İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Yüksek Frekans Mikroelektroniği Dersi)

AdıYüksek Frekans Mikroelektroniği (RF Microelectronics)
Kodu ve SeviyesiELE508E - Yüksek Lisans
ProgramElektronik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz/Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1YS Dizgelerinde Kullanılan TD’lerde Yeğlenilen Devre Yapılarının Temel Özellikleri
2YSTD’ler için Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici Yapıları ve Tasarım Yöntemleri
3YFTD’ler için Karıştırıcı Yapıları
4YSTD’ler için Güç Kuvvetlendirici Yapıları ve Doğrulaştırım Yöntemleri
5YSTD’ler için Osilatör Yapıları ve Sıklık Sentezleyiciler

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1YF Gezgin İletişim Dizgelerinde Kullanılan Standartlar ve Uygun Teknolojileri
2YSTD Yapılarında Kullanılan Düşük Gürültülü Kuvvetlendiricilerin Tasarım Teknikleri
3YSTD Yapılarında Kullanılan Dengesiz Ve Dengeli Yapıdaki Karıştırıcılar ve Tasarım Teknikleri
4YSTD Yapılarında Kullanılan Güç Kuvvetlendirici Yapıları ve Doğrulaştırım Yöntemleri
5YSTD Yapılarında Kullanılan Osilatörlerin Tasarımı ve Sıklık Sentezleyicilerinin Tasarım Yöntemleri
6YSTD Yapılarında YSGK’larda Verim Artırıcı Teknikler

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Chien, C. (2001), Digital Radio Systems on a Chip. Kluwer Academic Publishers
2Grebennikov, A. ve Sokal, N. O. (2007). Switchmode RF Power Amplfiers. Elsevier.
3Kang S. M. ve Leblebici, Y. (2003). CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and Design. 2nd edition, McGraw Hill.
4Lee, T. H. (1998). The Design of CMOS RF Integrated Circuits. Cambridge University Press.
5Razavi, B. (1998). RF Microelectronics. Prentice Hall Communication Eng. and Emerging Technologies Series.
6Rogers, J. W. M. ve Plett, C. (2010). RF Integrated Circuit Design. Artech House.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Radio Verici-Alıcı Teknolojisinin İstemleri1
2Gezgin Kullanıcılar içinTelsiz İletişim Standartları ve Uygulamalar1
3Verici-Alıcı Mimariler1, 2
4Gezgin İletişim Dizgeleri için Düşük Güçlü YSTDler1, 2
5YSTD’lerinde kullanılan DGK Yapıları; Dengesiz ve Dengeli Kuvvetlendirici Yapıları1, 2
6Verici-Alıcı Teknolojilei İstemleri, Telsiz İletişim Standartları, Verici Alıcı Mimarileri ve DGK yapıları Üzerine Yeniden Gözden Geçirim1, 2
7YSTD’lerinde Kullanılan Karıştırıcı Yapıları; Dengesiz ve Dengeli Karıştırıcı Yapıları3
8Etkin Karıştırıcılarda Gürültü Analizleri3
9YS Güç Kuvvetlendirici Yapıları4
10TD Güç Kuvvetlendiricilerinde Doğrulaştırım Teknikleri4
11YS Osilatör Yapıları; Dengesiz ve Dengeli yapılar5
12Karıştırıcı Yapıları, Etkin Karıştırıcılarda Gürültü, Güç Kuvvetlendirici Yapıları, Doğrulaştırım Teknikleri ve YS Osilatör Yapıları Üzerine Yeniden Gözden Geçirim3, 4, 5
13YSTD Yapılarında kullanılan Sıklık Sentezleyicileri5
14Dinamik Güç Kaynağının Kullanıldığı Yüksek Verimli Güç Kuvvetlendiricileri6

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden
Bilgi ve beceri : Elektronik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak, sorunları çözümleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme
Elektronik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak, sorunları çözümleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme


2
3 Üzerinden
Beceri : Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


1
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme


2
3 Üzerinden
Öğrenme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Elektronik Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme


2
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Elektronik Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


3
3 Üzerinden
İletişim ve sosyal yetkinlik . İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme


1
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanabilme
Bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanabilme


2
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme


2
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme


0
3 Üzerinden
bilgi : Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme


0
3 Üzerinden
Beceri : Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme
Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden
Beceri ve öğrenme yetkinliği : Elektronik Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme
Elektronik Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme


0
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme


0
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : İngilizce’yi kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
İngilizce’yi kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme