İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Telsiz İletişim Dersi)

AdıTelsiz İletişim (Wireless Communications)
Kodu ve SeviyesiTEL514 - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Telsiz iletişimde kullanılan modülasyon, kodlama ve çeşitleme teknikleri hakkında bilgi vermek
2Telsiz iletişim sistemlerinin performans analizini öğretmek
3Gelecek nesil telsiz iletişim sistemlerinde kullanılacak yeni teknikleri tanıtmak

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Günümüzde kullanılan telsiz iletişim sistemlerini ve standartlarını tanıma
2Telsiz iletişimdeki kanal modellerini ve bozucu etkileri tanımlama
3Telsiz iletişim sistemlerinin bilgisayar benzetimini yapabilme
4Telsiz iletişimde kullanılan sayısal modülasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
5Telsiz iletişim sistemlerinin sönümlemeli kanallardaki teorik hata performans analizini yapabilme
6Telsiz iletişimde kullanılan kanal kodlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
7Telsiz iletişimde kullanılan anten çeşitleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
8OFDM ve çoklu erişim tekniklerini anlama

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Goldsmith A., 2005. Wireless Communications, Cambridge University Press.
2Stüber G.L., 2011. Principles of Mobile Communication, Springer, 3rd Ed.
3Haykin S. and Moher M., 2005. Modern Wireless Communications, Pearson Prentice-Hall.
4Cho Y.S., Kim J., Yang W.Y., Kong G.C., 2010, MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, Wiley.
5Vucetic B. and Yuan J., 2003. Space-Time Coding, John Wiley and Sons.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Hücresel Yapı, Telsiz İletişim Sistemleri ve Standartları1
2Telsiz İletişimde Kanal Modelleri: Sönümleme. Frekans Seçici Olan ve Olmayan (Düz) Sönümlemeli Kanallar. Rayleigh, Rician ve Nakagami Sönümlemeli Kanallar. Doppler Yayılımı2
3Telsiz İletişimde Kanal Modelleri (Devam): Gölgeleme, Yol Kaybı, Kaskat Sönümlemeli Kanallar2
4Telsiz İletişim İçin Benzetim Teknikleri3
5Telsiz İletişim İçin Sayısal Modülasyon Teknikleri4
6Sürekli Faz Modülasyonu4
7Sönümlemeli Kanallardan Sayısal İletişim. Hata Performans Analizi5
8Hata Performans Analizinde Farklı Yöntemler. Moment Üretme Fonksiyonu (MGF)5
9Sönümlemeli Kanallarda Kodlama. Serpiştirme6
10Çeşitleme Teknikleri. Alıcı Anten Çeşitlemesi: SC, MRC, EGC, GSC7
11Verici Anten Çeşitlemesi. Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Sistemler6, 7
12Uzay-Zaman Kafes Kodlama. Uzay-Zaman Blok Kodlama6, 7
13İşbirlikli Çeşitleme. Ağ Kodlama7
14Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM). MIMO-OFDM. Çoklu Erişim Teknikleri8

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


3
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).