İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Bilgi Kuramı Dersi)

AdıBilgi Kuramı (Information Theory)
Kodu ve SeviyesiTEL517 - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüZorunlu*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Bilgi kuramının temel kavramlarını aktarmak
2Kaynak ve kanal kodlamanın temel sınırlarını tanıtmak
3Temel kaynak ve kanal kodlama tekniklerini öğretmek

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Bilgi kaynaklarını modelleme
2Bilgi kaynaklarını kodlama
3İletim kanallarını ayrık modelleme, kanal sığasını hesaplama
4Belleksiz kanal kodlama ve kod çözme teknikleri,
5Bellekli kanal kodlama ve kod çözme teknikleri.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Cover, T. ve Thomas, J., 2006. Elements of Information Theory, John Wiley & Sons.
2Lin, S. ve Costello, D.J., 2004. Error Control Coding, Fundamentals and Applications, Prentice-Hall.
3Ryan, W. ve Lin, S., 2009. Channel Codes, Classical and Modern, Cambridge University Press
4Ash, R.B., 1990. Information Theory, Dover Publishers
5Gallager, R., 1985. Information Theory and Reliable Communication, John Wiley & Sons

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Bilginin (belirsizliğin) ölçülmesi, ortalama belirsizlik (entropi), bilgi iletim hızı.1
2Ortak entropi, koşullu entropi kavramları ve bağıntıları, karşılıklı bilgi miktarı.1
3Gürültüsüz kodlama tekniği, tek çözülebilir, anında çözülebilir kodlar, Kraft eşitsizliği.2
4Gürültüsüz kodlama teoremi.2
5Optimum kaynak kodları: Huffman Yöntemi, Lempel-Ziv Algoritması, Bellekli kaynaklar1, 2
6Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri.3
7Optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme işlemleri. Gürültülü kodlama teoremi.3
8Belleksiz hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, kodlayıcı yapıları4
9Doğrusal blok kodların çözülmesi, standart tablo, hata belirteci, kod çözücü yapıları, hata olasılığının hesabı.4
10Hamming kodları. Çevrimsel kodlar, cebirsel özellikleri, üreteç çokterimlileri, üreteç ve parite kontrol matrislerinin cebirsel özellikleri.4
11Çevrimsel kodlayıcı ve kod çözücü yapıları. Hata belirteç hesabı, hata sezme ve düzeltme. BCH kodları.4
12Bellekli hata düzeltme kodları: Katlamalı kodlar, kodlayıcı yapıları, üreteç ve eşlik kontrol matrislerinin özellikleri.5
13Katlamalı kodların yapısal özellikleri, durum diyagramları, akış diyagramları, üretme işlevleri, serbest uzaklık kavramı5
14Katlamalı kodların en büyük olabilirlikli çözülmesi: Viterbi Algoritması.5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).