İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Uzaktan Algılamada Veri Elde Etme Sistemleri Dersi)

AdıUzaktan Algılamada Veri Elde Etme Sistemleri (Data Acquisition Systems in Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO521E - Yüksek Lisans
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüZorunlu*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7,5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Geomatik mühendisliği uygulamalarında sağlıklı ve doğru veri elde etmenin çok büyük önem kazandığı zamanımızda uzaktan algılama alanında kullanılan veri toplama teknik ve algılayıcıları ve bu algılayıcılardan elde edilen verilerin nicelik ve nitelik yönünden kullanılabilirlikleri açıklanacaktır.
2Mevcut algılayıcı sistemleri sağladıkları detay zenginlikleri ve konum doğrulukları bakımından karşılaştırabilme, analiz edebilme ve proje çalışmalarında amaca uygun en optimal algılayıcıyı seçebilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Geomatik mühendisliğinde uzaktan algılama çalışmalarında en uygun algılayıcıyı seçebilme yeteneğini ve becerisini kanıtlayabilme
2Uzaktan algılama çalışmalarında mevcut algılayıcıların performansını ve verilerini karşılaştırabilme, yeni algılayıcılar tasarımlayabilme, geliştirebilme ve uygulama becerisi,
3Amaca yönelik araştırma ve sorgulamaları yönetme ve tasarımlama, eleştirel yorumlayabilme ve geçerli yargılara varabilme becerisi,
4Farklı disiplinlerden bilhassa elektronik ve uçak uzay mühendisliği kökenli bir ekibin üyeliğini yapabilecek etkin bir işlevselliğe, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin yazılı, sözlü, grafik iletişim ve çalışma becerisini kanıtlayabilme.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Remote Sensing
2Remote Sensing Aplications

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş, tanışma2
2Algılama sistemleri, fotoğrafik sistemler, görüntüleme2, 3
3Fotoğrafik olmayan algılayıcılar2, 3
4Isıl ve çok spektrumlu tarayıcılar: Temel esaslar, ısıl detektörler2, 3
5Foton detektörler2, 3
6CCD, görüntü tüpleri2, 3
7Elektro-optik sistemlerde çözünürlük; radyometreler2, 3
8Uzaktan algılamada mikrodalga. Giriş, temel esaslar2, 3
9Gerçek açıklıklı radar(RAR), Çözünürlük: Hedef yönünde, hedefe dik yönde çözünürlük2, 3
10Sentetik açıklıklı radar(SAR), radar görüntüsünde bozunumlar, Hedefle etkileşim ve görüntü , radar görüntü özellikleri2, 3
11İleri radar uygulamaları, radar platformları. Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3
12Pasif mikrodalga sistemleri ve uygulamaları, uydulardaki diğer algılayıcılar -Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3
13LIDAR ve SONAR-Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3, 4
14LIDAR ve SONAR-Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3, 4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


2
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


0
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


0
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.