İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Düşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı Dersi)

AdıDüşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı (Low-Voltage Analog Integrated Circuit Design)
Kodu ve SeviyesiELE505E - Yüksek Lisans
ProgramElektronik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz/Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Düşük beslemeli CMOS analog tüm devre mimarilerinin çalışma prensiplerini kavramak
2SPICE benzetim ve BSIM4 modelleme kullanarak, düşük gerilimli CMOS analog tümdevrelerin tasarım ve ölçüm deneyim ve becerisini uygulamalı olarak kazanmak.
3Takım ortamı içinde, CMOS analog tümdevre tasarım ve ölçüm bilgilerini tartışmak, paylaşmak ve sunmak.
4CMOS analog tümdevre tasarımındaki güncel araştırma konularına giriş yapmak.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Düşük besleme gerilimli CMOS analog tümdevre mimarileri
2Analog devre benzetim ve modelleme teknikleri
3Analog devre test ve karakterizasyon teknikleri
4Analog devre tasarımlarının takım arkadaşlarına ve tasarım yönetimine sunumu
5Grup halinde analog devre tasarlama ve zaman kısıtlaması altında çalışabilme yeteneği

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Allen, P. E. ve Holberg, D. R. (2002). CMOS Analog Circuit Design. Second Edition, Oxford University Press, ISBN: 0-19-511644-5.
2Gregorian, R. (1999). Introduction to CMOS OPAMPS and Comparators. John Wiley and Sons, ISBN 0-471-31778-0.
3Ivanov, V. V. ve Filanovsky, I. M. (2004). Operational Amplifier Speed and Accuracy Improvement. Kluwer Academic Publishers, ISBN 1-40-207772-6
4Johns, D. ve Martin, K. (1997). Analog Integrated Circuit Design. John Wiley and Sons, ISBN 0-471-14448-7.
5Staric, P. ve Margan, E. (2007). Wideband Amplifiers. Springer, ISBN 0-387-28340-4.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Analog Devre Tasarımına Giriş: SPICE benzetimi, BSIM modelleri. 2 katlı miller OPAMP2, 4
2OPAMP spesifikasyonları, test ve ölçüm yöntemleri3
3Akım kaynakları, akım aynaları, CTAT, PTAT ve 0TC akım ve gerilim kaynakları1, 2, 3, 5
4OPAMP Mimarileri: Telescopic Cascode, Folded Cascode, Current Mirror, Current Feedback1, 2, 3, 5
5OPAMP Mimarileri: Kaynaktan kaynağa giriş ve çıkış. Kazanç yükseltme. AB çıkış katları.1, 2, 3, 5
6Tamamen farksal OPAMP yapıları. Ortak seviye geri beslemesi1, 2, 3, 5
7Karşılaştırıcılar. Üç katlı, offset yokeden, tamamen farksal karşılaştırıcı1, 2, 3, 5
8Sayısaldan analoğa dönüştürücüler: İp, R-2R, ve akım yönlendiren yapılar1, 2, 3, 5
9Takip ve tut devreleri. Yüksek frekans problemleri. Düğmenin iyileştirilmesi1, 2, 3, 5
10Analogdan sayısala dönüştürücüler: İki eğim, Ardışıl Yaklaşım, Boru Hattı, ve FLASH yapıları1, 2, 3, 5
11Z- Transform. Anahtarlanmış kapasitör yapıları. Parasitlere duyarsız integratör.1, 2, 3, 5
12Sürekli zaman ve ayrık zaman pasif ve aktif filtre tasarımı1, 2, 3, 5
13Faz kilitlemeli çevrim temelleri1, 2, 3, 5
14Analog tasarımda yeni kaynakçaya giriş4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden
Bilgi ve beceri : Elektronik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak, sorunları çözümleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme
Elektronik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu bilgileri kullanarak, sorunları çözümleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme


0
3 Üzerinden
Beceri : Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme


3
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme


3
3 Üzerinden
Öğrenme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Elektronik Mühendisliği’nde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme


1
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Elektronik Mühendisliği’ndeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal veya uluslar arası gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


3
3 Üzerinden
İletişim ve sosyal yetkinlik . İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme


3
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanabilme
Bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanabilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme


2
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme


0
3 Üzerinden
bilgi : Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
Lisans ve/veya yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak, Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme


0
3 Üzerinden
Beceri : Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme
Elektronik Mühendisliği’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve özgün bilgiler oluşturabilme


0
3 Üzerinden
Beceri ve öğrenme yetkinliği : Elektronik Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme
Elektronik Mühendisliği’nde yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme


0
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Elektronik Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili özgün bir eser üreterek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme


0
3 Üzerinden
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği : Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme


0
3 Üzerinden
İletişim ve Sosyal Yetkinlik : İngilizce’yi kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
İngilizce’yi kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme


0
3 Üzerinden
Alana Özgü Yetkinlik : Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme