İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(İleri Kodlama Kuramı Dersi)

Adıİleri Kodlama Kuramı (Advanced Coding Theory)
Kodu ve SeviyesiTEL607 - Doktora
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Kanal kodlama ve kodçözme teknikleri ile ilgili ileri düzey ve güncel konular hakkında bilgi vermek
2Turbo ve LDPC kodlamalı bir sayısal iletişim sisteminin tasarımını ve analizini yapabilme becerisi kazandırmak

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Klasik ve ileri düzey kanal kodlama ve kodçözme tekniklerini anlama
2Yumuşak kararlı kodçözme algoritmaları hakkında bilgi sahibi olma
3Paralel sıralı (turbo) kodlama, seri sıralı kodlama ve iteratif kodçözme tekniklerini anlama, sistem tasarlayabilme, bilgisayar benzetimi ile hata başarım analizi yapabilme
4LDPC kodlama ve iteratif kodçözme tekniklerini anlama, sistem tasarlayabilme, bilgisayar benzetimi ile hata başarım analizi yapabilme
5Turbo ve LDPC kodlamanın uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Lin S. and Costello D., 2004. Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice Hall, 2nd Ed.
2Ryan W.E. and Lin S., 2009. Channel Codes: Classical and Modern, Cambridge University Press.
3Vucetic B. and Yuan J., 2000. Turbo Codes: Principles and Applications, Kluwer Academic Publishers
4Jiang Y., 2010. A Practical Guide to Error-Control Coding Using MATLAB, Artech House
5Dergi makaleleri ve konferans bildirileri.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Kanal Kapasitesi, Gürültülü Kanal Kodlama Teoremi. Klasik Kodlama ve Kodçözme Yöntemleri1, 5
2Çok Düzeyli Kodlama/ Çok Aşamalı Kodçözme1
3Yumuşak Kararlı Kodçözme Algoritmaları: MAP2
4Yumuşak Kararlı Kodçözme Algoritmaları (Devam): LogMAP, Max-LogMAP, SOVA3
5Paralel Sıralı (Turbo) Kodlama, İteratif Kodçözme3
6Sistem Parametrelerinin Hata Başarımına Etkisi. Serpiştirme3
7Seri Sıralı kodlama3
8Paralel Sıralı Kod Tasarım Ölçütleri ve Hata Başarım Analizi3
9Seri Sıralı Kod Tasarım Ölçütleri ve Hata Başarım Analizi3
10EXIT Diyagramları3
11Turbo Türü Kodlama, Karma Sıralı Kodlama, Band ve Güç Verimlilikli Sıralı Kodlama3
12Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrol (LDPC) Kodlama4
13LDPC Kodlama (Devam), Mesaj Aktarma Algoritmaları4
14Turbo ve LDPC Kodlamanın Uygulamaları. Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Kanallarda Sıralı ve LDPC Kodlama5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


3
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).