İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Elektromanyetik dalga yayılımı ve saçılımı Dersi)

AdıElektromanyetik dalga yayılımı ve saçılımı (Electromagnetic wave propagation and scattering)
Kodu ve SeviyesiTEL611 - Doktora
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1I. Boş olmayan uzayda elektromanyetik dalgaların incelenmesi
2II. Kılavuzlayıcı bölgelerde elektromanyetik dalgaların yayılım analizi
3III. Rastgele saçıcılardan ve düzgün olmayanyüzeylerden saçılma analizi
4IV. Analitik yaklaşık ve/veya sayısal yöntemlerle EM dalga yayılım ve saçılma problemlerinin analizi

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Boş olmayan uzayda karmaşık ortamlarda Maxwell denklemleri
2Kılavuzlayıcı bölgelerde elektromanyetik dalgaların yayılım analizi
3Rastgele saçıcılardan ve düzgün olmayan yüzeylerden saçılma analizi
4Elektromanyetik kaynaklar ile içinde bulundukları ortam etkileşiminin analizi
5Elektromanyetik yayılma ve saçılma problemlerinin analitik ve analitik yaklaşık yöntemlerle çözümü
6Radar kesit alanı indirgeme yöntemleri
7Elektromanyetik yayılma ve saçılma problemlerinin sayısal çözümü

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Electromagnetic Wave Theory, J. A. Kong, 2000,EMW Publshing
2Advanced Engineering Electromagnetics, C. A. Balanis, 2012, Wiley; 2 edition
3Levy M., 2000. Parabolic equation methods for electromagnetic wave propagation, The Institution of Electrical Engineers (IEE).
4Levis C. A., Johnson J. T., Teixeira F. L., 2010. Radiowave propagation : physics and applications, Hoboken, N.J. : Wiley.
5Jenn D.C., 2005. Radar and Laser Cross Section Engineering, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Maxwell denklemleri ve Hertz dalgaları1
2İletken ortamda, plazma ortamında ve tekeksenli ortamda dalgalar1
3Dispersif ortamda elektromanyetik dalgalar1, 2
4Tekeksenli ortamda düzlem dalgalar1, 2
5Zaman harmonik dalgaların kılavuzlayıcıortamlarda yayılımı1, 2
6Dyadik Green fonksiyonu ve ışıma alanı yaklaşımı2, 3, 4
7Elektromanyetik kaynaklar ile içinde bulundukları ortam etkileşimi4
8Eşdeğerlik prensibinin uygulamaları, geometrik optik limit, paraksiyel limit.4, 5
9Yansıma kırılma ve kanonik cisimlerden saçılma3, 5, 6
10Düzgün olmayan yüzeylerden ve rastgele saçıcılardan saçılma.3, 5, 6
11Saçılma analizinde fizik optik ve geometrik optik yaklaşım.3, 5, 6
12Radar kesit alanı indirgeme yöntemleri.6
13EM dalga yayılımın parabolik denklem (Gauss demeti ) yöntemi ile analizi2, 6
14Hareketli ortamda elektromanyetik dalga analizine ilişkin teoremler.1

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


3
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).