Mimari Tasarımda Bilişim

Bilişim Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın İçeriği ve Uygulama

Tezli Yüksek Lisans Programı olan Mimarlıkta Bilişim programında yer alacak derslerin gruplanması ve belirlenmesinde, İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince dersler iki gruba ayrılmıştır:

Zorunlu uzmanlık dersleri,
Seçime bağlı dersler.

Programa devam eden öğrenciler ders seçiminde aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

Yüksek Lisans Programı toplam 30 kredidir.
Öğrenimi süresince, en az 0 ingilizce ders almak zorundadır.
Toplam kredinin P si zorunlu derslerden alınacaktır.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu konuda uzmanlaşmak isteyen tasarımcılara, konuyla ilgili her alanda oldukça ayrıntıya giren ve birer yarıyıllık derslerle birbirini içerik olarak tamamlayan zorunlu ve seçme derslerle uzmanlaşmayı sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili kuramsal temeli oluşturacak dersler, kuramsal yapıyı uygulama modellerine dönüştürecek dersler ve doğrudan uygulamaya dönük eğitimin verileceği derslerle, önerilen yüksek lisans programının strüktürü oluşturulmuştur.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu teknolojilerin tasarımın kuramsal ve pratikteki çalışmalarına etkin olarak uygulanması ve kullanılmasına ilişkin dijital tasarım ortamları, görselleştirme ve grafik sunuşlar, iki ve üç boyutlu modelleme ve animasyon, veri tabanları, hypermedia, multimedia, sanal doku ortamında sunuşlar, sanal ortamda ortak mimari tasarım çalışmaları ile bilgisayarla mimari tasarımın kuramsal modelleri, yöntem ve yaklaşımları, paradigmaları konu alan bir dizi dersi içermektedir.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı kapsamında, 5 zorunlu ve 12 seçime bağlı olmak üzere toplam 17 adet ders önerilmiştir. Öğrencilerin, 15 kredisi zorunlu olmak üzere toplam 30 kredilik ders almaları uygun görülmüştür. Zorunlu olarak alınması önerilen dersler uzmanlık dersleridir. Seçime bağlı dersler ise öğrencilerin bu konuda farklı ilgi alanlarına göre yönlenebilecekleri ve tezlerini hazırlamada gereken bilgiyi sağlayacak içerikte derslerdir. Kış Yarıyılında, 3 adet zorunlu dersle beraber, 2 adet seçime bağlı ders alınabilir. Yaz yarıyılında, 2 adet zorunlu dersle beraber, 3 adet seçime bağlı ders alınabilir.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı öğrencileri, 30 kredilik dersleri tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince bir seminer dersi vermek ve Yüksek Lisans Tezini hazırlamakla sorumludurlar.

Programın Süresi ve Koşulları

Programa kayıtlı olan öğrencinin özlük hakları ve programa karşı sorumlulukları İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre düzenlenir ve Bilişim Enstitüsünün gözetiminde yürütülür.
Programa başvurular her akademik yarı yıl başında yapılır.
Programdan mezun olanlara Yüksek Mimar ünvanı verilir.
Program dili Türkçedir. Dersler en az 0 oranında İngilizce içerecek şekilde gerçekleştirilir.
Yüksek lisans derslerinde temel bilgi eksikliği bulunan öğrencilere İTÜ lisans programlarından ders aldırılabilinir. Alınacak olan derslere yüksek lisans programı yürütme kurulu ve enstitü kurulu onayı ile karar verilir.
Yüksek lisans programına alınacak toplam öğrenci sayısı program yürütme kurulu tarafından belirlenir.
Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile yüksek lisans programı içinde öngörülen ders paketinden 5 zorunlu, 5 seçmeli ve kredisiz olarak seminer ve Yüksek Lisans tezini almak zorundadırlar.

Lisans üstü programlarının başarı ölçütü olarak, yüksek lisans öğrencisinden uluslararası bir kongrede bildirisinin kabulü, doktora başarı ölçütü olarak ise bir ulusal bir uluslararası kongrede olmak üzere iki adet kabul edilmiş bildiri ve SCI`te listelenen bir dergide makale kabulü belirlenmiştir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


.:: 2014 - 2015 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı6
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**650
Ek BilgiDoktora mülakatı sırasında teslim edilecek belgeler: niyet mektubu, referans mektupları, cv, transkript, portfolyo'ya ek olarak yüksek lisans tezinin bir kopyası, (var ise) yayınlanmış bildiri ve makaleler, birlikte çalışacağı öğretim üyesinin görüş yazısı.


.:: 2014 - 2015 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**650
Ek BilgiMülakat için istenenler: Portfolyo, CV, Niyet Mektubu, Referans Mektupları


.:: 2013 - 2014 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**650
Ek Bilgi


.:: 2014 - 2015 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması4
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**800
Ek Bilgi


.:: 2014 - 2015 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**650
Ek Bilgi


.:: 2013 - 2014 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**650
Ek Bilgi


.:: 2014 - 2015 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**650
Ek BilgiMülakat sırasında teslim edilecek belgeler: niyet mektubu, referans mektupları, cv, portfolyo, transkript.


.:: 2014 - 2015 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı14
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**650
Ek BilgiMülakat için istenenler: Portfolyo, CV, Niyet Mektubu, Referans Mektupları


.:: 2013 - 2014 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**650
Ek Bilgi


.:: 2014 - 2015 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**800
Ek Bilgi


.:: 2014 - 2015 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**650
Ek Bilgi


.:: 2013 - 2014 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**650
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Detayları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MBL596
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBL540E
(Yüksek Lisans)
Mimari Tasarımda Canlandırım
(Animation in Architectural Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL547E
(Yüksek Lisans)
Mimarlıkta Jeomekansal Veri Toplama ve İşleme
(Geospatial Data Acquisition and Processing in Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL512
(Yüksek Lisans)
Mimari Tasarımda Üretken Sistemler
(Generative Systems in Architectural Design)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBL513E
(Yüksek Lisans)
Dijital Ortamda Mimari Tasarım Ve Modelleme
(Digital Architectural Design And Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL514E
(Yüksek Lisans)
Dijital Mimari Tasarım Stüdyosu
(Digital Architectural Design Studio)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL515E
(Yüksek Lisans)
Mimarlıkta Veritabanı Tasarımı ve Uygulamaları
(Database Design and its Applications in Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL531
(Yüksek Lisans)
Mimarlıkta Bilgisayar Programlama
(Computer Programming in Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL532
(Yüksek Lisans)
Mimari Tasarımda Grafik Programlama
(Graphics Programming in Architectural Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL544
(Yüksek Lisans)
Tasarımda Hipermedya ve İnternet Uygulamaları
(Hypermedia in Design And Internet Applications)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL533E
(Yüksek Lisans)
Bigisayar Destekli Mimari Tasarım
(Computer Aided Architectural Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL537E
(Yüksek Lisans)
Mimari Tasarımın Gelecekleri
(Architectural Design Futures)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL542
(Yüksek Lisans)
Tasarımda Çoğulortam
(Multimedia in Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL538
(Yüksek Lisans)
Sanal Mimari Tasarım Stüdyosu
(Virtual Architectural Design Studio)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL511
(Yüksek Lisans)
Bilgi Tabanlı Mimari Tasarım
(Knowledge Based Architectural Design)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL550E
(Yüksek Lisans)
Tasarımda Biliş
(Design Cognition)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL608E
(Doktora)
Görsel-Mekansal Biliş
(Visual-Spatial Cognition)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(4+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBL606E
(Doktora)
Mimari Tasarımda Bilgi İşleme Kuram ve Modelleri
(Computing Theories and Models in Architectural Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL604E
(Doktora)
Çağdaş Mimari Tasarım Kuramları
(Contemporary Architectural Design Theories)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL602
(Doktora)
Mimari Tasarımda Karar Destek Sistemleri
(Decision Support Systems in Architectural Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBL605
(Doktora)
E-Güdülü Mimarlıkta Özel Konular
(Special Topics in E-Motive Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL603
(Doktora)
Biliş Bağlamında Mimarlıkta Bilgi Kuramı
(Epistemology of Architecture in Cognitive Context)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL601
(Doktora)
Mimari Tasarımda Evrimsel Yaklaşımlar
(Evolutionary Approaches in Architectural Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL607E
(Doktora)
Bina Bilgi Modelleri
(Building Information Models)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBL609E
(Doktora)
Tasarımda Biçim Hesaplama Kuram ve Yöntemleri
(Theory and Methods of Shape Computation in Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Program Dersler Kontenjanlar