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ513E
  (Yüksek Lisans)
  Solid Raw Materials for Energy Production
  (Solid Raw Materials for Energy Production)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ515
  (Yüksek Lisans)
  Seramik ve Çimento Hammaddelerinin Hazırlanması
  (Ceramic and Cement Industry Raw Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ516
  (Yüksek Lisans)
  Tanecik Teknolojisi
  (Particle Technology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ518
  (Yüksek Lisans)
  Cevher Hazırlama Tesislerinin Projelendirilmesi ve Fizibilitesi
  (Design and Feasibility of Mineral Processing Plants)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ519
  (Yüksek Lisans)
  Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde Performans İncelemesi
  (Performance Studies in Mineral and Coal Processing Plants)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ521E
  (Yüksek Lisans)
  Mikronize Öğütme Teknolojileri
  (Ultrafine Grinding Technologies)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ522
  (Yüksek Lisans)
  Maden Tesis Artıklarının Yeniden Değerlendirilmesi
  (Evaluation of Mining Plant Wastes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ523E
  (Yüksek Lisans)
  Cevher Hazırlama Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Mineral Processing Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CHZ597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CHZ601E
  (Doktora)
  Flotasyonda Yüzey ve Arayüzeyleri
  (Surfaces and Interfaces in Flotation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ602
  (Yüksek Lisans)
  Enerji Sektöründe Kömür Kullanımı ve Termik Santraller
  (Coal Use in Energy and Coal Fired Power Plants)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ603
  (Doktora)
  Mineral Süspansiyonlarının Reolojisi
  (Rheology in Mineral Suspensions)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ604
  (Doktora)
  Aglomerasyon Teknolojileri
  (Agglomeration Technologies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ605E
  (Yüksek Lisans)
  Mineral-Çözelti Sistemlerinde Denge ve Kinetik
  (Equilibria and Kinetics in Mineral-Solution Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ606E
  (Doktora)
  Çözeltilerden Metallerin Kazanım Prosesleri
  (Metal Recovery Processes from Solutions)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ608
  (Doktora)
  Cevher Hazırlama Endüstrisinde Sürdürülebilirlik
  (Sustainability in Mineral Processing Industry)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ610
  (Yüksek Lisans)
  Boya Endüstrisinde Kullanılan Mineraller ve İşlevleri
  (Minerals Used in Paint Industry and Their Utility)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ612
  (Doktora)
  Zenginleştirme İşlemlerinin Modellenmesi ve Simulasyonu
  (Modelling and Simulation of Concentration Processes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ614E
  (Doktora)
  Mineral ve Atıklarının Biyolojik İşlenmesinde Seçilmiş Konular
  (Selected Topics in Bioprocessing of Minerals and Their Wastes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CHZ615E
  (Doktora)
  Cevher Hazırlama Mühendisliğinde İleri Konular
  (AdvancedTopics in Mineral Processing Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CHZ616
  (Doktora)
  Mineral Esaslı Nanoteknoloji Hammaddeleri
  (Mineral Based Nanotehnology Raw Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CHZ697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specalization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.