İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Konstrüksiyonda Tolerans Analizi Dersi)

AdıKonstrüksiyonda Tolerans Analizi (Mechanıcal Tolerance Analysıs In Desıgn)
Kodu ve SeviyesiMKS593 - Yüksek Lisans
ProgramKonstrüksiyon
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Toleranslandırma teknikleri öğretmek
2Üretimde tolerans analizini yapabilmek
3Montajda tolerans analizini öğretmek
4Bilgisayar yardımıyla tolerans analizi yapabilmek

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Fonksiyonel toleranslandırma yapabilir.
2Üretimde tolerans analizi hesaplaması yapabilir.
3Elle tolerans tablosu yapabilir.
4Bilgisayar yardımıyla tolerans analizi yapabilir.
5Mastar tasarımı yapıp, projelendirebilir.
6Doğru toleranslandırma ve maliyet analizi yapabilir.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Meadows J. D. (2009), Geometric Dimensioning and Tolerancing Applications and Measurement, ASME Press, New York. . ISBN: 978-0-9714401-6-6, TS172.M43
2Cogorno, Gene. (2010), Geometric Dimensioning and Tolerancing for     Mechanical Design  McGrawHill: New York. ISBN: 9780071491822
3Fischer, Bryan R.,(2004), Mechanical Tolerance Stackup and Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York. . ISBN: 0-8247-5379-8, TS172.F57
4Meadows J. D. (1994), Measurement of Geometric Tolerances in    Manufacturing, ASME Press, New York. . ISBN: 0-8247-0163-1
5Foster, L.W. (1994) Geo-Metrics IIIm, The Metric Application of Geometric Dimensioning and Tolerancing Techniques, Addison-Wesley: Reading, ISBN: 0-201-63343-4

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Konstrüksiyonda boyut ve geometric toleranslandırma esasları1
2Tolerans analizi ve grafik analiz1, 2
3İstatistiksel tolerans analizi2
4Çap ve radius toleranslamanın esasları3
5Malzeme şartları değişkenlerinin analizi3
6Geometrik boyut ve toleranslandırmanın Gelişmiş boyut toleraslandırma metoduyla analizi4
7Parça toleranslarının hesabı3, 4
8Montajda son tolerans analizi4
9Boşluklu ve sabit bağlama elemanları formülleri4
10Tolerans hesaplamasında raporlama şekilleri4
11Tolerans toplamında şekil toleransları4
12Tolerans yönü ve trigonometrik tolerans hesabı5
13Montajda istenilen toleransla parçaların toleranslarını hesaplama5
14Geometrik boyutlandırma ve toleranların imalatta ölçülmesi6

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme


1
3 Üzerinden
BağımsızÇalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme


2
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


0
3 Üzerinden

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek


3
3 Üzerinden

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme