İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Elektromanyetik Dalga Kılavuzları Dersi)

AdıElektromanyetik Dalga Kılavuzları (Electromagnetic Waveguides)
Kodu ve SeviyesiTEL601E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Noktadan noktaya haberleşme kanalı olarak telekomünikasyon sistemlerinde kullanılan elektromanyetik dalga kılavuzlarının propagasyon özelliklerinin genel bir çerçeve içinde incelenmesi.
2Analitik ve sayısal yöntemler yardımıyla elektromagnetik dalga kılavuzlarına ilişkin sınır değer problemlerinin çözümlerini elde edebilme.
3Dalga kılavuzlarını kullanarak mikrodalga elemanlarının tasarımı.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Dikdörtgen dalga kılavuzlarının tasarımları
2Dalga kılavuzundaki süreksizliklerin analizi
3Dalga kılavuzları için özdeğer denklemlerinin çözümü
4Periyodik yapıların Brilliouin diyagramlarının belirlenmesi
5Periyodik yüklü dalga kılavuzlarının, dalga kılavuzu filtrelerinin ve elemanlarının tasarımları

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Kinayman, N., and Aksun, M. I., 2005: Modern Microwave Circuits, Artech House, Norwood.
2Collin, R. E., 2001: Foundations for Microwave Engineering, IEEE Press, N.Y.
3Harrington, R. F., 2001: Time Harmonic Electromagnetic Fields, IEEE Press, N.Y
4Collin, R. E., 1991: Field Theory of Guided Waves, IEEE Press, N.Y.
5Pozar, D. M., 2005: Microwave Engineering, John Wiley & Sons, N.J.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1İletken sınırlı düzgün dalga kılavuzları, güç akışı, sönümlü modlarda enerji1
2Modların dikliği, dalga kılavuzları için eşdeğer gerilim, akım ve empedans1, 2
3Dikdörtgen dalga kılavuzları, kısmen yüklü dalga kılavuzları1, 2, 3
4Dalga kılavuzunda süreksizlikler ve süreksizliklerin eşdeğer devreleri1, 2, 3
5Dikdörtgen dalga kılavuzunda adım süreksizliğinin modal analizi1, 2, 3
6Dalga kılavuzu rezonatörleri, Uygulama örneği: Mikrodalga fırın1
7Dalga kılavuzları için pertürbasyonel ifadeler1
8Periyodik yüklü dalga kılavuzları, Floquet teoremi, uzay harmonikleri ve birim hücre yaklaşımları4, 5
9Periyodik yapılarda dispersiyon, Brilliouin diyagramları4, 5
10Periyodik olarak dielektrik yüklü dalga kılavuzunun analizi4, 5
11Malzeme özelliklerinin yansıma/iletim ölçümleriyle belirlenmesi1, 2
12Nicolson-Ross-Weir (NRW) ve Baker-Jarvis algoritmaları1, 2
13Dalga kılavuzu filtrelerinin tasarımı1, 2, 5
14Dalga kılavuzu elemanlarının tasarımları (yönlü kuplörler, güç bölücüleri)1, 2, 5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).