İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Radar işaret işleme ve görüntüleme Dersi)

AdıRadar işaret işleme ve görüntüleme (Radar signal processing and imaging)
Kodu ve SeviyesiTEL523 - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Radar işaretlerinin işlenmesi ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması
2Görüntüleme radar sistemlerinin incelenmesi
3Radar görüntüleme için kullanılan işaret işleme yöntemlerinin esaslarına ilişkin bilgilerin verilmesi
4Radar görüntüleme algoritmalarının tanıtılması
5Radar hedeflerinin görüntülenmesi, sezimi ve sınıflandırılması için uygulama örneklerinin verilmesi

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Temel radar işaret işleme bilgisi
2Radar görüntüleme, yapay açıklık oluşturma ve görüntüleme radar çeşitleri hakkında genel bilgi
3Radar görüntülerinin oluşturulması
4Yüksek çözünürlüklü radar görüntüleme
5Radar hedeflerinin görüntülenmesi,sezimi ve sınıflandırılması

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1R. J. Sullivan, Microwave Radar Imaging and Advanced Concepts, Artech House, 2000.
2D. L. Mensa, High Resolution Radar Cross-section Imaging, Artech House, 1991.
3M. Soumekh, Synthetic Aperture Radar Signal Processing with Matlab algorithms, Wiley 1999.
4C. Özdemir, Inverse Synthetic Radar Aperture radar Imaging with MATLAB Algorithms, Wiley Series in Microwave and Optical Engineering, 2013.
5P. Stoica, Spectral Analysis of Signals, Prentice Hall, 2005.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Temel radar işaret işlemeye giriş, radar kesit alanı, radar menzil denklemi, radar işaretlerinin gürültü ve kargaşa içinden sezimi1
2Radar dalga formları, darbe radarı, PRF(darbe tekrarlama sıklığı), menzil belirsizliği, Doppler frekansı.1
3Yapay açıklık, menzil , çapraz menzil kavramları, Radar görüntüleme sistemleri ve radar görüntüleme sistemleri için işaret işleme1, 2
4Yapay Açıklık oluşturma2, 3
5Dönen cisimlerin menzil ve çapraz menzil görüntülenmesi2, 3
6Odaklanmış yapay açıklıklı görüntüleme2, 3
7Tomografik görüntüleme yöntemleri ve radar görüntüleme yöntemleri ile karşılaştırılması2, 3
8YAR görüntüleme algoritmaları2, 3
9TYAR görüntüleme algoritmaları2, 3
10Yere nüfuz eden radarlar, duvar radarları ile görüntüleme3, 4
11Yüksek çözünürlüklü Radar görüntüleme yöntemleri, spektral kestirim yöntemleri ile radar görüntüleme3, 4
12Seyreklik gösterilimi tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemleri3, 4
13Radar hedeflerinin sezimi, sınıflandırılması2, 3, 5
14Yapay açıklıklı radar benzetimleri, görüntüleme, sezim ve sınıflama uygulamaları2, 4, 5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).