İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi Dersi)

AdıTelekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi (Telecommunication Network Planning and Management)
Kodu ve SeviyesiTEL510E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Telekomünikasyon şebeke yapısı ve bileşenleri konusunda bilgi sağlama
2Şebeke yönetim sistemi tasarımı yapma
3Trafik tahminleri yapılması
4Ağ görevleri: arıza, konfigürasyon, performans, güvenlik ve muhasebe yönetimi
5Telekomünikasyon pazar yapısı, sosyo-ekonomik yönleri, regülasyon bilgisi verme

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Telekomünikasyon pazar yapısı ve sistem gereksinimleri
2Şebeke yönetim ihtiyaçları ve tasarımı
3Şebeke planlaması ve optimizasyonu becerisi
4Servis yönetimi ve başarı kriterleri
5Şebekede güvenlik ve hata yönetimi

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1T. Plevyak, V. Sahin, 2010, Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, IEEE Press Series on Network Management.
2S. Aidarous, T. Plevyak. (Ed.), 1998, Telecommunications Network Management : Technologies and Implementations, IEEE Press.
3S. Evans (author, ed.), 2004, Telecommunications Network Modelling, Planning And Design (BT Communications Technology), The Institution of Engineering and Technology, ISBN-10: 9780863413230.
4T.G. Robertazzi, 1998, Planning Telecommunication Networks, Wiley-IEEE Press; 1st ed., ISBN-10: 0780347021.
5J. Show, 2000, Strategic Management in Telecommunications, Artech-House. ISBN-13: 978-1580530187.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Telekomünikasyon sistemlerine giriş.1
2Telekomünikasyon pazar yapısı, yönetim politikaları ve regülasyonun etkileri.1, 2
3Ağ yönetimi ve planlaması için kullanılan teknoloji ve süreçler.1, 2
4Şebeke yönetim bileşenleri ve görevleri: OSI protokolü ve TMN standardı1, 3
5Ses ve veri ağları, yerel ve geniş alan ağlarının değerlendirilmesi.1, 2, 3
6Genel ağ yönetimi.1, 2
7Mobil servislerin özellikleri, tasarım kriterleri.1, 2, 3
8Ağların yakınsaması.2, 3, 4
9Telekomünikasyon trafik planlaması ve trafik tahminleri.1, 2, 3
10Telekomünikasyon şebekesi performans yönetimi, şebeke optimizasyonu.1, 2
11Telekomünikasyon servis yönetimi, hizmet ve kullanıcı deneyim kalitesi.1, 3, 4
12Telekomünikasyon şebekesi arıza ve konfigürasyon yönetimi.4, 5
13Güvenlik yönetimi ve sızma belirleme yöntemleri.1
14Uygulamalar.1, 2, 3, 4, 5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).