İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Yüksek Frekans Devrelerinin Tasarımı Dersi)

AdıYüksek Frekans Devrelerinin Tasarımı (RF Circuit Design)
Kodu ve SeviyesiELE605E - Doktora
ProgramElektronik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz/Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1İki Kapılı Doğrusal Etkin Devre Bağıntıları ve Saçılma Parametreleri Tanımları
2Kararlılık ve Kazanç Bağıntıları ve İşaret Akış Diyagramları
3Tek ve Çift Yönlü Kuvvetlendirici Bağıntıları, Güç Kazancı ve Gürültü Sayısı Daireleri
4Küçük ve Büyük İşaret S Parametreleri Kullanarak Tasarım Örnekleri
5Genel Geniş Bandlı Uyum Kuramı ve Gerçel Sıklık Yöntemlerinin Adımları

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1İki Kapılı Doğrusal Etkin Devre Bağıntıları ve Saçılma Parametreleri Tanımları ve Uygulamaları
2Doğrusal Kuvvetlendiriciler için Kararlılık ve Kazanç Bağıntıları ve İşaret Akış Diyagramları
3Tek ve Çift Yönlü Kuvvetlendirici Bağıntıları, Güç Kazancı ve Gürültü Sayısı Daireleri ve Uygulamalar
4Küçük ve Büyük İşaret S Parametreleri Kullanarak Tasarım Örnekleri
5Genel Geniş Bandlı Uyum Kuramı ve Gerçel Sıklık Yöntemlerinin Adımları ve Tasarım Örnekleri
6İki Kapılı Osilatör Tasarımı, Seri ve Paralel Osilatörler için Genelleştirilmiş Bağıntılar ve Örnekler

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Bowick, C., Ajluni, C., Blyler, J. (2007). RF Circuit Design. Newnes; 2 edition.
2Gonzales, G. (1984). Microwave Transistor Amplifiers; Analysis and Design. Prentice-Hall.
3Larsen, L. (1997). RF and Microwave Circuit Design for Wireless Communication. Artech House.
4Ludwig, R. ve Bretchko, P. (2000). RF Circuit Design. Prentice Hall.
5Vendelin, G. D., Pavio, A. M., Rohde, U. L. (1990). Microwave Circuit Design Using Linear &Nonlinear Techniques. John Wiley & Sons.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1İki Kapılı Doğrusal Etkin Devre Bağıntıları, Belirsiz Admitans Matrisi, En yüksek Çalışım Sıklığı, Normal ve Zincir Saçılma Parametreleri Tanımları, Parametre Dönüşümleri1
2Doğrusal Kuvvetlendiriciler için Kararlılık ve Kazanç Bağıntıları, Güç Kazancı Bağıntıları için İşaret Akış Diyagramlarının Kullanımı, Tek ve Çift Yönlü Kuvvetlendiriciler, Güç Kazancı ve Gürültü Sayısı Daireleri ve Uygulamalar2, 3
3Küçük ve Büyük İşaret S Parametreleri Kullanarak Tasarım Örnekleri1, 3, 4
4Gürültü Sayısı Parametrelerinin Belirlenimi, Gürültü Gücü için Yürüyen Dalga Kavramı ve T Noise Parametreleri3
5T Gürültü Daireleri ve Uygulama Örnekleri3
6Küçük İşaretli Kuvvetlendirici Tasarımında Saçılma ve Gürültü Parametrelerinin Kullanımı Konularının Gözden Geçirimi1, 2, 3, 4
7Gürültü Ölçütü ve Gürültü Ölçütünün Çizimsel Gösterimi3
8Dar Bantlı Küçük İşaret Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici Tasarım Örnekleri, Mikroşerit Hatlı Empedans Uydurucu Devre Kullanarak Tasarlanan Devre Örnekleri1, 2, 3, 4
9Büyük İşaret S Parametrelerinin Ölçümleri ve bu Parametreler Kullanarak Tasarlanan Devre Örnekleri1, 4
10Kazanç-Bant Genişliği Sınırlamaları, Genel Geniş Bandlı Uyum Kuramı ve Tasarım Örnekleri2, 3, 5
11Zıt Geri Besleme Kullanarak Gerçeklenen Empedans Uyumlu Kuvvetlendirici Tasarımı, Gerçel Sıklık Yönteminin Adımları ve Tasarım Örneği5
12Gürültü Ölçütünün DGK Tasarımında Kullanımı, Mikroşerit Hatlı Empedans Uydurucu Devre Yapıları ve Büyük İşaret S Parametrelerinin Güç Kuvvetlendirici Tasarımında Kullanımları Konularının Gözden Geçirimi3, 4, 5
13İki Kapılı Osilatör Tasarımının İlkeleri, Tasarım Örnekleri, Osilatörler için En Büyük Güç Kazancı Tanımı, Di-Elektrik Rezonatörlü Osilatörler6
14Seri ve Paralel Osilatörler için Genelleştirilmiş bağıntılar ve Tasarım Örnekleri6

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden
Bilgi ve beceri : Elektronik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak, sorunları çözümleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme
Elektronik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak, sorunları çözümleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme


0
3 Üzerinden
Beceri : Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme


0
3 Üzerinden
Öğrenme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Elektronik Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Elektronik Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve sosyal yetkinlik . İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanabilme
Bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme


3
3 Üzerinden
bilgi : Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme


2
3 Üzerinden
Beceri : Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme
Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme


3
3 Üzerinden
Beceri ve öğrenme yetkinliği : Elektronik Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme
Elektronik Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme


2
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme


2
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme


3
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme


2
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : İngilizce’yi kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
İngilizce’yi kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme


2
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme


2
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme