İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Mikrodalga Sistem Mühendisliği Dersi)

AdıMikrodalga Sistem Mühendisliği (Microwave System Engineering)
Kodu ve SeviyesiTEL509E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Radyo haberleşmesinde kullanılan kavramların kazanılması.
2RF sistem elemanlarının belirlenmesi.
3RF sistemlerde gürültü, girişim ve bozulma etkilerinin incelenmesi.
4RF iletişim sistemleri ile radar, uzaktan algılama ve diğer mikrodalga sistemlerine ait tasarım ve uygulama problemlerini çözebilecek niteliklerin kazandırılması.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Radyo haberleşmesinde sistemi tanımlayabilir.
2Bir mikrodalga sisteminde transmisyon hat problemlerini çözebilir, Empedans uydurma tekniklerini uygulayabilir
3Filtre ve aktif mikrodalga eleman/devreleri tasarlayabilir.
4Modern verici ve alıcı yapılarını anlar ve tasarım ilkelerini bilir.
5Sabit, hücresel ve uydu RF sistemlerine ait link tasarımı yapabilir.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Michael STEER, Microwave and RF Design : A System Approach, Scitech Publishing, Inc. 2009.
2Grigorios KALIVAS, Digital Radio System Design, John-Wiley, 2009.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Radyo Haberleşmesi: Sistem kavramları, dalga yayınımı ve gürültü1
2Verici ve alıcılarda kullanılan pasif ve aktif elemanlar: İletim hatları, empedans uydurma devreleri, mikrodalga filtreler2, 3
3Kuvvetlendiriciler, osilatörler ve diğer sistem elemanları.2, 3
4Gürültü ve lineer olmayan bozulma. Girişim ve intermodülasyon etkileri.1
5Alt dönüştürücü tasarımı.3, 4
6RF sistemlerde modülator ve demodülatörler.4
7s-parametreleri ile mikrodalga devre analizi: Pasif elemanlar.2, 3
8Mikrodalga devre analiz ve tasarımı: Aktif elemanlar ve cihazlar.2, 3
9RF link parametreleri, antenler ve kanal modelleme.1, 5
10RF link tasarımı.5
11RF linklerinde kullanılan uzay ve frekans diversite sistemleri ve birleştiriciler.1, 5
12Kablosuz ve çok geniş bandlı sistemlerin RF bileşenleri.1, 5
13Radar sistemleri, radyometre sistemleri.4, 5
14Sistem tasarım örnekleri: GPS ve uydu sistemleri5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


1
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).