İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Bilgisayar Destekli Mühendisliğe Giriş Dersi)

AdıBilgisayar Destekli Mühendisliğe Giriş (Introduction To Computer Aided Engineering)
Kodu ve SeviyesiMKS537E - Yüksek Lisans
ProgramKonstrüksiyon
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Bilgisayar destekli tasarımın esaslarını kavrama
2Mühendislik analizlerinde sayısal metodları hakkında eleştirel farkındalık yaratma
3Mühendisler için bilgisayar destekli araçların yetenekleri ve sınırları konusunda farkındalık yaratma

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1bilgisayar destekli tasarım temelleri hakkında genel bilgilenmesi
2katı modelleme tekniklerini uygulayabilmesi
3sayısal metodların kapsam ve amacını tartışabilmesi
4bilgisayarla bütünleşik imalat uygulamaları ve operasyonlarını tartışabilmesi
5eşzamanlı mühendislik konularında bilgi sahibi olması

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Tizzard, An Intro. to Computer-Aided Engineering, McGraw Hill Book, London, 1994
2CAD/CAM Theory and Practice, İ. Zeid, McGraw Hill Book, New York, 1991.
3Engineering Design, C.Dym, P. Little, John Wiley& Sons Inc, New York, 2000.
4Principles of CAD/CAM/CAE Systems, K. Lee, Addison-Wesley, 1999.
5Engineering Design, G.E. Dieter, McGraw Hill, New York, New York, 2000.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Mühendislik tasarımı ve tasarım adımları1
2Bilgisayar destekli mühendisliğe giriş1
3Bilgisayar destekli mühendislik için donanım : tasarım bürosu1
4Bilgisayar destekli mühendislik için donanım : imalat sahası1
5Bilgisayar destekli çizim ve tasarım1, 5
6Mühendislik uygulamaları için geometrik modelleme2
7Katı modelleme teknikleri2
8Katı modelleme teknikleri2
9Sayısal metodlar : sonlu elemanlar metodu3
10Sayısal metodlar : sınır elemanlar metodu3
11Bilgisayar destekli proje planlama ve kontrol4, 5
12Sistem simulasyonu4
13Bilgisayarla bütünleşik imalat4, 5
14Fabrika iletişimi4, 5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme


0
3 Üzerinden
BağımsızÇalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme


2
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


2
3 Üzerinden

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


3
3 Üzerinden

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme