İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Üretim Ve Montaj İçin Ürün Konstrüksiyonu Dersi)

AdıÜretim Ve Montaj İçin Ürün Konstrüksiyonu (Product Desıgn For Manufacture & Assembly)
Kodu ve SeviyesiMKS584E - Yüksek Lisans
ProgramKonstrüksiyon
Dili ve Dönemiİngilizce - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Makina konstrüksiyonu ve imalatında sistematik bir montaj modelleme yaklaşımı kazanmak,
2Parçaların bir araya gelerek fonksiyonlarını nasıl göreceklerini, eş çalışarak fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için parçaların nasıl tasarlanması gerektiğinin analizi,
3Montajın tasarımı, montajın oluşturulması ve ürün geliştirmede montajın rolünün anlaşılmasıdır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Bir ürününün montajının analizi hakkında genel bilgiye sahip olur
2Montaj modelleri hakkında genel bilgiye sahip olur
3Montajın modellenmesi ve montaj değişkenlerinin oluşturulmasının aşamalarını öğrenir
4Montaj sırası analizi hakkında genel bilgiye sahip olur
5Başarılı montaj şartları hakkında bilgi sahibi olur
6Var olan bir ürünün montajının analizi hakkında bilgi sahibi olur

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Boothroyd, G., Knight, W., Dewhurst, (2001),Product Design for Manufacture & Assembly, CRC Press; New York, ISBN 978-0824705848
2Whitney, Daniel E.(2004), Mechanical Assemblies - Their Design, Manufacture, and Role in Product Development. Oxford University Press: New York . ISBN: 978-0-19-515782-6 Electronic ISBN:   978-1-60119-337-7
3Anderson, David M. (2008), Design for Manufacturability & Concurrent Engineering How to Design for Low Cost, C I M Pr: New York. ISBN: 978-1878072238
4Boothroyd, Geoffrey (2005), Assembly automation and product design,  Harper Collins: New York. Boca Raton, FL : Taylor & Francis. ISBN: 9781420027358 , TS178.4 .B66

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Montaja Modellemesine Giriş1
2Montaj esasları ve anahtar özellikler1, 2
3Montajın Matematik Modellemesi3
4Montajlarda Modelleme ve Değişkenlerin Oluşturulması3
5Montaj Sırası Analizi4
6Montaj Akış Zincirinin Oluşturulma Esasları3, 4
7Montaj Sisteminin Tasarımı5
8Rijit Parçalarla Montaj4, 5
9Uygun Parçaların Montajı5
10Ürün Geliştirmede Montaj3, 4, 5
11Ürün Montajının Analizi5
12Ürün Ağacı5
13Montaja Uygun Tasarım5, 6
14Montaj Sistemleri için Maliyet Analizi6

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme


1
3 Üzerinden
BağımsızÇalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


2
3 Üzerinden

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


3
3 Üzerinden

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme