İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Düşey Transport Sistemleri Dersi)

AdıDüşey Transport Sistemleri (Vertical Transportation Systems)
Kodu ve SeviyesiMKS540 - Yüksek Lisans
ProgramKonstrüksiyon
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Asansör trafik analizini yapmak
2Uygun düşey transport sistemlerini seçimi
3Düşey transport sistemleri mekanizmalarının ve elemanlarının konstrüksiyonu
4Düşey tansport sistemlerinin dizaynı

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Trafik analizi ve hesaplama yapabilir.
2Mekanik asansör dizaynı ve hesaplaması yapabilir.
3Hidrolik asansör konstrüksiyonu yapabilir.
4Yürüyen merdiven konstrüksiyonu yapabilir.
5Düşey transport sistemlerini projelendirebilir

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1E.İmrak & İ.Gerdemeli, Asansörler ve Yürüyen Merdivenler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
2L. Janovsky, Elevator Mechanical Design, Ellis Horwood Ltd., 1999.
3G.R.Strakosch, Vertical Transportatin: Elevators and Escalators, John Wiley&Sons, 1990.
4G.C.Barney & S.M.Dos Santos, Elevator Traffic Analysis, Design and Control, Peter Peregrinus Ltd. 1992
5PH.Day, Transportation Systems in Buildings, CIBSE Publ., 2000.
6J.P. Andrew & S. Kaczmarczyk, Systems Engineering of Elevators, Elevator World Inc., 2011

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Düşey transporta talepler ve transport sistemleri1
2Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliği ve trafik analizi1
3Asansör mekanik dizayn esasları ve elemanlarının yapıları2
4Elektrik tahrik ve kumanda sistemleri2
5Hidrolik asansörlerin konstrüksiyonları3
6Yatay asansörler ve konstrüksiyon esasları2
7Yürüyen merdiven ve bantların konstrüksiyonları4
8Düşey transport sistemlerinin montaj esasları5
9Standartlar ve emniyet tertibatları2, 3, 4, 5
10Modernizasyon ve bakım esasları2, 5
11Asansör ve yürüyen merdivenlerin projelendirilme esasları4, 5
12Otomatik insan taşıma (APM) sistemleri5
13Özel düşey taşıma sistemlerinin tanıtılması5
14Düşey transport sistemlerinde bilgisayar uygulamaları5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme


0
3 Üzerinden
BağımsızÇalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme


2
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


0
3 Üzerinden

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


0
3 Üzerinden

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme