İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Konuşma ve Ses İşleme Dersi)

AdıKonuşma ve Ses İşleme (Speech and Audio Signal Processing)
Kodu ve SeviyesiTEL527E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Bu ders, öğrencilere mevcut ses tanıma teknolojileri ile ilgili gelişmiş yöntemleri öğretmeyi ve konu ile ilgili ayrıntılı teorik temel oluşturmayı hedeflemektedir.
2Amaçlanan; kısaca, konuşma ve ses işaretlerinin özniteliklerinin belirlenmesi, bozulma gidermeye yönelik işaret işleme yöntemlerinin öğretilmesi, öğrenciye istatistiksel örüntü tanıma teknolojisinden yararlanarak modern konuşma, ses ve konuşmacı tanıma ile müzik sentezleme sistemleri tasarlama becerisi kazandırmaktır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Fundamentals of the modern speech analysis methods.
2Auditory perception of speech signals.
3Parametric and nonparametric modeling of speech signals for analysis and synthesis.
4Psychoacoustic masking, compression techniques, fingerprinting and speaker recognition.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1B. Gold and N. Morgan, Speech and Audio Signal Processing: Processing and Perception of Speech and Music, Wiley 2000.
2L.R.Rabiner and R.W.Schafer, Digital Processing of Speech Signals, Prentice Hall 1978.
3J. Benesty,M. M. Sondhi and Y Huang (eds.), Springer Handbook of Speech Processing and Speech Communication, Springer, 2008.
4H. Perez-Meana, Advances in Audio and Speech Signal Processing : Technologies and Applications, IGI Publishing, 2006.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Acoustics fundamentals: Sound, waves, waveguides, resonance, energy transfer.1
2Auditory perception fundamentals: the ear, auditory physiology, psychophysics, auditory scene analysis. Acoustic masking.1
3Speech models and speech synthesis: Pitch, LPC, cepstrum, transform domain models.1, 2
4Speech recognition: Features, hidden Markov models, mixture models.1, 2
5Audio and speech classification, generative and discriminative models.1, 2, 3
6Nonspeech: Characterization of nonspeech and music signals, sinewave modeling.1, 2, 3
7Sound mixtures and separation: ICA and model-based separation.4
8Speech and audio compression: AAC, MP3, OGG.2
9Speech coding and high-quality audio compression.3, 4
10Digital security of audio signals. Watermarking.3, 4
11Speech and audio content representation.3, 4
12Audio and speech indexing, search and retrieval. Audio fingerprinting,3, 4
13Music analysis and recognition: Transcription, summarization, and similarity.4
14Term project presentations.1, 2

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).