İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Telsiz Haberleşmede İleri Konular Dersi)

AdıTelsiz Haberleşmede İleri Konular (Advanced Topics in Wireless Communications)
Kodu ve SeviyesiTEL618E - Yüksek Lisans
ProgramTelekomünikasyon Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Gezgin iletişim sistemlerinde karşılaşılan ileri kestirim problemleri hakkında genel bilgi vermek
2Gezgin iletişim sistemleri fizksel katmanında karşılaşılan kanal kestirimi, girişim giderimi, çok kullanıcı girişimi  OFDM ve CDMA alıcıların anlama ve analizini yapabilme becerisi kazandırmak

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1I. Kanal kestirim  ve denkleştirme  yaklaşımlarını kavrayıp, bunların avantajlarını açıklayabilir ve çeşitlerini karşılaştırır.
2II. Yayılı izge modülasyon yöntemleri için kanal kestirimi, denkleştirme ve eşzamanlama  yöntemlerini  kavrayıp,  bu yöntemlerinin performans analizini gerçekleştirebilir.
3III. OFDM ve SC-FDMA  sistemleri için kanal kestirimi, denkleştirme ve eşzamanlama  yöntemlerini  kavrayıp,  bu yöntemlerinin performans analizini gerçekleştirebilir.
4IV. OFDM sistemlerinde kanalın hızlı değişiminden kaynaklanan girişimi tanımlar, giderimi için alternatif yaklaşımları karşılaştırır.
5V. MIMO-OFDM sistemlerini temel çalışma ilkesini anlar ve kanal kestirim yaklaşımlarını kavrar.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Li Y. and Stuber G. L.,  2010. Orthogonal Frequency Division Multiplexing for Wireless Communications, Springer.
2Savo G. Glisic, Advanced Wireless Communications: 4G Cognitive and Cooperative Broadband Technology, John Wiley & Sons, 2007.
3Volker Kuhn, Wireless Communications over MIMO Channels: Applications to CDMA and Multiple Antenna Systems, Johm Wiley & Sons, 2006.
4A.J. Viterbi, CDMA: Principles of Spread Spectrum Communication, Addison Wesley, 1995.
5S. Verdu, Multiuser Detection, Cambridge University Press, 1998.
6J. G. Proakis, et al, Contemporary Communication Systems Using MATLAB and Simulink, Second edition, Brooks/Cole Pub Co., 2004.
7H. Liu, Signal Processing Applications in CDMA Communications, Artech House, 2000.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Kestirim Teorisine Giriş1
2Kestirim Yöntemleri ve Başarım Analizi1
3Gezgin İletişimde Kestirim Yöntemleri: Kanal Kestirimi:  Veri Destekli ve Desteksiz Kanal Kestirimi1
4Gezgin İletişimde KEstirim Yöntemleri: DenkleştirmeVeri Destekli ve Desteksiz Kanal Kestirimi1
5Gezgin İletişimde KEstirim Yöntemleri: Eş Zamanlama1
6Yayılı İzge: Kanal Kestirimi2
7Yayılı İzge: Eş Zamanlama2
8Yayılı İzge: Kod bilgisi edinme2
9Çok Kullanıcılı Sezme2
10OFDM : Kanal Kestirimi3
11OFDM: Taşıyıcılar Arası Girişim Giderimi3
12OFDM: Eşzamanlama3
13SC -FDMA: Kanal Kestirimi4
14MIMO-OFDM: Kanal Kestirimi5

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak sorunları çözümleyebilme (bilgi ve beceri)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler üretebilme (beceri).


3
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


1
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


2
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme (beceri).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme (beceri ve öğrenme yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).


0
3 Üzerinden

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumunbilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


0
3 Üzerinden

Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).