İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Düzlemsel Optik Dalga Kılavuzları ve Fiberler Dersi)

AdıDüzlemsel Optik Dalga Kılavuzları ve Fiberler (Planar Optical Wavequides and Fibers)
Kodu ve SeviyesiTEL506E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Optik dalga kılavuzlarının propagasyon özelliklerinin genel bir çerçeve içinde incelenmesi.
2Analitik ve sayısal yöntemler yardımıyla optik dalga kılavuzları çözümlerini elde edebilme.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Düzlemsel ve dairesel optik dalga kılavuzlarının analizi
2Açık dalga kılavuzlarında pertürbasyonel yöntemler
3Kuple optik filmler
4Üç boyutlu optik dalga kılavuzları için analitik yaklaşımlar

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Yariv, A. and Yeh, P., 2007: Photonics, Optical Electronics in Modern Communications, Oxford Univ. Press., N.Y.
2Khare, R.P., 2004: Fiber Optics and Optoelectronics, Oxford Univ. Press, India.
3Koshiba, M., 1992: Optical Waveguide Analysis, McGraw-Hill, N.Y.
4Unger, H.G., 1978: Planar Optical Waveguides and Fibers, Oxford Univ. Press.
5Snyder, A.W. and Love J. D., 1983: Optical Waveguide Theory, Chapman and Hall.
6Rozzi, T. And Mongiardo, M., 1997: Open Electromagnetic Waveguides, IEE Press.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Optik dalga kılavuzu analizinin temelleri1, 2, 3, 4
2Optik dalga kılavuzu tipleri ve analitik teknikler1, 2, 3, 4
3Düzlemsel optik dalga kılavuzları1, 2, 3, 4
4Simetrik levhalı dalga kılavuzunda modlar1, 2, 3, 4
5Asimetrik levhalı dalga kılavuzunda modlar1, 2, 3, 4
6Optik filmde adım süreksizliği1, 2, 3, 4
7Adım indisli fiberlerde hibrit modlar1, 2, 3, 4
8Adım indisli fiberlerde hibrit modlar1, 2, 3, 4
9Dikdörtgen kesitli dielektrik dalga kılavuzları1, 2, 3, 4
10Açık dalga kılavuzlarında pertürbasyonel yöntemler, Kuple optik filmler1, 2, 3, 4
11Düzgün olmayan dalga kılavuzları. Giderek artan simetrik homojen optik filmler.1, 2, 3, 4
12Üç boyutlu optik dalga kılavuzları için analitik yaklaşımlar1, 2, 3, 4
13Marcatili yöntemi, Efektif indis yöntemi1, 2, 3, 4
14Periyodik dalga kılavuzları, fotonik band boşlukları1, 2, 3, 4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).