İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Transport Tekniğinde İleri Konular Dersi)

AdıTransport Tekniğinde İleri Konular (Advanced Topics in Materials Handling)
Kodu ve SeviyesiMKS533 - Yüksek Lisans
ProgramKonstrüksiyon
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Sanayide imalat akışını ekonomik ve güvenli bir şekilde sağlayan sistemlerin irdelenmesi.
2Transport sistemlerinin seçimi ve konstrüksiyonları.
3Transport makinaların hesap yöntemlerini belirlemek.
4Transport sistemlerinin konstrüksiyonlarının FEM ve DIN normlarına uygun dizaynının yapılmasıdır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Sanayide taşınacak mallara göre transport sistemlerini belirleyebilir.
2Ürünün ekonomik olarak taşıma yöntemini belirleyebilir.
3Transport makinalarının tasarımnı yapabilir.
4Endüstri tesislerinde kullanılan transport siatemlerinin projelendirme ve maliyet analizi yapabilir.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1İ.Gerdemeli, Transport Tekniğinde İleri Konular, Ders Notları, 2010.
2Kulwiec,R. Materials Handling Handbook, John Willey&Sons, 1995.
3Robinson, R., Handbook of Materials Handling, Ellis Horwood Ltd. 1986.
4Kogan, J., Crane Desing, Theory and Calculations of Reliability, Willey & Sons, 1986.
5Friderich, H., Fachbuch Fur Hebezegführer, Verlag Technik 1990.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Yük tutma elemanları1
2Transport sistemlerinde temel tasarım kabulleri1, 2
3Transport sistemlerinde kullanıllan malzemelerin seçimi1, 2
4Transport sistemlerine etkiyen kuvvetler2, 3
5Transport sistemlerinin isşletme şartları ve performansları2, 3
6Transport sistemlerin dinamiği2, 3
7Rüzgar yükleri3
8Transport sistemlerinde denge problemleri ve devrilme koşulları3
9Optimum güvenirlilik şartlarının belirlenmesi2, 3
10Transport sistemlerinin maliyet hesapları4
11Pratik konstrüksiyon esasları2, 3, 4
12FEM ve DIN normları ile transport sistemlerinin projelendirilmesi4
13Transport sistemlerinde peryodik kontrol ve bakım esasları.4
14Transport sistemlerinde bilgisayar uygulamaları.2, 3, 4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


2
3 Üzerinden

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme


0
3 Üzerinden
BağımsızÇalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme


1
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


0
3 Üzerinden

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


1
3 Üzerinden

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme