İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Sayısal İletişim Kuramı Dersi)

AdıSayısal İletişim Kuramı (Digital Communication Theory)
Kodu ve SeviyesiTEL508 - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüZorunlu*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Sayısal iletişimde kullanılan işaret ve sistemlerin temel özelliklerini tanıtmak
2Sistemlerin başarımlarını değerlendirme yöntemlerini öğretmek
3Başarımı artırmaya yönelik yaklaşımları aktarmak

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Sayısal modülasyonlu işaretleri zaman ve frekans bölgesinde ifade edebilme, spektral özelliklerini ortaya çıkarabilme
2Sayısal modülasyonlu işaretleri işaret uzayına taşıma, vektörel iletişim modelini oluşturma
3Alıcı yapılarını tasarlama, alıcının hata başarımını değerlendirme
4Mesaj dizilerinin verimli iletilmesi sorununu çözme, kanal sığasını hesaplama,
5Band sınırlı kanallarda hata başarımını artıracak kodlamalı modülasyon tekniklerini kullanabilme

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Proakis, J. ve Salehi, M., 2008. Digital Communications, McGraw-Hill
2Fitz, M., 2007. Fundamentals of Communication Systems, McGraw-Hill.
3Wozencraft, J.M. ve Jacobs, I.M., 1990. Principles of Communication Engineering, Waveland PR. INC.
4Biglieri, E., Divsalar, D., McLane, J. ve Simon, M., 1992. Introduction to Trellis Coded Modulation with Applications, MacMillan Publishing Company.
5Lee, E.A. ve Messerschmitt, D.G. 1994. Digital Communi- cation, Kluwer Academic Publishers.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren işaret ve sistemler.1
2Band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri, spektral özellikleri1
3İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar. Gram-Schmidt ortonormalleştirme yöntemi.2
4İşaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişkili ve uyumlu süzgeçli alıcılar2, 3
5Gauss gürültülü kanallarda sayısal işaretlerin hata olasılıklarının hesabı3
6Gauss gürültülü kanallarda sayısal işaretlerin hata olasılıklarının hesabı.3
7Hata olasılığı için birleşim üst sınırı, örnekler3
8Mesaj dizileri için verimli işaretleşme.4
9Zaman - band genişliği - boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi.4
10İkili ve çok düzeyli dizilerle işaretleşme.4
11Toplamsal beyaz Gauss gürültülü kanallar için kanal sığası teoremi.4
12İşaret uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri.5
13Band sınırlı kanallarda kodlama: Kodlamalı modülasyon tekniği5
14Kafes kod tasarım ölçütleri, başarım çözümlemeleri.5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).