İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Sürekli Transport Sistemleri Dersi)

AdıSürekli Transport Sistemleri (Conveying Machines Volume)
Kodu ve SeviyesiMKS546 - Yüksek Lisans
ProgramKonstrüksiyon
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Endüstriyel tesislerde kullanılan transport sistemlerin irdelenmesi
2Endüstri tesislerinde kullanılacak Sürekli Transport Sistemlerin seçimi
3Sürekli transport makinaların ve elemanların konstrüksiyonu
4Sürekli transport makinaların tasarım esaslarını kavrama

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Sanayide taşınacak malları belirlmesi.
2Endüstri tesislerinde kullanılacak sürekli transport makineleri seçebilir.
3Ürünün ekonomik olarak taşıma yönteminin belirleyebilir.
4Transport makinalarının tasarımını yapabilir.
5Transport makinalarının projelendirme ve maliyet analizini yapabilir.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1İ.Gerdemeli, E.İmrak, K.Keskikçi, Sürekli Transport Sistemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
2Kulwiec,R. Materials Handling Handbook, John Willey&Sons, 1995.
3Robinson, R., Handbook of Materials Handling, Ellis Horwood Ltd. 1986.
4Spivakovsy, A.O. & Dyachkov, V.K., Conveying Machines Volume 1,2 Mir Publ. 1985.
5Demirsoy, M., Transport Tekniği Cilt 2,3, Birsen Yayınevi. 1996.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Taşınacak Yüklerin Sınıflandırılması1
2Sürekli Transport Makinalarının Sınıflandırılması ve Kullanım Yerleri1, 2
3Bantlı Konveyör Konstrüksiyonu ve Elemanları2, 3
4Bantlı Konveyörlerin Mekanik Hesap Esasları3, 4, 5
5Paletli Konveyörlerin Konstrüksiyon Esasları3, 4, 5
6Paletli Konveyörlerin Konstrüksiyon Esasları3, 4, 5
7Helezonlu Transport Makinalarının Konstrüksiyonu ve Hesapları3, 4, 5
8Salınımlı ve Titreşimli Transport Makinaları2, 3
9Hidrolik Transport Mkinaları ve Hesap Esasları3, 4, 5
10Pnömatik Transport Makinaları ve Hesap Esasları3, 4, 5
11Yükleyicilerin Sınıflandırılması2
12Zincirli Transport Makinalarının Konstrüksiyonu3, 4
13Rulolu Transport Makinaları ve Hesap Esasları3, 4, 5
14Sürekli Transport Makinaları ile İlgili Standartlar ve Yönetmelikler.2, 3, 4, 5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme


2
3 Üzerinden
BağımsızÇalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme


1
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


0
3 Üzerinden

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


1
3 Üzerinden

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme