İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Uygulamalı Elektromanyetik Kuramı Dersi)

AdıUygulamalı Elektromanyetik Kuramı (Applied Electromagnetic Theory)
Kodu ve SeviyesiTEL503E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Elektromagnetik teorinin matematik temellerinin ileri düzeyde öğrenilmesi.
2Elektromagnetiğin çeşitli uygulamaları için araştırmaya temel olacak kavram ve yöntemlerin öğrenilmesi
3Karmaşık yapıdaki elektromagnetik problemlerin çözümünde kullanılan temel analitik ve sayısal çözümlerin öğrenilmesi

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Elektromanyetik teorinin matematik altyapısını kavrar ve temel çözümleri öğrenirler
2Dalga denkleminin çeşitli koordinat sistemlerindeki çözümlerini özel fonsiyonlar yardımıyla ifade edebilirler
3Elektromagnetikte kullanılan Green fonksiyonlarını ve bunlar yardımıyla problemleri integral denklemlerle ifade edebilmeyi öğrenirler.
4Silindir, küre veya bu şekillerden oluşturulmuş tabakalı ortamlara ilişkin kanonik saçılma problemlerinin temel çözümünü yapabilirler
5Dalga Kılavuzu yapılarını analiz edebilirler.
6Elektromagnetikte uygulanan bazı sayısal yöntemlerin temel yapısını bilirler.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1C. A. Balanis, “Advanced engineering electromagnetics”, New York : Wiley, 1989.
2A. F. Peterson, S. L. Ray, R. Mittra, “Computational Methods for Electromagnetics” IEEE Press 1999.
3R.G. Harrington; "Time Harmonic Electromagnetic Fields", McGraw-Hill Book Co; 1961.
4I.A. Stratton; "Electromagnetic Theory", McGraw-Hill Book Co., 1941.
5W Cho Chew, “Waves and Fields in Inhomogeneous Media”, IEEE Press, 1995
6A. Ishimaru, “Electromagnetic Wave Propagation, Radiation, and Scattering” Prentice Hall, 1990
7Hyo J. Eom “Electromagnetic Wave Theory for Boundary-Value Problems: An Advanced Course on Analytical Methods" Springer, 2004.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Elektromagnetiğe Giriş, Maxwell Denklemleri, Dalga Denklemi, Sınır Koşulları, Elektromagnetiğin Temel Teoremleri1
2Dalga Denkleminin değişik koordinat sistemlerindeki temel çözümleri1, 2
3Green Fonksiyonlarına Giriş, Dirac Distribüsyonu, Uzaysal impals cevabı3
4Skaler Dalga Denklemi için Green Fonksiyonunun Çeşitli Koordinat Sistemlerindeki İfadesi2, 3
5Kaynakların Spektral Gösterilimi ve Green Fonksiyonları ile İlişkisi Tabakalı ortamlarda Green Fonksiyonları3
6Green Fonksiyonları ve İntegral Denklemler3, 4
7Dyadik Green Fonsiyonlarına Giriş3
8Dyadik Green Fonsiyonları3, 4
9Dyadik Green Fonsiyonları1, 2, 4
10Temel kanonik Yapılara İlişkin Saçılma Problemleri, Küreden Saçılma, Mie Serileri1, 2, 4
11Kılavuzlanmış Dalgalar, Kapalı yapılarda Green fonksiyonları, Ayrık Spektrum Problemleri3, 5
12Saçılma Problemlerine Giriş, Karmaşık yapıdaki Cisimlerden Saçılma3, 4, 6
13Saçılma Problemlerinin İntegral Denklemlerle Formülasyonu3, 4, 6
14İntegral denklemlerin Sayısal Çözümleri (MoM)6

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).